Image
JSR Projektutveckling och Gillöga säljer projekt i Rosersberg.

JSR Projektutveckling och Gillöga säljer projekt i Rosersberg

Bolag Fastigheten omfattar 13 800 kvadratmeter och ligger i ett utmärkt logistiskt läge med närhet till Arlanda flygplats och E4an. Projektet är ett resultat av ett samarbete med Gillöga fastigheter.


Peter Hogren, Ludvig Samuelsson och Jenny Ceder.

Blooc och Gillöga tecknar avtal om uppförande av nytt bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Under våren 2019 tecknades samarbetsavtal mellan bostadsutvecklaren Blooc och fastighetsbolaget Gillöga om ett nytt bostadsprojekt i Lindbacken utanför Uppsala, som de har för avsikt att utveckla tillsammans. Projektet omfattas av 19 stadsradhus ritade av arkitekterna på Blooc.


Bonava köper kvarter i Uppsala

Transaktioner Bonava har avtalat om förvärv av kvarteret Broccolin från Gillöga. Fastigheten ligger mellan Årsta Torg och Årsta Park inom utvecklingsområdet Östra Salabacke, Uppsala.


Vd Mikael Lannerheim och affärsutvecklingschef Hannah Bohwalli.

Nytt bolag satsar på bostadsutveckling i syd

Bolag Bakom nya Sydö Property står Stockholmsbaserade Gillöga och två profiler inom fastighetsutveckling i södra Sverige – Mikael Lannerheim och Hannah Bohwalli. Tillsammans har de över 20 års erfarenhet av stora bostadsutvecklingsprojekt.


Konverterar till bostäder i Uppsala

Transaktioner Kvalitetsbostäder säljer en fastighet på Svartbäcksgatan i centrala Uppsala till Gillöga, som planerar att konvertera fastigheten till bostäder.