Image

Kungsleden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Som en långsiktig fastighetsägare arbetar vi för att bygga och utveckla relationer till våra kunder samtidigt som vi strävar efter att vara en tongivande aktör i samhället där vi finns. Med ambitionen att figurera som en del av våra kunders utvecklingsresa kan vi kontinuerligt erbjuda lokallösningar utifrån kundens rådande behov. På så sätt skapar vi en långsiktig och hållbar verksamhet.

Skrivet om Kungsleden

Biljana Pehrsson.

Moody's bedömer att Kungsledens nya finansiella policy är kreditpositiv

Ekonomi/Finansiering Kreditvärderingsinstitutet Moody's konstaterar i en kommentar att Kungsledens nya mål, att belåningsgraden långsiktigt inte ska överstiga 45 procent är kreditpositivt eftersom det indikerar bolagets intentioner att upprätthålla en låg belåning över tid.


Finnslätten norr om Västerås centrum kan i framtiden blir ett högteknologiskt forsknings- och utvecklingsområde med plats för upp emot 40 000 arbetsplatser. Här syns tidiga skisser som togs fram 2019.

Här kan jätteyta bli plats för 40 000 arbetsplatser i framtiden

Bygg/Arkitektur På en yta lika stor som hela Västerås centrum vill Kungsleden i samarbete med kommunen och andra aktörer utveckla området Finnslätten i norra delen av staden i en exploatering som kan överstiga 1 000 000 kvadratmeter BTA. Fastighetssverige berättar mer om visionen för området och nästa viktiga steg i planprocessen.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

"Man gör inga affärer från en fjällstuga i norr"

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson har aldrig tappat tron på kontorets betydelse och ser en stark efterfrågan inom segmentet under 2021. För Fastighetssverige berättar hon mer om kontorets styrka och lyfter fram de bästa bitarna från bolagets starka fjolår.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden levererar ett starkt 2020 och siktar på tillväxt framåt

Bolag Biljana Pehrsson och Co presenterar starka siffror i Kungsledens bokslutskommuniké.


Ylva Sarby Westman, CFO Kungsleden.

Kungsleden fortsätter att låna grönt

Bolag Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 miljoner kronor. Obligationen emitterades till kursen 101,166 procent vilket motsvarar en marginal över Stibor på 1,30 procent. Obligationen har slutligt förfallodatum i januari 2027.


Ylva Sarby Westman.

JM köper byggrätter av Kungsleden i Västerås

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Västerås Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter till ett pris före avdrag om 4 100 kronor per kvadratmeter BTA.


Ulrica Sjöswärd.

Kungsledens Ulrica Sjöswärd: Så här går affärerna

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Ulrica Sjöswärd som är regionchef för Göteborg och Malmö på Kungsleden. Så här har de påverkats av uppsägningar och konkurser. Och så här lång tid tar det att komma till skott.


Fastighetssverige kartlägger de svenska storbolagens syn på grön finansiering.

Kartläggning grön finansiering – läget, svårigheterna och målen

Energi/miljö Strax före jul gick Fabege ut med att man nu har nått 100 procent grön finansiering. Fastighetssverige presenterar här en stor kartläggning av läget hos de andra large cap-bolagen. Hur långt har de nått och hur ser de på utmaningarna, ambitionerna och möjligheterna med grön finansiering?


Kungsledens vice vd och CFO Ylva Sarby Westman.

Kungsleden emitterar grönt för 300 miljoner

Bolag Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat ytterligare ett grönt obligationslån om 300 miljoner kronor.


Eden interiör.

Kungsleden hyr ut 2 185 kvadratmeter i Malmö

Bolag Kungsleden tecknar ännu ett hyresavtal i kontorsprojektet Eden i Hyllie utanför Malmö, ett sjuårigt hyresavtal med dialysföretaget Diaverum om 2 185 kvadratmeter. Därmed är Eden till 85 procent uthyrt.


Kista One.

Kungsleden gör flera uthyrningar i Kista

Uthyrning Kungsleden gör fyra uthyrningar i Kista om sammanlagt cirka 2 000 kvadratmeter. Belysningsföretaget Signify, hjälpredskapsföretaget Swereco, digitala medieföretaget Dicentia och teknikbolaget Now Electronics, väljer alla Kungsleden i Kista.


Ylva Sarby Westman.

Ylva Sarby Westman: "The sky is the limit"

Bolag Kungsledens vice vd och CFO Ylva Sarby Westman berättar för Fastighetssverige om företagets omfattande förvärvsplaner. Så här är transaktionsmarknaden. Hon avslöjar också vilken svensk ort företaget helst förvärvar på.


Kopparlunden delas in i fyra detaljplaner varav tre nu ska ut på granskning.

Fastighetsbjässar i omfattande centrumprojekt

Bygg/Arkitektur Stadsdelen Kopparlunden i centrala Västerås ska få nytt liv i ett jätteprojekt som innehåller fyra olika detaljplaner och närmare 1 700 bostäder. Flera av fastighetsbranschens absoluta tungviktare är med och förvandlar området alldeles intill innerstaden. Fastighetssverige berättar mer om de ambitiösa planerna.


Visualisering över möjlig utformning sedd från våning 7 i ett av punkthusen på Tegnérlunden.

Kungsleden vill förtäta i norra Västerås

Bygg/Arkitektur Läs om fastighetsjättens planer på att tillföra hundratals nya bostäder och kommersiell verksamhet i ett redan vidsträckt bostadsområde.


Kungsleden hyr ut till restaurangkedjan Brödernas i Växjö.

Kungsleden hyr ut i Växjö

Uthyrning Kungsleden hyr ut kontor och restaurang i fastigheten Tegnér 15 i Växjö.


Ylva Sarby Westman.

Här vill Ylva Sarby Westman shoppa

Bolag Kungsleden ska återköpa egna aktier för upp till 300 miljoner kronor. Företagets vice vd och CFO Ylva Sarby Westman berättar för Fastighetssverige hur efterfrågan på kontorslokaler ser ut nu. På de här orterna ska de växa och så här ser hon på detaljhandelns problem.


Tegnérgallerian i Växjö.

