Image

Link arkitektur etablerar sig i Danmark

Bygg/Arkitektur Link arkitektur etablerar sig i Köpenhamn. Arkitekt Marius Lorentzen, tidigare delägare i Hvidt arkitekter, har utsetts till chef för det nya dotterbolaget LINK arkitektur ApS.


ÖoB kommer till Linköping city

Uthyrning Fastighets AB L E Lundberg har tecknat hyresavtal med ÖoB. Avtalet innebär att ÖoB öppnar en citybutik i Gyllen, mitt i centrala Linköping i september i år.


Framtidens Linköping tar form i arkitekttävling

Bygg/Arkitektur Sex arkitektteam har nu presenterat sina förslag på hur framtidens Linköping kan gestalta sig när Ostlänken och nytt resecentrum byggs.


Första byggherrarna för Vallastaden klara

Bygg/Arkitektur Åtta byggherrar är nu klara för den nya stadsdelen Vallastaden, som ska ligga vid Campus Valla i Linköping.


Ska rekrytera mer inom vård

Bygg/Arkitektur Vinnaren av upphandlingen kring Södersjukhuset siktar på att rekrytera ytterligare kompetens inom vårdarkitektur


De får rita för Locum

Bygg/Arkitektur Under en tioårsperiod kommer stora investeringar i om- och tillbyggnader göras på många sjukhus i Stockholms län. Locum AB har nu upphandlat arkitekter för tre av sjukhusen som ska byggas om: Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Ska rekrytera mer inom vård

Bygg/Arkitektur Vinnaren av upphandlingen kring Södersjukhuset siktar på att rekrytera ytterligare kompetens inom vårdarkitektur


Granen i 800-miljonersaffär

Transaktioner Granen köper 74 handelsfastigheter. Värdet på affären uppgår till nästan 800 miljoner kronor.


Leos lekland etablerar en 8 000 kvadratmeter stor anläggning i Linköping.

Hyr ut 8 000 kvadratmeter i Tornby

Uthyrning Lokala Cramlot AB hyr ut 8 000 kvadratmeter till Leos Lekland i Tornby, Linköping. Leos etablerar därmed sitt största lekland i Sverige. Affären förmedlades av Herde Förvaltning.


Skandia flyttar till Lundbergs nybygge i Linköping

Uthyrning Lundbergs har tecknat ett hyresavtal med Skandia som flyttar sin kundserviceverksamhet för banken till kvarteret Bokbindaren i centrala Linköping.


Lundbergs inleder projekt i Linköping

Bygg/Arkitektur Lundbergs bygger om och till kvarteret Braxen – Åhlénshuset – i centrala Linköping. 4 000 kvadratmeter kontor skapas.


Norrskenskatedralen.

Link ritar Norrskenskatedral i Nordnorge

Bygg/Arkitektur Link arkitektur ligger bakom Norges senaste och mest spektakulära kyrkobyggnad, den titanklädda Norrskenskatedralen i Alta i Nordnorge. Kyrkan invigdes i söndags av Norges kronprinsessa Mette-Marit.


Och Lydholm på ny tung post

Karriär Strategisk Arkitekturs förre vd John Lydholm tillträder inom kort en ny tung branschposition.


Toppnotering för Mjärdevi

Bolag Vid årsskiftet var vakansgraden i Mjärdevi Science Park i Linköping, omfattande 190 000 kvadratmeter, 6,7 procent, vilket är den lägsta noteringen hittills.
För ett år sedan var vakansgraden 10,5 procent.


Akademiska Hus lyfter Campus Valla i Linköping

Bygg/Arkitektur Tillsammans med Linköpings universitet genomför Akademiska Hus flera om- och nybyggnader på Campus Valla de kommande åren. Med sina fyrtio år på nacken har B-huset renoverats i olika omgångar och står nu inför upprustningens sluttetapp, i vilken Akademiska Hus investerar 46 miljoner kronor.


Torgbildning knyter samman Linköping

Bygg/Arkitektur En av nyckelplatserna i planeringen av mässan Linköpingsbo 2016 börjar nu träda fram. Som en länk mellan Campus Valla och den blivande stadsdelen Vallastaden blir slutet på Corson vid Campushallen en central mötesplats mitt i blickfånget. Här skissar markägaren Akademiska Hus fram en möjlig torgbildning som en naturlig knutpunkt för akademi, publika mötesplatser, skolor, näringsverksamheter och boende.


Bygg-Fast öppnar kontor i Linköping

Bygg Bygg-Fast öppnar nu i januari ett kontor i Linköping.
Anders Thorsén blir ansvarig affärsområdeschef.


Stångåstaden säljer för 152 miljoner

Transaktioner Stångåstaden säljer en bostadsfastighet i Linköping till Botrygg för 152 miljoner kronor.


Skanska bygger nytt för Saab

Bygg Skanska har fått i uppdrag att bygga ett nytt kontorshus för Saab i Tannefors, Linköping.


Nu växer Nationellt Superdatorcentrum

Bygg Kärnhuset blir namnet på den nya datorhallen som just nu växer fram på Campus Valla i Linköping. Här ska under våren Sveriges snabbaste superdator installeras och sättas i drift.


Corallen moderniserar i Växjö och Linköping

Bygg Corallen har påbörjat ombyggnationer i både Växjö och Linköping. Investeringarna uppgår till cirka 32 miljoner kronor.