Image
Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall.

Sehlhalls vd: "2023 var ganska deppigt – nu säger folk survive til 25"

Bygg/Arkitektur Det pratas ofta om att sjukhus, äldreboenden, omsorgsboenden, LSS och andra vårdenheter bör byggas för att vara flexibla – samtidigt som behovet av specialistkompetens blir allt större. En omöjlig kalkyl, menar Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter, som själv efterlyser flexibilitet i detaljplanerna – och större kunskap hos beställarna.
– Samma person som har hand om upphandlingen av äldreboenden sköter också upphandlingen av papper och gem. Det blir jättekonstigt.


Sehlhall bygger seniorkvarter i Täby.

Sehlhall landar två hyresavtal

Uthyrning Sehlhalls koncept för seniorkvarter har inspirerats av uppmärksammade internationella framgångar som saknar motstycke i Sverige. World Alzheimer Report kallar konceptet med så kallade demensbyar för ett paradigmskifte. Nu blir Täby först i landet med ett motsvarande upplägg.


Sehlhall bygger i Nynäshamn.

Sehlhall bygger nytt vårdboende i centrala Nynäshamn

Transaktioner I boendet om femtio platser blir Vardaga, som nyligen vann kommunens upphandling, hyresgäst. Sehlhall planerar även för ett gruppboende på fastigheten. Byggstart beräknas ske under det fjärde kvartalet i år med inflyttning hösten 2025.


Dan T. Sehlberg.

Utspelet: 300 äldreboenden behöver stängas

Bolag Samhällsfastighetsentreprenören Dan T. Sehlberg om det akuta behovet av nya äldreboenden: "Många har kört på fälgarna för länge nu – fler aktörer behövs."


Dan T Sehlberg blir rådgivare åt Seniorvärlden.

Sehlhalls vd blir rådgivare för Seniorvärlden

Karriär Sehlhalls vd, Dan T. Sehlberg, har blivit invald i Seniorvärldens Advisory Board – ett rådgivande organ till styrelsen och en viktig funktion för organisationens utveckling.


Dan T Sehlberg och Anders Borg.

Stena investerar i Sehlhall – blir största externa ägare

Bolag Intresset för att investera i Sehlhall Fastigheter är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt en miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 miljoner kronor och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om tio procent.


Sehlhall förvärvar Kista Gård.

Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård

Transaktioner Sehlhall Fastigheter utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet. Sehlhall vill utveckla fastigheterna genom att säkerställa att det kulturhistoriska värdet bibehålls, samtidigt som bolaget vill komplettera med social infrastruktur för framtiden.


Erik Bragg.

Sehlhall värvar från Skanska

Bolag Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Han kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.


Altura köper i Upplands Väsby.

Altura köper samhällsfastigheter av Sehlhall

Transaktioner Med ambitionen att förse en växande befolkning med framtidssäkra samhällsfastigheter expanderar Altura kraftigt. Nu blir Altura långsiktig ägare av flera samhällsfastigheter i norra Stockholm. I Upplands Väsby utvecklas ett äldreboende med en förskola på bottenplan, och i Täby ska ytterligare ett äldreboende med 90 lägenheter uppföras. Fastigheterna utformas med gediget fokus på att möta behov hos de som ska vistas i lokalerna.


Sehlhall köper mer i Järfälla.

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.


Sehlhall etablerar sig i Nyköping.

Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping

Transaktioner Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun.
Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.


Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola

Transaktioner Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.


Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden

Bolag Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.


Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, där planerar man att bygga vårdboende och trygghetsbostäder.

Sehlhall köper för att bygga nytt i Järfälla

Transaktioner Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.


Dan T. Sehlberg, vd Sehlhall Fastigheter.

Sehlberg: "Genuint orolig över underskottet"

Bygg/Arkitektur Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter uttrycker en djup oro för landets underskott på omsorgsbostäder. I en intervju med Fastighetssverige utvecklar han problemställningen och pekar på hur man bör angripa problemet.


Lidl öppnar ny butik i Partille

Uthyrning Lidl Sverige satsar stort i Göteborg och nu är det klart med en ny butik i Partille. Butiken kommer att vara en del i den nya stadsdelen Partille Port och beräknas öppna andra halvåret 2019.


Magnolia köper Svenska Vårdfastigheter

Bolag Magnolia Bostad har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 miljoner kronor. Förvärvet är avsett att ge Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom utveckling av vårdfastigheter.


Svenska Vårdfastigheter köper av KF

Transaktioner Svenska Vårdfastigheter och Kiab Fastigheter köper en obebyggd fastighet i Partille Port av KF Fastigheter.


Svenska Vårdfastigheter anställer två

Bolag Svenska Vårdfastigheter anställer Daniel Dubois som fastighetschef och Anton Bergkvist som affärsutvecklare.