Kungsleden hyr ut till Trafikverket

Uthyrning Kungsleden tecknar ett sexårigt hyresavtal med Trafikverket som nu flyttar in i cirka 900 kvadratmeter stora kontorslokaler i centrala Växjö.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden beslutar om återköp

Bolag Kungsleden inleder i dag ett återköpsprogram, som omfattar upp till 300 miljoner kronor fram till nästa årsstämma.


Fastighetsprojektet Eden i Hyllie är Kungsledens första Symbiotic Building.

Kungsleden kombinerar avancerad teknik med natur och hälsa i Hyllie

Bygg/Arkitektur Fastighetsprojektet Eden i Hyllie är Kungsledens första Symbiotic Building och blir en av Europas mest innovativa fastigheter inriktad på hälsa och välbefinnande. Kungsleden inleder nu ett samarbete med kommunikationsoperatören Via Europa som kommer att leverera världsledande teknologi till projektet.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden säljer handelsfastighet i Täby

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Tändstiftet 2 till Europeiska Motor AB för 46 miljoner kronor.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Biljana Pehrsson: Över hälften har återvänt till kontoren

Bolag Kungsleden redovisar ett starkt resultat för årets tredje kvartal och vd:n Biljana Pehrsson ser positivt på återhämtningen i marknaden. För Fastighetssverige berättar hon mer om sin syn på marknadsläget, affärssidan och bolagets framtid, som bland annat inkluderar nya ambitiösa klimatmål.


Kungsleden ska bli klimatpositiva 2035.

Kungsleden siktar på att bli klimatpositiva 2035

Bolag Som första fastighetsbolag i Sverige antar Kungsleden målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden: Förvaltningsresultat upp sex procent

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökar med sex procent i Q3. Substansvärdet når 96,34 kronor per aktie.


Charlotte Axelsson.

Kungsledens ordförande Charlotte Axelsson om marknaden

Bolag Fastighetssverige diskuterar marknadsläget med Kungsledens styrelseordförande Charlotte Axelsson. Det här tror hon om att jobba hemifrån och efterfrågan på kontorsytor i framtiden: "Jag läser tidningarna som alla andra".


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Biljana Pehrsson om karantänen: "Tiden hemma var fruktansvärd"

Bolag Coronapandemin har skyndat på trenderna vi sett de senaste åren – retail får det tuffare medan logistikmarknaden får en skjuts av ytterligare ökad e-handel. Samtidigt ifrågasätts kontorets roll när fler inser att hemma-arbete faktiskt fungerar ganska bra. Under seminariet Fastighetskvinnan berättade Kungsledens vd Biljana Pehrsson hur hennes bolag hanterat pandemin och hur hon tror att framtiden ser ut på den kommersiella fastighetsmarknaden.


Kungsleden köper i Västerås.

Kungsleden köper i Västerås

Transaktioner Kungsleden förvärvar fastigheten Västerås Mimer 6 från ABB. Fastigheten ligger strategiskt mitt i Kungsledens kluster Västerås city.


Ylva Sarby Westman.

"Vi är i rätt segment och geografier"

Bolag Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön sex-årig obligation till ett nominellt belopp om 700 miljoner kronor. Fastighetssverige når Ylva Sarby Westman, Kungsledens vice vd och CFO, på telefon strax före hon ska in i ett möte. Så här tycker toppchefen att transaktionsmarknaden känns nu i början av "höstterminen". Hon berättar också mer om företagets storsatsning för att göra Kungsleden mer miljövänligt och grönt.


Frida Stannow Lind.

Humlegården värvar Stannow Lind till ny roll

Karriär Humlegården rekryterar Frida Stannow Lind från Kungsleden till en ny roll som chief operating officer


Kungsleden, med Tommy Svärd som marknadsområdeschef, hyr ut till PDL Center, med Henrik Söderberg som vd.

Så här går uthyrningen för Kungsleden

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Tommy Svärd som är marknadsområdeschef på Kungsleden. Företaget har precis hyrt ut handelsområdet Gumsbacken i Nyköping. Kungsleden-chefen avslöjar att företaget har ändrat strategin i sitt arbete: "Det gäller att vara uthållig".


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, ökar sitt innehav till 140 000 aktier.

Kungsledens ledning löser köpoptioner

Bolag Ledningen i Kungsleden har nu löst in köpoptioner och köpt aktier i Kungsleden enligt det optionsprogram som två av bolagets huvudägare, Gösta Welandson och Olle Florén, utfärdade i september 2017.


Gumsbacken i Nyköping är nu fullt uthyrt.

Gumsbacken i Nyköping fullt uthyrt

Uthyrning Kungsledens handelsområde Gumsbacken i Nyköping är nu fullt uthyrt. Svenska Pool & Spa öppnar butik om 650 kvadratmeter och Auktionshuset Gomer & Andersson tecknar de sista 820 kvadratmetrarna, båda i fastigheten Gumsbacken 12.


Charlotte Axelsson, styrelseordförande i Kungsleden.

Kungsledens styrelse föreslår att utdelningen för 2019 återinförs

Bolag Styrelsen i Kungsleden föreslår att Kungsleden återinför utdelning till aktieägarna om 2,60 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019. Styrelsen har därför beslutat att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma.


Fastighetskvinnan
Sex börs-vd:ar som kommer till seminariet Fastighetskvinnan den 14 oktober: Annica Ånäs, Biljana Pehrsson, Eva Landén, Ulrika Hallengren, Siv Malmgren och Carola Lavén.

Fastighetskvinnan: Sex börs-vd:ar om coronaläget och framtiden

Fastighetskvinnan Seminariet Fastighetskvinnan hålls på Grand Hotel den 14 oktober – inspiration blandas med marknadsuppdateringar från branschens ledande personligheter.
Samtliga sex kvinnliga börs-vd:ar från fastighetsbranschen kommer att finnas på plats.
Fram till och med måndag kan du anmäla fyra personer från ditt företag och betala för tre.


Kungsleden, med Tommy Svärd som marknadsområdeschef, hyr ut till PDL Center, med Henrik Söderberg som vd.

Kungsleden hyr ut 7 695 kvadratmeter i Nyköping

Uthyrning Kungsleden hyr ut 7 695 kvadratmeter i Nyköping i fastigheterna Ribban 5 och Gumsbacken 12. Nyköping får sitt första padelcenter genom PDL Group, Återvinningen flyttar in och Ahlsell flyttar till större lokaler.


