Image

Wrkat AB

Vi sammankopplar företag över hela världen på vår digitala plattform och gör coworking tillgängligt var man än befinner sig.

Genom att företag delar arbetsplatser med varandra skapar vi tillgänglighet, gemenskap och professionella nätverk samtidigt som vi nyttjar våra resurser på ett smartare sätt. Med Wrkat kan företag enkelt bli värdar för sin lediga yta, ta emot bokningar och betalningar från gäster - direkt och enkelt i plattformen.

Wrkat i korta drag
+ Ett digitalt "verktyg" för företag att nyttja sina lediga ytor på ett smart och ekonomiskt sätt
+ Vi löser problemet för företag som akut behöver tillfälliga arbetsplatser
+ Smörjmedel för fastighetsbolag i befintliga och framtida affärer
+ Vi skapar professionella möten och synergier mellan människor och företag

Coworking 2.0 - Hållbarhet och människor i fokus.

Skrivet om Wrkat AB

Wrkat i nytt coworking-samarbete

Bolag Wrkat inleder coworking-samarbete med finska fastighetsförvaltaren Technopolis coworking-koncept UMA Workspace.
Samarbetet syftar till att främja varandras verksamheter inom coworking.


Coworking-plattform i samarbete med Aspelin Ramm

Bolag Wrkat och Aspelin Ramm Fastigheter inleder ett samarbete som syftar till att utveckla förutsättningar för Coworking, där fokus ligger på hållbart nyttjande av lediga ytor och att skapa möten mellan människor. Samarbetet innebär att Aspelin Ramm uppmuntrar sina hyresgäster att upplåta ledig yta till coworking i sina lokaler. Vidare ska samarbetet leda till ett kreativt utbyte av kunskap och inspiration för att utveckla båda företagens verksamheter gällande hållbarhet och coworking.


Coworking 2.0 – Wrkats resa har bara börjat

Bolag Wrkat. Lägg namnet på minnet. Om några år kan det mycket väl vara deras plattform som miljontals användare går in på för att boka en kontorsplats över dagen.
– Vi vill sammankoppla företag över hela världen och göra coworking tillgängligt var man än befinner sig, säger Suad Januzi, en av grundarna.


KontaktUppgifter

Wrkat AB

Adress
Kungsportsavenyen 21 Göteborg

KONTAKT

Suad Januzi
073-384 02 79

suad@wrkat.se

Branschkategorier