Image

Corem säljer sina preferensaktier i Klövern

Bolag Corem har sålt hela sitt innehav av preferensaktier i Klövern.


Corem bygger nytt och hyr ut

Uthyrning Corem Property Group AB och Terminal & Transporttjänst i Sigtuna AB har tecknat avtal om uppförande och förhyrning av cirka 5 600 kvadratmeter lagerterminal i Arlandastad.


Corem köper i Stockholm

Transaktioner Corem köper en fastighet i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 83 miljoner kronor.


Corem och JM i byggsamarbete i Lund

Bygg Corem Property Group AB och JM AB har tecknat ett samarbetsavtal för att ta fram nya bostadsbyggrätter på området Vipemöllan i Lund. JM kommer efter lagakraftvunnen detaljplan att förvärva byggrätterna av Corem.


JM och Corem inleder återköp

Bolag Både JM och Corem kommer, i enlighet med bemyndiganden från bolagens respektive årsstämmor, att inleda återköp av egna aktier.


Ökat resultat för Corem

Bolag Corems resultat efter skatt landade på 125 miljoner kronor (53) under årets första kvartal, vilket motsvarar 1,46 kronor per aktie.


Selin lämnar Corems styrelse

Bolag Balders vd Erik Selin har avböjt omval till Corems styrelse.
Corems vd Eva Landén och Karl Perlhagen, Volati, föreslås som nya ledamöter.


Corem renodlar

Transaktioner Corem säljer två mindre fastigheter i Karlstad och Vänersborg för 26 miljoner kronor.


Balder säljer preferensaktier i Corem

Bolag Balder har i tre affärer sålt drygt 800 000 preferensaktier i Corem.


Corem hyr ut i Katrineholm

Uthyrning Corem bygger om gamla kontorslokaler till skollokaler och hyr ut 2 340 kvadratmeter till Kunskapsskolan i Katrineholm.


Corem: Ökat driftsöverskott

Bolag Corems driftsöverskott ökade med 19 procent under det fjärde kvartalet 2011, till 96 miljoner kronor (81) bland annat till följd av det milda vädret.


Corem köper i Jönköping

Transaktioner Corem köper två fastigheter i Jönköpingstrakten, om totalt 3 400 kvadratmeter uthyrningsbar area. Lokalerna utgörs till största del av lager. Det sammanlagda förvärvspriset uppgår till 27 miljoner kronor.


Corem köper i Veddesta

Transaktioner Corem köper en fastighet om cirka 5 000 kvadratmeter i Veddesta. Köpeskillingen uppgår till 44 miljoner kronor.


Han tar över vd-stolen på Klövern

Karriär Klövern har utsett en ny vd efter Gustaf Hermelin. Den nye vd:n är i dag vd för ett annat börsnoterat bolag och har verkat i branschen i 22 år.


Högre hyresintäkter – lägre resultat

Bolag Corems hyresintäkter ökade till 125 miljoner kronor under årets tredje kvartal (116).
Däremot minskade förvaltningsresultatet till 40 miljoner kronor (42).
Resultatet efter skatt påverkades kraftigt negativt av orealiserade värdeförändringar i derivat och landade på -103 miljoner kronor (193).


Corem köper i Malmö

Transaktioner Corem köper en fastighet i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 57 miljoner kronor.


Corem och NREP bygger terminal

Bygg Corem och NREP - Nordic Real Estate Partners - har genom ett gemensamägt bolag tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Posten AB om uppförandet av en ny terminal i Veddesta norr om Stockholm. Terminalen på cirka 19 000 kvadratmeter kommer att bli Postens största logistikarbetsplats med cirka 450 anställda och beräknas stå klar i slutet av 2013.


Övertecknad Balderemission ökas

Bolag Den institutionella delen av Balders emission av preferensaktier övertecknades och Balder har nu beslutat att genomföra en större emission.


Balder emitterar preferensaktier

Bolag Balder planerar att emittera tre miljoner preferensaktier. Vid full teckning tillförs Balder 750 miljoner kronor före emissionskostnader.


Corem köper i Jönköping

Transaktioner Corem köper i två separata affärer två fastigheter i Ljungarum, Jönköping. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 40 miljoner kronor.