Markus Henriksson, fastighetsanalytiker på Pareto.

Analytiker: Castellums aktie är värd att ha på de här nivåerna

Bolag Pareto Securities har höjt riktkursen för Castellum till 191 kronor från 173 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Paretos analytiker och expert Markus Henriksson beskriver för Fastighetssverige vad det var som stack ut positivt i delårsrapporten. Han berättar också vad han tycker om rapporterna generellt från de svenska fastighetsföretagen som är riktigt tunga pjäser på börsen.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

"Det går inte att göra affärer digitalt"

Bolag Coronapandemin hade begränsad effekt på Kungsledens verksamhet under Q2 och totalt sett redovisar bolaget ett stark resultat under det första halvåret. För Fastighetssverige berättar vd:n Biljana Pehrsson om en gradvis förbättrad situation för utsatta hyresgäster, hur de anpassar sig efter kontorsmarknadens skiftande förutsättningar och hur bolaget hoppas kunna växla upp under andra halvan av 2020.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden: Stigande substansvärde

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för Q2 är något lägre än föregående år. Substansvärdet stiger dock och uppgår nu till 94,18 kronor per aktie (92,58 i Q1-rapporten).
Vd Biljana Pehrsson ser begränsad påverkan från pandemin och ser en god aktivitet på samtliga huvudmarknader.


Ralf Spann, Anna Nyberg och Johan Tengelin var några av de tyngsta rekryteringarna under årets andra kvartal.

Här är kvartalets mest profilerade värvningar

Ranking Fastighetssverige har rankat branschens hetaste rekryteringar under det andra kvartalet 2020. Här är hela listan.


Kungsleden hyr ut till Trafikverket i Södertälje.

Kungsleden hyr ut till Trafikverket i Södertälje

Uthyrning Kungsleden tecknar ett treårigt hyresavtal med Trafikverket som nu flyttar in i 448 kvadratmeter stora kontorslokaler i centrala Södertälje.


Fräsen 1 i Täby.

Kungsleden säljer vakant fastighet

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Fräsen 1 till Hemsö för 32 miljoner kronor. Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde med ett par miljoner kronor.


Kungsleden, med Frida Stannow Lind som affärsutvecklingschef tilldelas en markanvisning i Västberga.

Kungsleden får markanvisning i Västberga

Bygg/Arkitektur Kungsleden har tecknat avtal med Stockholms stad om markanvisning avseende byggrätter för kontor och hotell på totalt 14 000 kvadratmeter i Västberga. Sedan tidigare äger Kungsleden grannfastigheten vilket i och med detta kommer möjliggöra en total utveckling om 22 500 kvadratmeter.


Kungsleden vill utöka sin närvaro i Västberga med offensivt projekt.

Planerar för över 20 000 kvadratmeter kontor och hotell

Bolag Fastighetsbjässen vill utöka sin närvaro i Västberga med projekt som kan skapa 1 500 nya kontorsarbetsplatser. Fastighetssverige berättar mer.


Kista One.

Kungsleden tecknar sex nya hyresavtal i Kista

Uthyrning Kungsleden har under våren tecknat sex nya hyresavtal i fastigheterna Kista One och Keflavik 1 i Kista. Kungsleden förlänger relationen med en befintlig hyresgäst och välkomnar fem nya hyresgäster i samband med uthyrningarna.


Biljana Pehrsson.

Kungsleden utökar ramen för sitt MTN-program

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har beslutat att utöka ramen på sitt MTN- program för obligationsupplåning från 8 miljarder kronor till 12 miljarder kronor eller motsvarande i euro eller norska kronor.


Sven Stork.

Så här ser läget ut på kontorsmarknaden i Stockholm

Bolag Kungsledens Stockholmschef Sven Stork ger en detaljerad ögonblicksbild i en intervju med Fastighetssverige. Han beskriver aktiviteten och psykologin i marknaden. Sven Stork berättar också hur de arbetar med de kunder som befinner sig i djup kris.


Ersboda/Mariedal.

Kungsleden hyr ut till skolor och padelsatsning

Uthyrning Kungsleden tecknar ett tioårigt hyresavtal med Padel Performance AB om cirka 3 000 kvadratmeter. Lokalen Laven 6 som ligger i handelsområdet Ersboda/Mariedal i Umeå byggs nu om till en toppmodern padelhall med sju banor.

Samtidigt tecknar man två nya hyresavtal avseende uthyrning av cirka 1 500 kvadratmeter i fastigheten Läkaren 1 i Trollhättan. Hyresgästerna består av två skolor som båda utökar sina hyresavtal i takt med ett ökat antal elever.


Ulrica Sjösvärd.

Kungsleden: Så här ser marknaden ut just nu

Bolag Ulrica Sjöswärd, regionchef för Göteborg och Malmö, analyserar läget för Fastighetssverige. Det här är de viktigaste frågorna som sysselsätter Kungsleden för tillfället.


Spindeln 12 i Borås

Nelly hyr 3 600 kvadratmeter av Kungsleden

Uthyrning Kungsleden förlänger kundrelationen med näthandlaren Nelly genom ett femårigt hyresavtal i fastigheten Spindeln 12 i Borås. Hyresavtalet omfattar drygt 3 600 kvadratmeter kontor- och studiolokaler. Nellys lokaler kommer även att moderniseras.


Ottar 5.

Analytiker: Den stora frågan är vad som händer andra halvåret

Bolag Osäkerheter gäckar en analytiker som Fastighetssverige har pratat med.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden hoppas att corona har normaliserats till hösten

Bolag Fastighetssverige pratar med vd Biljana Pehrsson efter delårsrapporten.


Biljana Pehrsson.

Kungsleden: Vi står väl rustade

Bolag Kungsleden rapporterar en mycket stabil Q1-rapport. Inför Q2 menar bolaget att betalningsinflödet har varit gott och – med beaktande av gjorda uppgörelser – i linje med tidigare kvartal.


Ylva Sarby Westman.

Ylva Sarby Westman ny CFO på Kungsleden

Karriär Ylva Sarby Westman blir ny CFO på Kungsleden. Hon kommer fortsatt att vara koncernens vice vd med det övergripande ansvaret för Kungsledens transaktionsverksamhet, värdering, HR, hållbarhet och IT. Samtidigt förstärks Kungsledens ledningsgrupp med Fredrik Sandell, i dag finanschef på Kungsleden.


