Image

Viktor Hanson förvärvar bostadsrättsprojekt i Bromma

Transaktioner Byggnadsfirman Viktor Hanson har förvärvat fastigheten Penninglandet 5 i Olovslund i Stockholmsstadsdelen Bromma. Här planerar Viktor Hanson att uppföra cirka 32 bostadsrätter fördelat på två flerbostadshus. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Viktor Hanson tillträdde marken i maj 2024. Säljande part är Vernum Fastigheter.


RO Properties genomför förvärv av drygt 20 fastigheter i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla i Nacka kommun.

RO Properties förvärvar utvecklingsprojekt vid Järla station i Nacka

Transaktioner RO Properties har tecknat avtal om att förvärva över 20 fastigheter i anslutning till den nya tunnelbanestationen Järla i Nacka Kommun. Fastigheterna omfattas av startpromemoria för stadsbyggnadsprojektet Birkaområdet, som syftar till att skapa en tätare och mångfacetterad stadsmiljö på västra Sicklaön.


Stenhus lägger bud på Backaheden

Transaktioner Stenhus Fastigheter har genom en företrädesemission förvärvat 1,1 miljoner aktier i Backaheden och har passerat gränsen för budplikt, det vill säga 30 procents ägande av bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande. Stenhus Fastigheter lägger nu budpliktsbud på 66 kronor per aktie i Backaheden, vilket är samma nivå som Backahedens stängningskursen på onsdagen. "Förvärvet av Backaheden förväntas inte få några väsentliga finansiella effekter för Stenhus Fastigheter eller Backaheden", skriver Stenhus Fastigheter i pressmeddelandet.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.

Stenhus säljer fastigheter för 242 miljoner

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt två stycken fastigheter, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer, till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 242 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt.


Elias Georgiadis, vd för Stenhus, och Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

Nyfosa köper portfölj av Stenhus för 706 miljoner

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj i Sverige bestående av 13 fastigheter med dagligvaru- och lågprishandel, lager och lätt industri. Förvärvspriset uppgår till 706 miljoner kronor och årligt hyresvärde är 62,5 miljoner kronor. Merparten av fastigheterna är belägna på orter där Nyfosa har närvaro i dag. Säljare är Stenhus Fastigheter.


Nischer köper 13 bostadsfastigheter i Härnösand.

Nischer köper bostadsportfölj i Härnösand

Transaktioner Nischer Properties har ingått avtal med Akela Properties om förvärv av tretton bostadsfastigheterna i Härnösand, för ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 55 miljoner kronor.


Karlstad.

Stenhus avyttrar fastighet i Karlstad

Transaktioner Stenhus Fastigheter i Norden har denna dag tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örnen 4 i Karlstad. Försäljningen görs via en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 196 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med det bokförda värdet per Q2 om 197 miljoner kronor. Köpare är Albér Fastigheter och frånträde sker den 17 oktober 2022.


I projektet Telegrafen 21 i Nynäshamn har Viva Bostad nu avyttrat höghuset till höger samt en angränsande del av till detta.

Viva säljer bostadsfastigheter till Industricentralen för 654 miljoner

Transaktioner Viva Bostad har avyttrat och frånträtt, i två separata affärer, två hyresfastigheter i centrala Södertälje och i Nynäshamn med totalt 311 lägenheter och 14 550 kvadratmeter uthyrbar area, samt tillhörande garage. Köpare är AB Industricentralen. Telegrafen 21 i centrala Nynäshamn omfattar 175 lägenheter och 8 340 kvadratmeter uthyrbar area. Den tidigare avyttrade fastigheten till samma köpare är Sländan 8 i Södertälje omfattande 136 lägenheter och 6 214 kvadratmeter uthyrbar area. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgår till 654 miljoner kronor.


Erik Borgblad, advokat på Born och styrelseledamot i Stenhus.

Halmslätten: Här är Stenhus juridiska resonemang

Juridik Vad krävs juridiskt för att sälja Halmslättens fastigheter? Styrelsen och huvudägaren Stenhus Fastigheter har helt olika syn på frågan. Här är Stenhus resonemang.


Glimstedt renodlas – blir tre bolag

Bolag Inom kort kommer Glimstedts kontor i Stockholm och Göteborg att driva vidare sina verksamheter under de nya varumärkena Born Advokater (Stockholm) och Norma Advokater (Göteborg).