Image
Totalt kommer Framtiden Byggutveckling bygga cirka 500 bostäder för Poseidon längs Litteraturgatan i Selma stad.

Framtiden startar 108 bostäder på Hisingen

Bostäder Litteraturgatan fortsätter utvecklas till en levande stadsgata i Selma stad i Göteborg. Snart börjar Framtiden Byggutveckling bygga kvarter 6 med 108 nya hyreslägenheter med närhet till torg, natur och skolor. Tornstaden har fått uppdraget att bygga i en totalentreprenad. De färdigställda bostäderna kommer ägas och förvaltas av Poseidon.


Dan Sandén.

Dan Sandén blir ny vd för Framtiden Byggutveckling

Bolag Dan Sandén blir ny vd för Framtiden Byggutveckling. Han arbetar i dag som teknisk chef för Förvaltnings AB Framtiden, en tjänst som han haft sedan juni 2020. Dan Sandén har en lång erfarenhet från bostadsbranschen och allmännyttan, främst som vd för Skövdebostäder under många år.


Vänsterpartiets förslag om att ett kommunalt byggbolag ska inrättas under Framtiden Byggutveckling har stött på brett politiskt motstånd.

Bakslag för V-förslag om kommunalt byggbolag

Bostäder Vänsterpartiet i Göteborg vill att det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska bli ett utförande byggbolag, som kan pressa priserna som allmännyttan får betala för nyproduktion och på så sätt hålla hyrorna lägre. Men förslaget har stött på brett motstånd. Fastighetssverige berättar mer.


Politiker vill växla upp kommunalt byggbolag

Bostäder Sedan befolkningen ökat mer än antalet bostäder vill man från politiskt håll se ett aktivare kommunalt byggbolag: "Måste arbeta med innovativa modeller".


Mandolingatan i Frölunda.

Tornstaden bygger i Frölunda

Bygg/Arkitektur Framtiden Byggutveckling har gett Tornstaden uppdraget att bygga den tredje etappen på Mandolingatan i Västra Frölunda. Det ingår i Bostad 2021 och kommer att utföras som en totalentreprenad med 141 hyreslägenheter, BMSS och ett parkeringsgarage i sju våningar. Byggstarten beräknas till sommaren 2019.