Biljana Pehrsson,vd för Kungsleden.

Kungsleden drar tillbaka utdelning

Bolag Styrelsen i Kungsleden har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman gällande utdelning. Eventuellt beslutas det om utdelning på en extra bolagsstämma i höst.


Älvdalen 1.

Kungsleden hyr ut 7 700 kvadratmeter i Malmö och Ängelholm

Uthyrning Kungsleden har tecknat två nya hyresavtal avseende uthyrning av cirka 7 700 kvadratmeter lager- och kontorsyta i fastigheterna Dubbelknappen 4 i Malmö och Älvdalen 1 i Ängelholm. Hyresgästerna består av en ny och en befintlig hyresgäst.


Kungsledens vd Biljana Pehrsson berättar om bolagets senaste initiativ under coronakrisen.

Här är Kungsledens hjälpande hand under coronakrisen

Bolag Kungsleden har börjat köpa matlådor av en rad restauranghyresgäster som sedan levereras till ensamstående mammor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att stötta restauranger och Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor under coronakrisen. Fastighetssverige berättar mer om initiativet.


Ottar 5.

Kungsleden tecknar fem nya avtal i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat fem nya hyresavtal i Västerås omfattande cirka 2 200 kvadratmeter kontorsyta. Avtalen, som avser de centralt belägna fastigheterna Ottar 5, Lorens 14 och Mimer 5, löper över fyra till fem år och motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 5,9 miljoner kronor.


Asken 17.

Kungsleden hyr ut 3 500 kvadratmeter i Linköping och Nyköping

Uthyrning Kungsleden tecknar hyresavtal om 3 489 kvadratmeter i Linköping och Nyköping. Avtalen gäller både nya och befintliga hyresgäster och motsvarar ett årligt hyresvärde på cirka 3,5 miljoner kronor.


Virtuell teknik används bland annat vid möten och konferenser på länk.

Så jobbar några av börsens största bolag med försäljning under krisen

Bolag Under rådande situation i samhället måste man vara uppfinningsrik och anpassningsbar. Hur möter fastighetsbolagen sina kunder och hyresgäster nu när man är rekommenderad att inte ha några fysiska kontakter mer än nödvändigt? Fastighetssverige har ställt frågan till börsens största bolag.


Lista: De betalar bäst i branschen

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på hur höga löner de noterade bygg- och fastighetsbolagen betalar ut. Här är hela listan.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden: "Vi står stabilt"

Bolag Med anledning av den oro som nu präglar näringsliv och finansiella marknader med spridningen av Covid-19 vill Kungsleden klargöra att bolaget står stabilt såväl finansiellt samt vad gäller kundbasen.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Trots framgångarna – sänkt bonus för Biljana Pehrsson

Bolag Kungsledens vd fick lägre rörlig ersättning för verksamhetsåret 2019 jämfört med året innan trots bolaget fina resultat.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Biljana Pehrsson om Kungsledens jakt på ny CFO

Bolag Kungsledens vd berättar om Magnus Jacobsons betydelse som CFO och hur man ska hitta hans efterträdare.


Magnus Jacobson.

Kungsledens CFO lämnar bolaget

Bolag Magnus Jacobson har vid 62 års ålder beslutat att lämna sin tjänst som CFO på Kungsleden efter drygt två år i bolaget.


Robert de la Motte.

Kungsleden hämtar ny marknadsområdeschef från Ica Fastigheter

Bolag Robert de la Motte är ny marknadsområdeschef för Kista på Kungsleden. Han har lång erfarenhet från stads- och fastighetsutveckling och blir en nyckelperson i utvecklingen av Kungsledens kluster Kista City.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Biljana Pehrsson leder arbetet för en mer jämställd arbetsplats

Bolag Fler kvinnor än män. Kungsleden sticker ut i arbetet mot en mer jämställd bransch.
– Jag tror att det är viktigt att arbetet med jämställdhet är strukturerat och långsiktigt, säger vd:n Biljana Pehrsson.


Erik Florman är tillträdande hållbarhetschef på Kungsleden.

Kungsledens nya hållbarhetschef lever grönt och vill göra grönt

Bolag Återbruk och jämställdhet är två frågor som ligger Erik Florman varmt om hjärtat. Från och med april är han ny hållbarhetschef för Kungsleden där hans främsta mission kommer bli att få alla i organisationen engagerade i miljöarbetet, ett jobb han ser framemot att påbörja.
– Det är professionellt, de har en tanke bakom arbetet och det finns glädje i det man gör, säger han.


Kungsleden hyr ut i Stettin 6.

Kungsleden hyr ut på Gärdet till Musikverket

Uthyrning Kungsleden tecknar ett tolvårigt avtal med Musikverket om cirka 2 900 kvadratmeter i fastigheten Stettin 6 på Gärdet i Stockholm. Hyresavtalet motsvarar ett årligt hyresvärde om cirka 12 miljoner kronor.


Erik Florman.

Kungsleden hämtar hållbarhetschef från Skanska

Karriär Erik Florman blir ny hållbarhetschef på Kungsleden. Han kommer närmast från Skanska där han varit gruppchef för hållbar affärsutveckling.


Rekordår för oljefonden – så förändrades ägandet i svenska fastighetsbolag

Ekonomi/Finansiering Fastighetssverige har kartlagt den norska oljefondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag under 2019. Läs om hur ägandet förändrats från 2018 och se vilka nya bolag som fonden har ett innehav i från och med 2019.


Kungsleden flyttar sitt huvudkontor till Värtahamnen.

Kungsleden flyttar till Värtahamnen – med ljusterapirum och yogasal

Bolag Kungsleden skapar ett nytt innovativt, inspirerande huvudkontor och showroom i den egna fastigheten Rotterdam 1 i Värtahamnen i Stockholm. The Rotterdam District är ett av Kungsledens pågående utvecklingsprojekt.


Kungsledens Oxel i Norrköping.

Kungsleden hyr ut i Norrköping

Uthyrning Norrköpings kommun, Fläktgroup och Lundgrens el flyttar in på ytor om totalt cirka 1 100 kvadratmeter i Kungsledens Oxel i Norrköping. Uthyrningarna motsvarar ett årligt hyresvärde om drygt 2,4 miljoner kronor.


Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

Fredrik Wirdenius till Kungsledens styrelse

Bolag Valberedningen i Kungsleden föreslår nyval av Fredrik Wirdenius och Jonas Olavi till Kungsledens styrelse vid årsstämman den 23 april. Till omval föreslås Charlotte Axelsson (ordförande), Ingalill Berglund, Jonas Bjuggren, Charlotta Wikström och Christer Nilsson. Ulf Nilsson har undanbett sig omval.


Här är Västerås största fastighetsägare

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största städer. I dag är turen kommen till Västerås, som med sina 161 034 invånare, är landets sjätte största stad.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Renodlat Kungsleden redo för 2020

Bolag Biljana Pehrsson kunde stolt presentera det högsta förvaltningsresultatet för Kungsleden på tio år under onsdagen. Nu är både hon och bolaget redo för nya rekord med sin allt mer renodlade portfölj.


Biljana Pehrsson.

Kungsleden: Förbättrat driftnetto och stark nettouthyrning

Bolag Biljana Pehrsson och Co presenterar starka siffror för helåret 2019.


Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Kungsleden hyr ut sista 2 000 kvadratmeterna i Högsbofastighet

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt hyresavtal på 2 000 kvadratmeter i Högsbo, Göteborg med Brick Gym. Därmed är Kungsledens fastighet 27:9 i Högsbo om totalt 9 300 kvadratmeter fullt uthyrd.


Biljana Pehrsson.

Biljana Pehrsson till Swedbanks styrelse

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson föreslås ta plats i Swedbanks styrelse i samband med bankens årsstämma den 26 mars.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden hyr ut 2 200 kvadratmeter i Danderyd

Uthyrning Kungsleden har hyrt ut 2 200 kvadratmeter i klustret Danderyd Kontor utanför Stockholm. Hyresgästen Hultafors Group AB är en befintlig kund som har förlängt sitt avtal och fördubblat sin yta.


Arcona får uppdrag av Kungsleden.

Arcona bygger om för Kungsleden

Bygg/Arkitektur Arcona har fått i uppdrag av Kungsleden att renovera och bygga om fastigheten Rotterdam 1 i Södra Värtan i Stockholm. Fastigheten är en kontorsfastighet på 25 000 kvadratmeter BTA i sex plan som nu ska göras mer attraktiv och ge hyresgästerna högre kvalitet.


Kungsleden köper Gladan 4 i Stockholm City Väst, vice vd Ylva Sarby Westman är nöjd med att kunna utöka bolagets kluster i området.

Därför vill Kungsleden förädla hellre än förvärva

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman berättar varför man utökar sitt bestånd i Stockholm City Väst – och varför bolaget fokuserar mer på förädling än förvärv i nuläget.


Kungsleden köper Gladan 4 av Areim.

Kungsleden köper för 428 miljoner

Transaktioner Kungsleden stärker närvaron i det befintliga klustret Stockholm City Väst på Kungsholmen genom förvärv av kontorsfastigheten Gladan 4 från Areim för 428 miljoner kronor.


Biljana Pehrsson.

Kungsleden får europeiskt pris för mångfaldssatsning

Bolag Kungsleden tilldelas EPRA Diversity & Inclusion 2019 för sin satsning på mångfald och inkludering på alla nivåer i företaget.


Finnslätten i Västerås.

Kungsleden hyr ut i Västerås

Uthyrning Kungsleden etablerar Sportcenter på Finnslätten och hyr ut 2 350 kvadratmeter.


En stadsmässig bebyggelse ska knyta ihop Järnbrottsmotet med Frölunda Torg.

Ny storsatsning i Göteborg – 100 000 kvadratmeter utvecklas i söder

Bygg/Arkitektur Fastighetssverige berättar mer om vilka tre bolag som är med i satsningen och hur tidsplanen ser ut.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden hyr ut 7 000 kvadratmeter i framtidsområdet Högsbo

Uthyrning Kungsleden har hyrt ut 5 400 kvadratmeter i Högsbo till PDL Group, som ska skapa norra Europas största arena för padeltennis, och 1 900 kvadratmeter till Peabskolan.


Eden.

Kungsledens första nyproduktion är igång

Bygg/Arkitektur Under tisdagen togs första spadtaget för att markera byggstarten av Eden, Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office.


Anna Trane.

Kungsleden rekryterar kommunikationschef från NCC

Bolag Kungsleden har rekryterat Anna Trane som kommunikationschef och medlem av bolagets ledningsgrupp. Hon kommer närmast från bygg- och fastighetskoncernen NCC där hon är chef för externkommunikation.


Oljefonden passerar 10 000 miljarder – här är de svenska fastighetsinnehaven

Ekonomi/Finansiering I förra veckan passerade värdet på norska oljefondens innehav osannolika 10 000 miljarder norska kronor – mer än dubbelt så mycket som Sveriges BNP. Fastighetssverige har kartlagt fondens innehav i svenska noterade fastighetsbolag.


Stora Kontorsdagen
Anders Thor, Colliers, Marie Bucht, Novi, Jesper Swedenborg, Vasakronan och Lena Bredberg, Kungsleden diskuterar uthyrningsläget på Stora Kontorsdagen nästa onsdag den 6 november.

Stora Kontorsdagen: Läget och trender inom uthyrning

Stora Kontorsdagen Vilka är trenderna på kontorshyresmarknaden? Hur bedöms läget utifrån nyligen rapporterade vikande nettouthyrning hos vissa av börsbolagen – vad kan vi förvänta oss av utvecklingen gällande hyresnivåer och vakanser? Vad efterfrågas av dagens och morgondagens hyresgäster och var hittar vi hyresgästerna i framtiden?


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

"Räknar med att nettouthyrningen ökar avsevärt"

Bolag Biljana Pehrsson berättar mer om bolagets framgångsrika uthyrningsarbete – och varför hon tror att det fjärde kvartalet bär än mer frukt.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden: Substans över 85 kronor

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för niomånadersperioden uppgår till 889 miljoner kronor (821), en uppgång med åtta procent.


Oxelbergen 12 på Vikboplan 11 i Norrköping.

