Image
Stockholm.

Ny mataffär till Sturekvarteret

Uthyrning Sturegallerian AB skrivit avtal med en ledande operatör om en ny livsmedelsbutik på 3 100 kvadratmeter i Sturekvarteret.


Wäppling ersätts av Philipson

Bolag Mats Wäppling lämnar Besqabs styrelse.
Han föreslås ersättas av Andreas Philipson.


Här är Catenas nya styrelse

Bolag Brinova är på väg att ta över Catena genom ett omvänt förvärv. Nu har Catena valberedning kommit med sitt förslag till ny styrelse i Catena.


Omvänt förvärv tar Brinova till börsen

Transaktioner Erik Paulssons och Gustaf Hermelins Brinova är på väg tillbaka till börsen. Detta genom ett omvänt förvärv – Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor och betalar med nyemitterade aktier. Gustaf Hermelin föreslås som vd för nya Catena.
Affären innebär att Brinova tar bakvägen till börsen och Catena får möjlighet att utveckla sitt Solnaprojekt i egen regi.

Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver. - Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.


Värdeförändringar lyfte Catenas resultat

Ekonomi/Finansiering Catena redovisar kraftigt förbättrade siffror för årets andra kvartal jämfört med motsvarande period förra året.


Catena: Gott hopp inför överklagandeprocessen

Bolag I början av året överklagades detaljplanen bakom Catenas projekt i februari.
- Med de miljöhänsyn vi har tagit i detaljplanen och baserat på de kontrollmätningar vi gjort ser jag därför med tillförsikt på möjligheterna att kunna bemöta eventuella miljöaspekter i den fortsatta överklagandeprocessen, skriver Catenas vd Andreas Philipson i Q1-rapportens vd-ord.


Catenas detaljplan antagen

Bygg En viktig milstolpe i Catenas projekt Haga Norra i Solna passerades i går kväll, då Solnas kommunstyrelse antog detaljplanen som omfattar Catenas fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.


Catena: Detaljplan väntas bli antagen i höst

Bolag Detaljplanen för Catenas projekt Haga Norra ställdes ut under försommaren och den väntas bli slutligen antagen i höst.


Sänkt resultat från Catena

Bolag Catenas redovisar ett sänkt resultat för årets första tre månader.


Catena: Försenat men optimistiskt

Bolag Processen för Catenas projektfastighet Haga Norra i Solna har tagit längre tid än man ursprungligen hade räknat med. Nu är dock detaljplanen i princip färdig och Catenas vd Andreas Philipson ser positivt på 2012. Detta enligt bolagets bokslutskommuniké.


Catena: Byggstart andra halvåret 2012

Bolag Catena har nu fullt fokus på utvecklingen av Stora Frösunda i Solna, den enda kvarvarande fastigheten i beståndet. Byggstart är planerad till andra halvåret 2012.


Han blir ny vd på Catena

Karriär Nu har Peter Hallgren lämnat vd-stolen på Catena efter 13 år. Den nye vd:n tillträder 1 maj och kommer att jobba deltid. Catena har bara en fastighet kvar, Stora Frösunda i Solna.