Image
Per Nilsson, vd John Mattson.

Nya besparingsåtgärder på gång för John Mattson

Bolag Per Nilsson, vd för John Mattson, presenterade nyligen bolagets tredje kvartalsrapport för 2023. I en intervju med Fastighetssverige är vd:n inte främmande för fler korrigeringar och åtstramningar:
– När förutsättningarna förändras behöver man ibland ta beslut att inte göra sådant som man i normala fall skulle ha gjort.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson försöker rusta för framtiden

Ekonomi/Finansiering John Mattson minskar förvaltningsresultatet.


Bonnier Fastigheter köper Expeditionshuset på Lilla Bantorget i Stockholm.

Bonnier Fastigheter köper kontorsfastighet i Stockholm av John Mattson

Transaktioner John Mattson har träffat avtal med Bonnier Fastigheter om försäljning av fastigheten Klassrummet 1 i centrala Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson säljer fastighet i Högdalen

Bolag John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Trappsteget 2 i Högdalen. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Arne Dufva Högdalen AB.


Ebba Pilo Karth, ny CFO på John Mattson.

John Mattson utser ny CFO

Bolag John Mattson har rekryterat Ebba Pilo Karth till ny CFO för bolaget. Hon tillträder sin tjänst senast den 1 april 2024 och blir då även medlem av bolagsledningen. Fram tills dess innehar Eva Wiklund rollen som interim CFO. I augusti 2023 tillträdde även Maria Wirén tjänsten som förvaltningschef och ingår nu i John Mattsons bolagsledning.


Per Nilsson, vd för John Mattson

Fullt fokus på räntesäkringen i John Mattson

Bolag John Mattson ser förutsättningar för att kunna göra fler transaktioner vid behov. "Vi har ett attraktivt och unikt bestånd i en avvaktande transaktionsmarknad" säger vd Per Nilsson. Utöver att man gjort ett antal avyttringar under året så har bolaget nu lagt fram en plan för att sänka mängden köpt energi för att sänka kostnaden och samtidigt höja fastighetsvärdet. Fastighetssverige berättar mer.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattsons vd: "Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar"

Ekonomi/Finansiering Under perioden januari-juni 2023 ökade driftöverskottet med 6 procent och EBITDA med elva procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots ett högt inflationstryck och ett, efter genomförda försäljningar, något mindre fastighetsbestånd. Till följd av stigande räntekostnader minskade förvaltningsresultatet per aktie med 38 procent.


Resinova köper för 525 miljoner av John Mattson

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.


Per Nilsson.

Negativa värdeförändringar på en halv miljard för John Mattson

Bolag Ökat driftöverskott men minskade fastighetsvärden och minskat resultat för John Mattson.


John Mattsons vd Per Nilsson (höger) berättar varför Mattias Lundström lämnar positionen som bolagets CFO.

Därför fick Lundström lämna John Mattson – vd:n berättar

Bolag Mattias Lundström varade bara drygt nio månader i rollen som CFO på John Mattson. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson varför finanschefen lämnar bolaget.


Mattias Lundström.

John Mattsons CFO lämnar bolaget – efter bara nio månader

Bolag Mattias Lundström, CFO på John Mattson Fastighetsföretagen och medlem i bolagets koncernledning, lämnar på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.


P-G Persson.

John Mattson föreslår nyval av P-G Persson som ordförande

Bolag Nyval föreslås av Åsa Bergström, P-G Persson och Katarina Wallin som styrelseledamöter. Platzers avgående vd P-G Persson föreslås väljas till ny styrelseordförande.


Per Nilsson.

Ingen utdelning hos John Mattson

Bolag John Mattson ökade förvaltningsresultatet och men minskade resultat efter skatt under 2022. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

Vd:n om omorganisationen: "John Mattson måste skapa värden i närtid"

Bolag Omorganisationen är i full gång inom John Mattson. Under tredje kvartalet meddelade bolaget att en konsolidering skulle ske och under måndagen kom ett av de tydligaste tecknen på förändringen när bolagsledningen stöptes om. Fastighetssverige pratade med Per Nilsson, vd för John Mattson, för att få veta mer om vad omorganisationen kommer betyda för bolaget.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

Förändringar i John Mattsons bolagsledning

Bolag John Mattson gör förändringar i bolagsledningen för att öka fokus på förvaltningsaffären och renodla ansvaret för projektutveckling.


Per Nilsson.

John Mattson säljer fastigheter på Lidingö

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 262 miljoner kronor. Köpare är Jan Fredegård, ägare av Fastighets AB Senator.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under Q3

Bolag John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har även sjösatt ett besparingsprogram.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson omorganiserar – minskar personalstyrkan med 20 procent

Bolag John Mattson uppger att en facklig förhandling har inletts om en omorganisation där antalet medarbetare reduceras med cirka 20 procent.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.


Per Nilsson.

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag Under andra kvartalet ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 85 procent, jämfört med andra kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 63 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 29 procent.