Kungsleden hyr ut 900 kvadratmeter i Norrköping

Uthyrning Kungsleden har hyrt ut totalt cirka 900 kvadratmeter kontor i den välbelägna fastigheten Oxelbergen 1:2 till Norrköpings kommun och Fläktgroup. Byggnaden håller på att moderniseras och marknadsförs under kontorskonceptet "Feel Good Working".


Kungsleden hyr ut i Kista.

Kungsledens koncept "3 min" uthyrt i Kista

Uthyrning Efterfrågan på flexibla och hållbara lokaler är stor och Kungsleden erbjuder därför nyckelfärdiga lokaler inom konceptet "3 min", med särskilt fokus på hållbarhet. Nyligen hyrdes en lokal i Kista ut till Nagarro Software AB.


Kungsleden, med Mats Eriksson som regionchef, hyr ut i Västerås, bland annat till Northvolt.

Kungsleden hyr ut till Northvolt i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat flera nya hyresavtal på Finnslätten i Västerås, sammanlagt 5 300 kvadratmeter. Batteritillverkaren Northvolt utökar med cirka 1 700 kvadratmeter, bioteknikföretaget Scandinavian Gene Synthesis (SGS DNA) hyr cirka 2 800 kvadratmeter och IF Friskis & Svettis hyr 800 kvadratmeter med option på ytterligare 300 kvadratmeter.


Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar pratade framtid under Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan.

Vd:arna framtidsspanar - logistik i förarsätet

Sverige Under Fastighetssveriges seminariedag Fastighetskvinnan fick fem börs-vd:ar i ett panelsamtal blicka i kristallkulan inom sina respektive segment. Inom samhällsfastigheter lyftes bland annat fram en fördel man ser i sitt rekryteringsarbete framöver.


Kungsleden hyr bland annat ut i fastigheten Reykjavik 2 i Kista.

Kungsleden hyr ut 1 900 kvadratmeter i Kista

Uthyrning Kungsleden har tecknat nya avtal avseende uthyrning av totalt cirka 1 900 kvadratmeter kontorsyta i fastigheterna Reykjavik 2 och Färöarna 3 i ICT-klustret Kista. Det samlade hyresvärdet uppgår till cirka fem miljoner kronor per år. Kunderna är ALSO, WSI och Incell varav de två förstnämnda är nya hyresgäster.


Stort intresse för Kungsledens Västeråsprojekt

Uthyrning Kungsleden har hyrt ut 70 procent av ytorna i konceptfastigheten B26 i centrala Västerås. B26 kommer att erbjuda unika arbets- och mötesplatser av hög internationell klass med co-working som en del av konceptet. Intresset för B26 är mycket stort och Kungsleden har, tillsammans med Aros Congress Center, utökat erbjudandet med fasta kontorsytor för små företag. Invigning sker i januari 2020.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden uppför ny byggnad åt Region Skåne

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett avtal med Region Skåne om att uppföra en ny byggnad för regionens räkning på fastigheten Ventilen 3 på Ventilgatan i Malmö. Region Skåne har tecknat ett 15-årigt grönt hyresavtal till ett totalt hyresvärde om cirka 60 miljoner kronor.


Eden.

Kungsleden bygger 8 000 kvadratmeter kontor i Hyllie

Bygg/Arkitektur Kungsleden har under sommaren hyrt ut över 50 procent i ett av bolagets mest spännande nybyggnadsprojekt: Eden by Kungsleden, ett kontorshus på Hyllie Boulevard i Malmö. Projektet omfattar cirka 8 000 kvadratmeter kontor, byggstart är i september och planerad inflyttning sker till våren 2021.


De har sålt mest 2019

Transaktioner Samtidigt som fastighetssommaren går mot sitt slut läggs första halvan av transaktionsåret 2019 till handlingarna. Men vilket bolag har sålt fastigheter för närmare 4,5 miljarder kronor? Och vilka bolag har inte avyttrat något alls? Här är hela listan.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Bolag Kungsleden Q2: Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner kronor (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.


Örjan 1 i Hacksta i Västerås.

Kungsleden hyr ut 20 000 kvadratmeter i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat fyra hyresavtal om totalt cirka 20 000 kvadratmeter i fastigheten Örjan 1 i Hacksta i sydvästra Västerås. Det är ytor som ABB tidigare sagt upp i samband med att delar av deras verksamhet lämnade området. Ytorna är därmed åter fullt uthyrda. Nya hyresgäster är Kids Brandstore, Städhem Padelarena, Mälarenergi och Twistshake.


Sven Stork, regionchef för Kungsleden i Stockholm.

Kungsleden omförhandlar avtal med kommunal förvaltning

Bolag Kungsleden har omförhandlat ett hyresavtal i förtid med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning avseende 9 843 kvm i fastigheten Reykjavik 2 i klustret Kista City.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden etablerar egen driftorganisation

Bolag Kungsleden har beslutat att etablera en egen driftorganisation för att bli ännu starkare i sin service till kunderna.


Fastighetskvinnan
Caroline Arehult, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Biljana Pehrsson - fem börs-vd:ar som kommer till Grand Hotel och Fastighetskvinnan den 4 september.

Börs-vd:arna om branschläget: Logistik, samhällsfastigheter, kontor och bostadsutveckling

Fastighetskvinnan Fem kvinnliga börs-vd:ar är på plats på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel den 4 september för att diskutera läget och framtiden för fastighetsbranschen.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsledens rating höjs av Moody's

Bolag Kungsleden har höjts till Investment Grade med stabila utsikter av ratinginstitutet Moody´s. En Investment Grade-rating ökar förutsättningarna att uppnå ännu lägre kapitalkostnad och att reducera refinansieringsrisken ytterligare.


De är mest jämställda i branschen

Bolag Vilket är det mest jämställda bolaget i fastighetsbranschen sett till antalet anställda? Fastighetssverige har kartlagt de noterade bolagen och kan konstatera att det skiljer rejält mellan toppen och botten.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden säljer till Coeli

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Stockholm Mandelblomman 3 till Coeli.


Rutger Arnhult, vd för Klövern.

Rutger Arnhult säljer i flera bolag

Bolag Klöverns vd Rutger Arnhult har under våren mer än halverat sitt innehav i Kungsleden, och sålt samtliga sina aktier i Norwegian Property, Hemfosa och Wallenstam.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden, Bo Wikare, vice vd på Hufvudstaden och Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner.

