Image
Leiv Synnes, vd för SBB.

SBB säljer på tre orter

Transaktioner SBB sålde fem fastigheter i Västervik, Fagersta och Halmstad under november.


Leiv Synnes, vd för SBB.

Leiv Synnes vill se ett klokare SBB

Bolag SBB presenterar sin rapport med bakgrunden av några turbulenta månader. Under året har ett stort försäljningsförsök genomdrivit för att rädda det krisande bolaget. Ambition att vara klokare och mer eftertänksamma när det kommer till likviditeten, samtidigt som de löser skuldsättningen.


SBB behöver fortsätta att anpassa verksamheten utifrån en utmanande finansmarknad.

SBB minskar i både intäkter och resultat

Ekonomi/Finansiering SBB behöver fortsätta att anpassa verksamheten utifrån en utmanande finansmarknad. I mångt och mycket handlar det om att minska skuldnivån och att minska beroendet av enskilda finansieringskällor. SBB:s historiska transaktioner vittnar om en förmåga att anpassa verksamheten till nya förutsättningar, skriver vd Leiv Synnes i delårsrapporten.


SBB har erhållit nödvändiga godkännanden från konkurrensmyndigheterna.

Grönt ljus för SBB:s krisåtgärder

Transaktioner I slutet av september meddelade SBB att man säljer 1,16 procent av EduCo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor och därmed blir en minoritetsägare.


SBB säljer för 2,8 miljarder i Norge – till rabatt

Transaktioner SBB har sålt två fastigheter till hyresgästen Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg för sammanlagt 2,8 miljarder norska kronor. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde per Q2 2023.


Leiv Synnes.

Synnes om SBB:s senaste krisåtgärder

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Leiv Synnes söndagskvällens strategiska jättetransaktion som innebär att SBB släpper majoritetskontrollen över Educo och presenterar en ny koncernstruktur. Läs om ambitionerna med förändringarna, hur nya strukturen är tänkt att stärka bolaget framöver och planen för bostadsportföljen.


SBB gör strategisk storaffär och bryter upp bolaget

Transaktioner Under söndagskvällen meddelade SBB att man säljer 1,16 procent av EduCo till Brookfield för cirka 242 miljoner kronor och därmed blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som är tänkt att förstärka transparens och finansieringsmöjligheter.


Daniel Tellberg går från tillförordnad koncernredovisningschef till CFO den 1 september.

Jakten på ny CFO är över för SBB

Karriär Rekryteringen av ny CFO gick snabbt för SBB. Inte mer än en vecka efter att Eva-Lotta Strid meddelade att hon valt att lämna sin stol i det krisande bolaget så står det klart att SBB hittat sin nya CFO i koncernredovisningschefen Daniel Tellberg.


SBB gör ytterligare en försäljning.

Nykvarn köper kommunhuset av SBB

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått avtal om att sälja en fastighet där kommunhuset och bostäderna intill i centrala Nykvarn ingår, till Nykvarns Kommun.


Eva-Lotta Stridh.

Toppnamn lämnar SBB

Karriär Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, meddelade i fredags att CFO och vice vd Eva-Lotta Stridh väljer att avsluta sin tjänst.


Leiv Synnes.

Synnes köper 100 000 aktier i SBB

Bolag SBB:s vd Leiv Synnes har köpt 50 000 B-aktier och 50 000 D-aktier i bolaget till ett värde av totalt 402 000 kronor, det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.


Leiv Synnes.

Leiv Synnes: "Ser ingen utdelning under överskådlig framtid"

Bolag SBB fortsätter sitt arbete med att stärka bolagets finansiella situation. Under strategiarbetet där försäljning av hela eller delar av bolaget utvärderas kommer inga utdelningar att lämnas och vd:n Leiv Synnes ser inte utdelningar återkommer under överskådlig framtid, berättade han under bolagets presentation av Q2-rapporten.


Stort minusresultat för SBB

Bolag SBB redovisar stabila hyresintäkter och stabilt driftnetto under H1 men skriver ner fastighetsvärdena rejält och redovisar ett resultat på -13,8 miljarder kronor.


SBB tecknar avsiktsförklaringar om försäljningar för tre miljarder

Transaktioner Fastighetsbolaget SBB meddelade på torsdagskvällen, dagen före bolagets kvartalsrapport, att det ingått avsiktsförklaringar om att sälja fastigheter till befintliga hyresgäster till ett värde om cirka tre miljarder kronor.


SBB säljer JV i Nykvarn

Transaktioner SBB och Fernholm & Gustafsson Förvaltning har genomfört en försäljning av en bostadsfastighet i Nykvarn med ett underliggande fastighetsvärde om 221 miljoner kronor.


Centralpalatset i Gävle.

SBB säljer för 46 miljoner i Gävle

Transaktioner SBB har sålt två LSS-fastigheter i Gävle till kommunägda Gavlegårdarna. Nu pågår fler dialoger med andra svenska kommuner.


Lejonfastigheter köper av SBB.

Lejonfastigheter köper samhällsfastigheter av SBB

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer åtta fastigheter i Linköping till kommunägda Lejonfastigheter för totalt 400 miljoner kronor.


Leiv Synnes.

SBB i exklusiva diskussioner om att sälja hela utbildningsportföljen

Bolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har ingått exklusiva diskussioner, efter att nyligen mottagit en intresseindikation från Brookfield, om att sälja bolagets resterande 51 procent av SBB EduCo AB och återbetalning av det koncerninterna lånet om 14,5 miljarder kronor från EduCo till SBB.


Leiv Synnes.

Synnes lämnar Castellums styrelse – Pål Ahlsén föreslås som ersättare

Bolag SBB:s nya vd Leiv Synnes har idag meddelat Castellum att han lämnar sin plats i Castellums styrelse med omedelbar verkan.


Roger Akelius.

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.