Image

RO Properties och Galjaden förvärvar utvecklingsprojekt i Enköping

Transaktioner RO Properties och Galjaden har förvärvat fastigheten Enköping Lillsidan 4:1 på Doktor Westerlunds gata 20 i Enköping.


Olof Andersson.

Trianon förvärvar fastighet i centrala Malmö

Transaktioner Trianon har förvärvat fastigheten Spiralen 10 på Norra Sorgenfri i centrala Malmö, i dagsläget omfattande cirka 10 000 kvadratmeter. Säljare är Galjaden Fastigheter AB och tillträde sker vid avtalstecknande. Bolaget avser att sätta igång detaljplanearbetet omgående avseende de potentiella byggrätterna om cirka 18 000 BTA.


Galjaden utvecklar och avyttrar i Tallinn.

Galjaden säljer i Tallinn

Transaktioner Galjaden har under inledningen av 2021 slutfört projekt och avyttrat ett antal fastigheter man äger och deläger i Estland.


Tornby i Linköping.

CA och Galjaden köper markområde i Linköping

Transaktioner JV-parterna CA Fastigheter och Galjaden fortsätter sin utvecklingsresa i Linköping genom att förvärva markområde på Tornbyområdet av Skanska.


Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa.

Nyfosas Galjadenköp omarbetat

Transaktioner Nyfosa har tecknat avtal med Galjaden Fastigheter AB om förvärv av en fastighetsportfölj till ett värde om cirka 870 miljoner kronor.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa miljardköper av Galjaden

Transaktioner Nyfosa har ingått en avsiktsförklaring med Galjaden Fastigheter om förvärv av en portfölj med främst fastigheter för lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet, merparten belägna i tillväxtkommuner i Sverige. Portföljen bidrar med starka kassaflöden och fortsatt tillväxt.


Galjaden säljer två fastigheter

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö till Kvalitena.


SSM köper bostadsprojekt om cirka 150 bostäder i Sollentuna

Transaktioner SSM fortsätter att expandera sin verksamhet genom att köpa ett bostadsprojekt i Rotebro (Sollentuna) av Galjaden Fastigheter.


Kvalitena köper av Galjaden

Transaktioner Kvalitena köper tre industrifastigheter, i Malmö, Klippan och Halmstad, av Galjaden.


Öppning för nya lägenheter på Rotebro torg

Bygg/Arkitektur Fastighetsägaren Galjaden vill bygga ett 70-tal nya lägenheter på Rotebro torg. Ett initiativ som kommunen ställer sig positiv, rapporterar Mitti.


Galjaden köper fastighet i Habo

Transaktioner Galjaden Fastigheter har köpt fastigheten Kämparp 1:8 i Habo som omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 8 100 kvadratmeter.


Galjaden säljer i Västerås

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB har sålt fastigheten Gasklockan 10 i Västerås till Bostads AB Mimer.


Galjaden köper mark och bygger i Södertälje

Transaktioner Galjaden Fastigheter har i två separata affärer förvärvat Traktorn 11 och Tuvängen 5 i Södertälje och påbörjat nyproduktion.


Galjaden köper fastighet i Norrköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB förvärvar fastigheten Katten 18 i Norrköping av Seco Tools AB.


Galjaden rekryterar förvaltningsassistent

Bolag Galjaden Fastigheter AB stärker organisationen genom att anställa Annika Öberg som förvaltningsassistent.


Galjaden köper i Landskrona och Norrköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter har i två separata affärer förvärvat fastigheterna Björnen 11 i Landskrona och Plinten 4 i Norrköping. Försäljning av fastigheten Grästegen 1 i Karlstad har också genomförts till egenbrukare.


Galjaden köper i Köping

Transaktioner Galjaden köper en fastighet i Köping, omfattande 5 475 kvadratmeter kommersiella lokaler – främst industri och lager – och 23 000 kvadratmeter markyta.


Profi köper av Galjaden i Täby

Transaktioner Profi Fastigheter köper Degeln 1 på Nytorpsvägen i Näsby Park. Fastigheten omfattar 11 800 kvadratmeter markyta med 4 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Profi tillträder fastigheten 30 juni.


Galjaden hyr ut i Landskrona

Uthyrning Galjaden har tecknat hyresavtal med Lindells Bageri för lokaler i fastigheten Fläkten 1 i Landskrona.


Galjaden köper i Linköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter köper fastigheten Glasburken 1 på Roxtorpsgatan i Linköping av Arla Foods. Förvärvet är Galjadens andra i Tornby och fastigheten omfattar cirka 7 000 kvadratmeter kommersiell yta med kyllager och partihandel.