Stockholmsjättarnas investeringsfokus i Göteborg

Ekonomi/Finansiering Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden och Bo Wikare, vice vd på Hufvudstaden, om vilka investeringsmöjligheter som finns i Göteborg och varför allt fler utländska aktörer söker sig till Sverige.


Sven Stork, regionchef för Kungsleden i Stockholm.

Kungsleden hyr ut i Kista

Uthyrning Kungsleden har tecknat två gröna hyresavtal i Kista – ett om 2 325 kvadratmeter med Tibble Gymnasium i Fastigheten Keflavik 1 och ett om 1 121 kvadratmeter med Enaco Sverige AB i fastigheten Torsnäs 1.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden, går ett händelserikt år till mötes.

Kungsleden redo att öppna plånboken

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson berättar för Fastighetssverige om bolagets projekttunga pipeline och vad hon är mest nöjd med när första kvartalet summeras.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden: "Inga tecken på avmattning"

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökar med 17 procent under Q1. Lägre värdeförändringar leder till lägre resultat efter skatt.


Här är fastighetsbolagen som betalar bäst…

Bolag Fastighetsbranschen omsätter dagligen miljardbelopp, men på vilket bolag har man egentligen högst löner? Fastighetssverige har kartlagt medellönerna hos de noterade bygg- och fastighetsjättarna – här är hela listan.


Ulf Nilsson, tidigare vd på Hembla (dåvarande D Carnegie), kliver in i Oscar Properties styrelse.

Ulf Nilsson tror på Oscar – har köpt 160 000 aktier i det utsatta bolaget

Bolag Hela Oscar Properties styrelse föreslås bytas ut. För Fastighetssverige berättar branschprofilen Ulf Nilsson vad som får honom att engagera sig i det utsatta bolaget: "Jag var skeptisk till en början men…"


Göteborg 400+
Sven-Olof Johansson, Biljana Pehrsson och Bo Wikare diskuterar Göteborgsmarknaden på framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

GBG 400+ – "Stockholmspanelen" om Göteborg på lång sikt

Göteborg 400+ Göteborg står inför enorma bygg- och infrastrukturprojekt. Hur ser tre av de stora Stockholmsstyrda börsbolagen på Göteborg som långsiktig investeringsmarknad? Missa inte framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.


Hanna Brandström och Biljana Pehrsson.

Kungsledens HR-chef tar plats i ledningsgruppen

Bolag Kungsleden utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en ordinarie medlem. Det är HR-chefen, Hanna Brandström som tar plats i ledningen för att höja den strategiska ambitionsnivån i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.


"Alla siffror pekar åt rätt håll"

Bolag Efter att Kungsleden presenterat ännu en stark kvartalsrapport berättar Biljana Pehrsson mer om hur hon ser på bolagets fastighetsportfölj – och vad som komma skall.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Pehrsson: "Inga tecken på avmattning"

Bolag Kungsleden levererar en stabil rapport; förvaltningsresultatet för helåret stiger med 14 procent och utdelningen höjs med nio.


Västerås.

Kungsleden hyr ut i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med Kidsbrandstore om 7 200 kvadratmeter i Örjan-området, Västerås. Hyresavtalet löper på sju år och har ett sammanlagt hyresvärde om drygt 49 miljoner kronor.


Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Tommy Svärd, Elenore Pellams, Lars Löfgren och Roger Ekström.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: De lokala aktörerna om marknadsläget

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 31 januari hålls Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Konsert & Kongress i Linköping. Bland annat kommer en namnkunnig lokal panel att diskutera läget på marknaden.


Victoria Sandkvist

Kungsleden rekryterar transaktionschef

Karriär Kungsleden har rekryterat Victoria Sandkvist som ny transaktionschef. Hon tillträder tjänsten i början av mars 2019.


Kungsleden gör ny uthyrning – upp i 50 procent i Värtahamnen

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med Vision i fastigheten Rotterdam 1 om cirka 3 300 kvadratmeter. I och med det har bolaget uppnått en uthyrningsgrad om 50 procent och projektet går nu in i ett genomförandeskede.


Så högt siktar Kungsleden nästa år

Bolag Kungsleden har sålt hela sitt Eskilstunabestånd till Regio för 700 miljoner kronor. För Fastighetssverige berättar bolagets vice vd om hur man ska investera pengarna och om man planerar att "rensa" beståndet på fler orter.


Kungsleden lämnar Eskilstuna

Transaktioner Kungsleden säljer hela sitt Eskilstunabestånd till Regio för 700 miljoner kronor, i linje med fastigheternas bokförda värde.


Så digitaliserar storbolagen

Bolag På eventet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg möttes tre fastighetsprofiler för att i ett panelsamtal diskutera hur de jobbar med digitalisering i dag och vilka digitala trender vi är på väg mot i framtiden.


Kungsleden satsar på Kista One

Bolag Kungsleden gör tillsammans med JLL en satsning på sin primefastighet Kista One.


Tina Lindh vinnare av SGBC Award 2018

Event Tina Lindh, fastighetsutvecklare hos Kungsleden, är årets vinnare av Swedish Green Building Council (SGBC) Award 2018 och tilldelades, priset för "Ett positivt bidrag till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling" under en ceremoni i Stockholms stadshus.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden vill slå mynt av Northvolt-etablering

Bolag Sedan ett drygt år tillbaka håller Northvolt på att etablera en cirka 19 000 kvadratmeter stor test- och forskningsanläggning för litiumjonbatterier i Västerås – något som kan komma att gynna Kungsleden.


Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 14 procent

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökar med 14 procent för tredje kvartalet och för niomånadersperioden med elva procent till 821 Mkr (742). Ökningen förklaras av ökade driftnetton i jämförbart bestånd, ett förbättrat finansnetto samt minskade försäljnings- och administrationskostnader.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg
Susanne Wallsten från Novi, Amir Chizari från Riksbyggen och Maria Masuch från Kungsleden diskuterar digitalisering i fastighetsbranschen på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november.

Digitalisering: Så tänker storbolagen

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg Digitaliseringsfrågorna står högt upp på agendorna hos de flesta av de stora aktörerna i fastighetsbranschen. Hur jobbar de i dag och hur ser framtidsplanerna ut? Inom vilka områden finns de stora besparingarna och de framtida affärsmöjligheterna? Missa inte panelsamtalet på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november.


