Image
Joachim Kuylenstierna.

Fastator säljer aktier för 955 miljoner kronor

Bolag I samband med försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken reglerar Fastator samtidigt ett borgensåtagande. Köpare är två befintliga aktieägare i Företagsparken. Fastator kommer efter affären äga 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen är 38 kronor per aktie, vilket är senaste emissionskurs justerat för utdelning.


Erik Harmin blir ny vd för Företagsparken.

Fastators Företagsparken får ny vd

Karriär Fastighetsinvestmentbolaget Fastators bolag Företagsparken har utsett den nuvarande vice vd:n Erik Hamrin till ny vd. Han efterträder nuvarande tillförordnade vd Andreas Eneskjöld.


Fredrik Jagersjö Rosell, vd Panattoni Sweden.

Panattoni etablerar sig i Göteborg – kommer att fortsätta expansionen i strategiska lägen

Bolag Panattoni har förvärvat en fastighet av Företagsparken med möjlighet att uppföra en logistikanläggning på cirka 14 300 kvadratmeter och förstärker genom köpet sin etablering i Göteborgsregionen. Med anledning av förvärvet tog Fastighetssverige ett snack med Panattonis Sverige-vd, Fredrik Jagersjö Rosell, om satsningen och planerna framåt.


Svante Bengtsson, vd Fastator

Företagsparken rensar i portföljen

Transaktioner Fastators delägda innehavsbolag Företagsparken har under juni månad genomfört ett antal strategiska försäljningar av fastigheter för att renodla fastighetsportföljen.


Fastators vd Svante Bengtsson.

Fastator minskar omsättning och resultat – vill få in mer kapital

Bolag Fastighetsinvestmentbolaget Fastator minskade substansen men arbetar med att öka inflöden i det första kvartalet. Omsättningen sjönk 25,5 procent till 124,4 miljoner kronor.
– Vikten av att verka inom rätt segment blir extra tydligt i tider som dessa, skriver vd Svante Bengtsson.


Knut Pousette.

Efter Fastator: Det fokuserar Knut Pousette på nu

Karriär Fastighetssverige träffar fastighetsprofilen Knut Pousette som delar sin bild av den avvaktande transaktionsmarknaden, varför han klev av vd-posten i Fastator och hur stora Företagsparken planerar att bli.


Erik Harmin, COO Företagsparken.

Nyförvärv och proaktivt arbete för Företagsparken

Bolag Förvärv och renodling har lett till att Företagsparken tydligt förbättrat sina nyckeltal under 2022. COO Erik Hamrin berättar för Fastighetssverige bland annat hur bolaget ser på transaktioner under 2023.
– Det är en utmanande marknad, men möjligheter finns för dem med god likviditet.  


Andreas Eneskjöld.

Andreas Eneskjöld blir tillförordnad vd för Företagsparken

Bolag I mitten av november klev Andreas Eneskjöld in som delägare i Fastator-bolaget Företagsparken. Nu utses han till vd för bolaget och efterträder Joakim Orthén som tillträder en tjänst som tillväxtansvarig på Nordic PM-


Nordic PM hyr ut 6 000 kvadratmeter lager i Karlstad åt Företagsparken.

Nordic PM hyr ut 6 000 kvadratmeter lager i Karlstad åt Företagsparken

Uthyrning MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Företagsparken tecknar hyresavtal på två och ett halvt år gällande lagerytor om 6 000 kvadratmeter i Vålberg, Karlstad. Tillträde till ytorna ägde rum den 1 december 2022 och avtalet sträcker sig fram till 2025.


Knut Pousette och Andreas Eneskjöld.

Företagsparken förvärvar för 175 miljoner – Andreas Eneskjöld kliver in som aktieägare i bolaget

Bolag Fastatorbolaget Företagsparken köper nio fastigheter för totalt 175 miljoner kronor. I samband med förvärvet kliver Andreas Eneskjöld, genom sitt bolag Stadsnyckeln, in som aktieägare i Företagsparken.


Knut Pousette.

Fastators resultat sjönk i Q3

Bolag Fastator redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.


Fastators innehavsbolag Företagsparken tillförs 900 miljoner kronor genom en nyemission.

Företagsparken gör nyemission om 900 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Genom en riktad kontant nyemission till ett antal investerare tillförs ytterligare kapital till Fastators innehavsbolag Företagsparken.


Petter Boström.

Peritas in i Företagsparken – emitterar till substansvärde

Bolag Företagsparken fortsätter på inslagen tillväxtresa och genomför en kontant nyemission om 55 miljoner kronor till ett fåtal nya aktieägare. Största enskilda investerare är Manne och Petter Boström via Peritas. Nyemissionen sker till Företagsparkens senaste substansvärde


Joakim Orthén.

Företagsparken passerar fem miljarder

Transaktioner Företagsparken, med Fastator som huvudägare, har genom fyra olika transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Sundsvall, Borås, Västerås, Lidköping och Trollhättan med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 430 miljoner kronor.


Joakim Orthén.

Företagsparken förvärvar för 385 miljoner

Transaktioner Företagsparken, med Fastator som huvudägare, har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 miljoner kronor.


Joakim Orthén.

Företagsparken köper i Eskilstuna

Transaktioner Fastator-bolaget Företagsparken har förvärvat fem fastigheter i Eskilstuna med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 120 miljoner kronor. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvadratmeter med hyresintäkter om 7,7 miljoner kronor.


Sanel Hasic.

Företagsparken anställer Sanel Hasic som ny fastighetschef

Bolag Under våren kommer Sanel Hasic att tillträda positionen som fastighetschef på snabbväxande Företagsparken. Han kommer närmast från Fabege där han var marknadsområdeschef för Arenastaden.


Knut Pousette.

Från fyra till 20 miljarder på två år – så ska Fastatorbolaget nå ambitiösa tillväxtmålet

Bolag Efter att ha gått från 800 miljoner till fyra miljarder kronor i fastighetsvärde under 2021 spänner Fastatorbolaget Företagsparken bågen rejält inför fortsättningen och presenterar ett tillväxt mål på 20 miljarder i fastighetsvärde till utgången av 2023. Fastators vd Knut Pousette berättar för Fastighetssverige om satsningen och hur man ska växa, var man letar förvärv och hur han ser på konkurrensen inom lättindustrisegmentet.


Fastators innehavsbolag Företagsparken offentliggör nytt tillväxtmål

Bolag Företagsparken har under 2021 vuxit från 800 miljoner kronor till fyra miljarder. Bolagets tillväxtmål offentliggörs härmed för att tydliggöra ambitionen i det snabbväxande bolaget.


Knut Pousette.

Fastator: Företagsparken bidrar med 200 mkr under Q4

Bolag Fastators innehavsbolag Företagsparken har offentliggjort preliminärt utfall för 2021 inför en planerad emission av obligationer. Företagsparkens preliminära resultat för 2021 innebär ett positivt bidrag om cirka 200 miljoner kronor till Fastators totala resultat för det fjärde kvartalet 2021.