Image
Volymstudie av aktuellt förslag på bebyggelse och placering, med Bygatan i bildens nederkant.

Nya hyresrätter i Lunds kommun

Bostäder Lunds kommun planerar nya bostäder och några mindre verksamhetslokaler i och bredvid den gamla järnhandeln i Genarp. Det är Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) som vill bygga hyresrätter och nu ska detaljplanen ut på samråd.


Kista Galleria.

Citycon tänker nytt kring Kista Galleria – så vill de bygga ut

Bygg/Arkitektur Bolaget vill ändra detaljplanen för Kista Galleria för att kunna omdisponera och utöka användningen, det rör sig om en uppskattad volym på minst 60 000 kvadratmeter. Fastighetssverige berättar mer.


Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab.

Higab kartlägger tryggheten i sina områden

Bostäder Higab genomför just nu en enkätundersökning om den upplevda tryggheten och trivseln i några områden där bolaget har fastigheter. Undersökningen är riktad mot besökare och boende i fem olika områden i Göteborg och genomförs i samarbete med Enkätfabriken. Tre av områdena ligger i Nordost, men enligt Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig på Higab, är dessa inte utvalda för att de skulle kännas extra otrygga.


Johan Knaust.

K2A tecknar nytt blockavtal med SHIS Bostäder i Stockholm

Uthyrning K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat ett treårigt avtal med SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs, om uthyrning av 33 lägenheter i Vällingby i västra Stockholm. Avtalet löper fram till augusti 2026.


Joakim Henriksson, vd för Obos Sverige. Anna Broman bostadspolitisk expert på Byggföretagen. Eva Torberger är vice vd på Skanska Sverige och Johan Lindholm är förbundsordförande för Byggnads. (Bilden är ett montage).

"Positivt" och "skandal": Så tog branschen emot bostadsministern budgetposter

Bostäder Förväntningarna har varit höga efter bostadsminister Andreas Carlsons (KD) krismöte med branschen i mitten av juni. Många lade då hoppet till att handling skulle komma i budgeten för det bostadsbyggande som tvärnitat. Fastighetssverige har samlat in reaktionerna på regeringens budgetförslag från Skanska, Obos, Byggnads och Byggföretagen.


Henrik Kant, Göteborgs Stadsbyggnadsdirektör.

Stadsbyggnadsdirektören om budgetförslagen: "Ger signalvärde, men ingen skillnad"

Bostäder Två av stimulanserna, morötterna, som presenterades igår i bostadsministerns budgetposter för höstbudgeten var riktat till kommunerna. Henrik Kant, Göteborgs stadsbyggnadsdirektör, säger att stimulansåtgärder skulle kunna göra att omvandlingsplaner prioriterades upp. "Ett stöd om 20 miljoner för alla Sveriges kommuner bedömer vi dock som för litet".


Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Nya rapporten: Markpriserna har ökat mest för bostadsrätten

Bostäder Mark- och byggpriserna har ökar drastiskt visar en rapport från Sveriges Allmännytta. Allra stört ökning har man sett för byggande av bostadsrätter. Medlemsföreningens vd, Anders Nordstrand, oroas över hur de ökande kostnaderna för bostadsrätter kommer påverka även priserna för hyresrätten.


Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige.

Villapriserna oförändrade – bostadsrätterna på nedgång

Bostäder Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk en procent i augusti jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.


Marit Appelgren, fastighets-vd för Byggvesta, menar att de juridiska verktygen för att lösa otryggheten fortfarande saknas för fastighetsägarna.

Sekretessen ett problem för fastighetsägarna

Bostäder Trygga bostadsområden vill väl alla ha? Men lägenheter och lokaler som används av kriminella för narkotikaförsäljning, trafficking eller andra grova brott skapar otrygghet för boende, företag och besökare. Marit Appelgren, vd för Byggvesta Fastighetsförvaltning AB, menar att de juridiska verktygen för att lösa problemen fortfarande saknas för fastighetsägarna.


Illustration av Riksbyggens projekt med seniorbostäder i Uddevalla (arkivbild).

Oppositionen vill se fler seniorbostäder i Göteborg

Bygg/Arkitektur Staden har som mål att markanvisa minst 600 seniorbostäder under mandatperioden 2023-2026, och nu föreslår den borgerliga oppositionen i Göteborg att exploateringsnämnden får i uppdrag att identifiera lämplig mark i varje stadsområde som ska anvisas för ändamålet seniorbostäder.


