Image
Rosendal har uppmärksammats i hela världen för sitt nyskapande och hållbara samhällsbygge. Nu flyttas positionerna fram ytterligare med en klimatpositiv stadsdel. (Bild från etapp två)

Storbolag ratade när Uppsala utsåg markvinnare i klimatpositiv stadsdel

Bostäder Nyligen utsågs fyra vinnare till de fem områden som framöver ska bli Sveriges första klimatpositiva stadsdel. Det är i Uppsala och området Rosendal som totalt 41 500 kvadratmeter ska byggas. Bland de som lagt anbud på markanvisningstävlingen finns flera storbolag som ratades av kommunen, enligt de dokument Fastighetssverige tagit del av. "Högt prioriterat projekt" säger en av vinnarna.


Rosendal har uppmärksammats i hela världen för sitt nyskapande och hållbara samhällsbygge. Nu flyttas positionerna fram ytterligare med en klimatpositiv stadsdel.

De ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

Bostäder Uppsala kommun fick in hela 17 bidrag till markansvisningstävlingen från byggaktörer som vill vara med och utveckla Rosendal. Detta trots – eller kanske tack vare – extremt höga klimatkrav. De vinnande aktörerna är nu klara: Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär ska tillsammans bygga ut fem kvarter som blir den klimatpositiva stadsdelen.


Jordbruksministern 3.

Folkhem bygger i Bagarmossen

Bostäder Folkhem kommer att uppföra 60 bostadsrätter i massivträ i Bagarmossen precis i anslutning till Nackareservatet. Genom att förvärva fastigheten Jordbruksministern 3 får Folkhem nu chansen att skapa ett unikt projekt i söderort.


Annette Frumerie, vd för Rikshem, Anna Ervast Öberg, operativ chef på Folkhem, och Biljana Pehrsson, vd för Nordr Sverige.

Konkurrensverket godkänner försäljningen av Folkhem

Transaktioner Konkurrensverket godkänner Rikshems försäljning av 50 procent av aktierna i det bolag som äger Folkhem Trä till Nordr. Därmed är Nordr ensam ägare till Folkhem.


Biljana Pehrsson, vd för Nordr.

Biljana Pehrsson om planerna för Folkhem: "Ordnad expansion"

Bolag I förra veckan stod det klart att Nordr köper loss det joint venture de haft med Rikshem. Rikshem ville ställa in skärpan på hyresrätter och för Nordrs del såg de en möjlighet att föra ut trähusaffären på en bredare front. Biljana Pehrsson, vd för Nordr Sverige, säger till Fastighetssverige att köpet är ett sätt att expandera på ett sätt andra inte gjort.


Biljana Pehrsson, Anna Ervast Öberg och Annetter Frumerie.

Nordr köper loss JV från Rikshem

Transaktioner Nordr är en av Nordens större bostadsutvecklare som nu tar ett stort steg mot att bli ledande också i hållbar utveckling av flerbostadshus i trä genom att förvärva samtliga aktier i Folkhem. Ambitionen är att växla upp Folkhems närvaro på Nordrs huvudmarknader i Sverige och Norge – Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Trondheim, Stavanger och Bergen.


Gröndal

Folkhem vinner markanvisning i Gröndal

Bostäder Folkhem har genom direktanvisning tilldelats en markanvisning för bostadsrätter vid Fregattvägen i Gröndal. Projektet omfattar cirka 100 bostäder och ambitionen med projektet är att utnyttja träbyggandets många fördelar och skapa ett projekt där intrånget i värdefull naturmark kan minimeras.


bredäng, markanvisning

Folkhem vinner markanvisningstävling i Bredäng

Bygg/Arkitektur Folkhem har genom tävling tilldelats en markanvisning om 130 lägenheter längs Ålgrytevägen, ut mot naturreservatet i Bredäng, av Stockholms stad.


Årstafältets fjärde etapp består av två detaljplaner med tolv kvarter och nästan 1 700 bostäder. Även en ny skola samt förskola ingår i planerna.

