Image

Signatur Fastigheter

Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter.

Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt.

Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolaget grundades 2014 och är idag noterat på Nasdaq First North Growth market.

Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

-Vår Mission
Vi ska skapa plats för människor att växa och trivas genom att tillgodose lokal- och bostadsbehov. Vi ska identifiera fastigheter med värdepotential och utveckla dem för en hållbar framtid och ett lönsamt ägande.

-Vår Vision
Vi vill vara med och skapa framtidens fastigheter med småbolagets flexibilitet och tillväxt och storbolagets professionalitet och stabilitet.

Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Skrivet om Signatur Fastigheter

Förvärvade fastigheten i Landskrona.

SIG Invest gör dubbla förvärv och byter namn

Transaktioner SIG Invest går numera under namnet Signatur Fastigheter AB och samtdigit som man byter namn passar man på att förvärva i Landskrona och Malmö.


Sig Invest och Dan Astrén går bakvägen till börsen.

Därför går Sig Invest till börsen

Bolag För Fastighetssverige berättar Dan Astrén, vd för Sig Invest, mer om varför bolaget kommer att må bättre på börsen – och hur man vill växa framöver.


Svein Erik Lilleland (Hembla), Wonna I de Jong (Wonna Fast) och Dan Astrén (Sig Invest).

De är störst i nya ombildningsområdena

Bostäder Efter att Stockholms stad öppnat upp för ombildningar i elva stadsdelar har Fastighetssverige kikat närmare på vilka andra fastighetsägare som dominerar områdena.


SIG Invest köper industrifastigheter i Kalmar – för att bygga bostäder

Transaktioner SIG Invest har ingått avtal med Incita Fastigheter om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6. Fastigheten har en total tomtarea om 45 279 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om cirka 26 500 kvadratmeter.


Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Transaktioner Acrinova, noterat på Spotlight, har sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö till SIG Invest. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 miljoner kronor.


KontaktUppgifter

Signatur Fastigheter

Adress
Stjärnplan 3 Malmö

KONTAKT
Dan Astrén
0406088200

astren@signaturfastigheter.se

Branschkategorier