Image

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

TM & Partners tillhandahåller kvalificerad rådgivning avseende köp och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag.
Bland våra klienter finns såväl svenska som utländska aktörer på fastighetsmarknaden, såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, fonder och institutioner.

Vi har mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner, bland annat från tidigare arbete på kapitalförvaltare och andra ledande advokatbyråer. Tack vare hög delaktighet från byråns delägare erbjuds våra klienter engagemang och proaktiv rådgivning genom hela förvärvsprocessen.

Genom vår styrka inom bank och finans kan vi även tillhandahålla rådgivning i anslutning till finansiering av fastighetstransaktioner, oavsett om det är fråga om lån, obligationer, värdepapperisering eller andra strukturerade finansieringslösningar. Våra goda relationer med ledande fastighetsexperter på utländska advokatbyråer ger oss också möjlighet att erbjuda heltäckande service vid gränsöverskridande transaktioner.

Vid sidan av transaktionsrådgivning biträder vi klienter med löpande rådgivning inom bl a kommersiell hyresrätt, hyrestvister, fastighetsbildnings- och tillståndsfrågor, exploateringsjuridik, expropriation och andra markinlösenfrågor.

Skrivet om Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Safa Mahmoudi.

Därför går Safa Mahmoudi till Törngren Magnell

Karriär Safa Mahmoudi lämnar Hannes Snellman för Törngren Magnell efter drygt sju år. För Fastighetssverige berättar han varför. "Vill inte att det ska vara en one man show".


Kungsleden emitterar obligationslån om 1,35 miljarder

Bolag Kungsleden har under det nyupprättade MTN-programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en fyraårig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.


KontaktUppgifter

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB

Adress
Jakobs Torg 3 Stockholm

KONTAKT
Jens Haneklint
076-00 283 04

jens.haneklint@tmpartners.se

Branschkategorier