Image
Helsingfors.

Nordika säljer i Helsingfors

Transaktioner Nordika avyttrar samhällsfastighet till EQ Community Properties Fund.


Helsingfors.

Nordika köper kontor i Helsingfors

Transaktioner Nordika förvärvar en centralt belägen kontorsfastighet i Helsingfors.


Nordika miljardsäljer och bildar JV med Partners Group

Transaktioner Nordika avyttrar en portfölj av fastigheter i Sverige och Finland för totalt 1,25 miljarder kronor. I samband med försäljningen startar man ett JV med Partners Group.


Nordika köper Nokia Networks tidigare huvudkontor i Esbo utanför Helsingfors.

Nordika köper i Helsingfors

Transaktioner Nordika köper Nokia Networks före detta huvudkontor som omfattar 36 000 kvadratmeter kontor i Esbo, Helsingfors.


Nordika: Fokus på investeringar och mer kapital

Bolag De senaste 18 månaderna har Nordika genomfört sex investeringar till ett värde om en miljard kronor.


Nordikas första förvärv klart

Transaktioner Det nya bolaget Nordika, som har startats av Jonas Grandér och Gabriel Cronstedt, med kapital från Ericsson Pensionsstiftelse, har nu gjort sitt första förvärv.


Nytt bolag ska miljardinvestera i Sverige

Bolag Två tidigare Lehman Brothers-medarbetare har dragit i gång ett nytt bolag på den svenska marknaden. Initialt ska de investera för en miljard kronor. Man har ingått partnerskap med en pensionsstiftelse.