Image

Klövern köper i Kista

Transaktioner Klövern köper en fastighet i Kista och betalar delvis med nyemitterade preferensaktier.


Klövern hyr ut på 25 år i Linköping

Uthyrning Klövern hyr ut 6 000 kvadratmeter i en fastighet i Linköping som ingick i Valadaffären 2010.
Avtalet är på 25 år.


Lundbergs köper av Klövern av Linköping

Transaktioner Lundbergs köper fastigheten Decimalen 16 i Linköping av Klövern för 134 miljoner kronor.


Klövern köper i Göteborg

Transaktioner Klövern har köpt en fastighet i Kallebäck teknikpark i Göteborg för 180 miljoner kronor.


Brinova säljer i Klövern och köper i Fabege

Bolag Brinova säljer aktier i Klövern till ett värde om cirka 158 miljoner kronor. Samtidigt köper men för cirka 75 miljoner kronor i Fabege.


Klövern vinner slutgiltigt skattetilläggsfrågan

Juridik Skatteverket har valt att inte överklaga Förvaltningsrättens undanröjning av det skattetillägg på 493 miljoner kronor som tidigare påförts Klövern. Därmed är frågan om skattetillägget avslutad.


Klövern emitterar ytterligare 180 miljoner

Bolag Klövern emitterar ytterligare 180 miljoner kronor under obligationslån 2, vilket innebär att lånets rambelopp om nominellt 500 miljoner kronor är utnyttjat till fullo.


Klöverns första rapport efter Dagonaffären

Bolag Intäkterna ökade med 19 procent och förvaltningsresultatet med 1 procent.
Klövern presenterar nu sin första rapport efter Dagonförvärvet, som genomfördes 2 mars.


Arnhult till Dagons styrelse

Karriär Klöverns vd Rutger Arnhult valdes vid Dagons årsstämma i går in som styrelseledamot i bolaget.


Klövern förlänger Dagonerbjudande

Bolag Klövern har nu 99,8 procent av aktierna i Dagon, och förlänger nu budet en sista gång.


Klöverns nya regioner

Bolag När Dagon integreras med Klövern skapas nya regioner för Klöverns förvaltning.
Rutger Arnhult berättar här om planerna.


Arnhult: ”De verkar ha en bristfällig dialog”

Bolag I går kunde ni läsa om att Gustaf Hermelin och Erik Paulsson petas från Klöverns styrelse och Gustaf Hermelin berättade att detta kom som en överraskning för honom.
Nu ger Klöverns vd Rutger Arnhult sin syn på det hela.


Hermelin petas ur Klöverns styrelse

Bolag Klövern föreslås minska sin styrelse från sju till fem personer. Erik Paulsson och Gustaf Hermelin petas.
- Jag är lika förvånad som du. Jag har inte hört något från dem, säger Klöverns förre vd Gustaf Hermelin till Fastighetssverige.


Klöverns skattetillägg undanröjt – igen

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm undanröjer det skattetillägg om 493 miljoner kronor som tidigare påförts Klövern vid 2003 års taxering. 2008 gjorde Länsrätten i Stockholm samma bedömning. Skatteverket har fram till den 13 maj 2012 möjlighet att överklaga förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.


Klövern uppe i 98,9 procent i Dagon

Bolag Klövern fullföljer budet på Klövern. Erbjudandet har accepterats av aktieägare motsvarande 98,9 procent av kapitalet och rösterna i Dagon.


Klövern hyr ut i Kista och Västerås

Uthyrning Klövern AB har tecknat tre långa hyresavtal i Kista och Västerås. Det sammanlagda kontraktsvärdet för uthyrningarna uppgår till 118 miljoner kronor.


Klövern emitterar ytterligare obligationslån

Bolag Klövern emitterar ytterligare ett obligationslån, den här gången på 320 miljoner kronor.


Klövern emitterar obligationslån

Bolag Klövern emitterar ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor.


Dagons budkommitté accepterar Klövern-budet

Bolag Budpremien har minskat – men Dagons budkommitté rekommenderar som väntat enhälligt Dagons aktieägare att acceptera Klöverns erbjudande.


Klövern sänker utdelningen

Bolag Klöverns årsresultat sjönk till följd av högre finansiella kostnader och negativa förändringar på derivat.
Klövern sänker utdelningen på stamaktierna från 1,50 kronor till 1,25 kronor.