Klartecken nära för 1 700 bostäder i jättesatsningen

Bygg/Arkitektur Detaljplanerna för den nordöstra delen av Årstafältet ska antas i stadsbyggnadsnämnden. Totalt handlar det om en fjärdedel av de 6 000 bostäderna som ska byggas i det omfattande projektet.


Cederhusens andra kvarter.

Byggpartner och Folkhem startar strategiskt samarbete kring trähusbyggande

Bolag Byggentreprenören Byggpartner och bostadsutvecklaren Folkhem inleder nu ett strategiskt samarbete kring två nya träprojekt i Stockholm och Sundbyberg.


Felix Antman Debels och Åsa Björnsdotter Olsson.

Folkhem rekryterar nyckelmedarbetare

Karriär Folkhem rekryterar Åsa Björnsdotter Olsson som projektutvecklare och Felix Antman Debels som affärsutvecklare.


Illustrationsförslag över bebyggelsen i Akalla och Husby. Totalt ska det byggas nästan 1 800 nya bostäder och ytterligare funktioner.

Stärker område med nästan 1 800 bostäder

Bostäder En rejäl förtätning är på gång i Akalla och Husby som ska stärka banden med Kista och skapa ett nytt urbant stråk för området. Flera välkända branschaktörer är inblandade och utöver bostäder planeras även handel, hotell och en helt ny skola.


Visionsbild för Magelungsvägen med vy mot nordväst från Nykroppagatans bro över Magelungsvägen.

Planen för 900 nya bostäder kan ta nästa steg efter försening

Bostäder Planerna för en ny stadsdel som ska länka samman Farsta och Fagersjö med 900 nya bostäder i ett sjönära läge var på samråd för över två år sedan men har sedan dess inte kommit framåt i processen. Först nu står samrådet inför ett godkännande och byggstarten har flyttats fram flera år.


Årstafältets fjärde etapp består av två detaljplaner med tolv kvarter och nästan 1 700 bostäder. Även en ny skola samt förskola ingår i planerna.

Så blir den nordöstra biten av Årsta-kakan

Bygg/Arkitektur Närmare 1 700 bostäder ska uppföras inom tolv kvarter när det enorma Årstaprojektets nordöstra del ska växa fram.


Folkhems projekt Cederhusen i centrala Stockholm.

Kunskapsprojekt på tvären ska minska klimatbelastningen i Sveriges största bostadsprojekt i trä

Bolag Byggbranschen står för en fjärdedel av Sveriges klimatavtryck, den största delen av klimatbelastningen uppstår i produktionsfasen samt vid transporter av material. Syftet med detta samverkansprojekt är att identifiera var klimatutsläppen uppstår och vilka val av material och metoder som kan göras för att minska dessa.


Ett av världens största trähusprojekt byggs i Stockholm

Bygg/Arkitektur Ett av världens största trähusprojekt kommer att byggas i Hagastaden i centrala Stockholm. Det står klart sedan Stockholms stads kommunfullmäktige gett klartecken till projektet Cederhusen, som börjar byggas i januari 2019.


Ska bygga trähus i Stockholms innerstad

Bostäder Folkhem Trä, som ägs av Veidekke och Rikshem är på väg att förvärva två centrala stockholmskvarter för 356 miljoner kronor.


Veidekke blir delägare i Folkhem Trä

Bolag Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä när Rikshem säljer hälften av det helägda bolaget.


Arkitema ritar trähus i Uppsala

Bostäder Arkitema Architects ritar “Skogskvarteret” med 120 lägenheter för Rikshem och Folkhem Trä i Uppsalas nya hållbara stadsdel Ulleråker.


Granitporten köper i Upplands Bro

Transaktioner Granitportens helägda dotterbolag Svenska Hyresbostäder Folkhemmet har från Stockholms kommun förvärvat fyra fastigheter i Upplands Bro. Köpeskillingen uppgår till 16,3 miljoner kronor.