Flygfoto över Uppsala med domkyrkan.

Nu återinförs Bostad först i Uppsala

Bostäder Nu kan personer i hemlöshet i Uppsala börja ansöka om en egen bostad via Bostad först, en modell för stöd och hjälp till långvarigt hemlösa personer. Uppsalahem, Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission står bakom satsningen som erbjuder hemlösa en bostad och dessutom stöd och hjälp. Målsättningen är att personen ska kunna bo kvar på samma villkor som andra hyresgäster.


Visualisering av möjlig utformning där det västra kvarteret syns till vänster och till höger syns det östra kvarteret med höghuset på 16 våningar.

Tredje gången gillt – grönt ljus för stort Nacka-projekt

Bygg/Arkitektur En långdragen detaljplan vid Järla Station i Nacka ser nu ut att närma sig sluttampen – efter tre genomförd granskningar av planen och sex års försening jämfört med den ursprungliga planen har nu ALM Equitys satsning med närmare 400 bostäder och ett pampigt höghus fått grönt ljus i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


Svenska Bostäder och KTH har ått beviljat forskningsmedel för att utreda hur rörligheten på bostadsmarknaden kan öka.

Ny forskning – hur får man äldre att flytta

Uthyrning Svenska Bostäder och Kungliga Tekniska Högskolan har under sommaren fått beviljat forskningsmedel från Formas för ett treårigt innovationsprojekt. Projektet kommer att utreda hur rörligheten på bostadsmarknaden kan öka, med särskilt fokus på äldre som bor i stora, otillgängliga lägenheter.


Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Bolåneräntan ger dyrare studentboende

Ekonomi/Finansiering Länsförsäkringar har räknat ut hur mycket dyrare den ägda studentbostaden har blivit på bara ett år i de större studentorterna. Uträkningen visar att studentlyan blivit drygt 1 000 kronor dyrare i år jämfört med terminsstarten för ett år sedan.


Ulf Merlander bytte uniformen mot kostymen.

"Förut fixade jag fängelsekontrakt, nu fixar jag förstahandskontrakt"

Stora Bostadsdagen Göteborg Efter mer än trettio år som polis var det dags för Ulf Merlander att göra något nytt. Så när en rekryterare hörde av sig och frågade om han vill bli vd för Gårdstenbostäder vågade Ulf språnget. Och han längtar inte tillbaka.
– I fastighetsbranschen skapar man möjligheter för folk.


Nattsvart när SBAB synar bygg- och bostadssektorn

Bygg/Arkitektur Försäljningen av nya bostäder är i princip död på den svenska marknaden. Samtidigt skenar avbokningarna för bostäder, försäljningstiderna har dubblerats, antalet sänkta objekt har ökat kraftigt och konkurserna tilltar. Det visar en analys som statliga bolånejätten SBAB genomfört av sektorn.


Till vänster syns en flygvy med Fabeges och NCC:s planerade bebyggelse i Solna Business Park. Till höger en närmare visualisering av Parkhuset.

Efter tre års väntan – tungviktarnas stora Solna-planer tar nästa steg

Bygg/Arkitektur Nya kontor och bostäder på över 100 000 kvadratmeter planeras när Fabege och NCC storsatsar i Solna Business Park.


Vision av Masthuggskajen.

Ny samverkan för stadsmiljön på Masthuggskajen

Bostäder En ny samverkansorganisationen som fått namnet Samverkan Masthuggskajen har bildats. Organisationen är tänkt att utveckla Masthuggskajen till en levande stadsmiljö som bygger vidare på karaktären och stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Organisationen, som kommer drivas som en ideell förening, består av fastighetsägare i området.


Kluven bild om hur Stockholmsregionen kommer utvecklas framåt, visar ny undersökning.

Så ser Stockholmsregionen på framtida byggprojekt

Bostäder I en ny kartläggning från konsultbolaget Trio har de undersökt hur kommunerna i Stockholmsregionen ser på kommande bostadsbyggande och infrastruktursatsningar under mandatperioden. Fastighetssverige har pratat med Pehr Granfalk, tidigare kommunstyrelseordförande i Solna och grundare till Trio, om det faktum att nästan samtliga 26 kommuner vill se en statlig infrastrukturförhandling.


Vision av Vasa Sjukhus.

Peab bygger sjukhus i Vasa

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga ett rättspsykiatriskt sjukhus med 48 vårdplatser i Vasa. Beställare är Senatfastigheter och kontraktssumman uppgår till 26 miljoner euro.