Image
Illustration av Kopparvalvet i Kopparlunden i Västerås.

Bygglov för de första bostadshusen i Kopparlunden

Bostäder Den 25 maj godkände byggnadsnämnden bygglovet för de första bostäderna i Kopparlunden. Det är Riksbyggen som kommer bygga bostäderna och själva byggandet planeras att starta nästa år.


700 bostäder planeras i Västerås

Bygg/Arkitektur I Södra Källtorp planeras för cirka 700 bostäder, äldreboende, trygghetsboenden, idrottshall och förskola, men även idrottsplats och en park med lekplats.