Fastighetskvinnan
Annica Ånäs, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Ylva Sarby Westman analyserar marknadsläget på Grand Hotel den 5 september.

Här är börs-vd:arnas marknadsspaningar

Fastighetskvinnan Fem av branschens börsbolag leds av kvinnor. På onsdag är de på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm. De håller varsin dragning om marknadsläget – nu presenterar vi ämnena de har valt. Har du ännu inte anmält dig så är det hög tid nu.


Kungsleden hyr ut till myndighet i Växjö

Uthyrning Kungsleden AB har tecknat ett sexårigt grönt hyresavtal med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) avseende cirka 1 600 kvadratmeter kontor och arkiv i den centralt belägna fastigheten Ödman 14 på Storgatan i Växjö.


Kungsleden har tecknat fyra nya hyresavtal i B:26 i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat fyra nya hyresavtal i projektet B:26 i Västerås City. Avtalen omfattar 2 500 kvadratmeter till ett sammanlagt hyresvärde om 28 miljoner kronor .


Hemfosas nye CFO: "Gott om utmaningar"

Karriär För Fastighetssverige berättar Peter Anderson, ekonomichef på Kungsleden och snart CFO på Hemfosa om vad det var som lockade till det helt nya bolaget.

Peter Anderson ny CFO i Hemfosa

Bolag Peter Anderson har rekryterats som ny CFO i Hemfosa och kommer senast i november 2018 att efterträda Karin Osslind, nuvarande CFO och medgrundare av Hemfosa.


Kungsleden tecknar 20-årigt hyresavtal gällande en ny vårdcentral i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med Södermanlands Läns Landsting för en Vårdcentral i den centralt belägna Gallerian i Eskilstuna. Hyresavtalet avser 1 425 kvadratmeter och löper på tjugo år med ett årligt hyresvärde om 3,3 per år.


Kungsleden hyr ut till Convendum i Hagastaden

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med co-workingaktören Convendum om 5 500 kvadratmeter i det kvarteret Blästern 14 på Gävlegatan i Hagastaden. Hyresavtalet löper på tolv år och har ett sammanlagt hyresvärde om 300 miljoner kronor. 


Fastighetskvinnan
Annica Ånäs, Anette Frumerie, Eva Landén, Ulrika Hallengren och Ylva Sarby Westman analyserar marknadsläget den 5 september på Grand Hotel.

Börs-vd:arna analyserar marknaden

Fastighetskvinnan Den 5 september är det dags för årets upplaga av seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel. Det finns fem börsnoterade bolag med kvinnliga vd:ar inom fastighetssektorn – på seminariet Fastighetskvinnan analyserar de marknadsläget som det ser ut den 5 september.
Missa förresten inte att nominera era favoriter till Årets Unga Fastighetskvinna – i dag är sista dagen för att nominera!


Fastighetskvinnan

Årets Unga Fastighetskvinna – så går det till!

Fastighetskvinnan På fredag stänger nomineringsprocessen för Årets Unga Fastighetskvinna. Sedan tar juryns arbete vid – ordförande Kristina Alvendal berättar här om hur juryarbetet bakom succétävlingen går till.


Kungsleden säljer handelsfastighet i Katrineholm

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Lövkojan 10 i Katrineholm. Försäljningen är en del i Kungsledens optimering av portföljen, och innebär att man lämnar Katrineholm.


Kungsleden förlänger räntebindningen

Bolag Kungsleden har förlängt räntebindningen på sin upplåning genom att ingå nya ränteswappar i syfte att stabilisera kassaflöde och förvaltningsresultat under kommande år. Åtgärden finansieras delvis genom att gamla ränteswappar med låg säkringseffekt löses i förtid.


Förbättrade siffror från Kungsleden

Bolag Trots något lägre intäkter och driftnetto lyckades Kungsleden överträffa förra årets förvaltningsresultat för första kvartalet.


Kungsleden skriver nytt avtal med Region Skåne

Uthyrning Kungsleden förlänger relationen med befintlig hyresgäst – Region Skåne genom ett nytt hyresavtal på tio år om cirka sex miljoner kronor. Hyresavtalet avser lokaler för allmänpsykiatri om totalt cirka 2 900 kvadratmeter och omfattar hela fastigheten Julius 1 i centrala Malmö.


Corien Wortmann-Kool och ABP har ökat väsentligt i Castellum.

De har mest makt i bolagen

Lista Hur stor del av Catena fick egentligen Kilenkrysset i samband med höstens miljardaffär? Vilket noterat bolag har familjen Kamprad klivit in i? Och hur påverkade Balders preff-inlösningar Erik Selins ägande i bolaget? Det och mycket mer visar Fastighetssveriges kartläggning av branschens mäktigaste ägare.


Unikt samarbete i Värtahamnen mellan fastighetsägare och Stockholms Hamnar

Bolag Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.


Kungsledens nya CFO: ”Spännande förvandlingsprocess”

Karriär För Fastighetssverige berättar Magnus Jacobson om varför han valde att tacka ja till erbjudandet från Kungsleden och varför fastighetsbolagens kommunikation har blivit allt viktigare efter hans 30 år i branschen.


Han blir ny CFO på Kungsleden

Karriär Kungsledens nya CFO har mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom ekonomi-/finansområdet och har tidigare haft motsvarande tjänst på Norrporten och Hufvudstaden.


Fastighetskvinnan
Juryn i Årets Unga Fastighetskvinna 2018: Biljana Pehrsson, Kristina Alvendal och Kerstin Lindberg Göransson.

Årets Unga Fastighetskvinna: Dags att nominera!

Fastighetskvinnan Nu är processen som ska utse Årets Unga Fastighetskvinna igång!
Akademiska Hus är tillbaka som prissponsor och bolagets vd Kerstin Lindberg Göransson är tillbaka i juryn.
Vinnaren hyllas på seminariet Fastighetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den 5 september. Anteckna datumet med en gång!


MVB får bygguppdrag av Kungsleden

Bygg/Arkitektur MVB har fått uppdraget att bygga om Eskilstuna Galleria.


Bolagen om nya skatteförslaget: ”Komplicerat system”

Bolag Fastighetsbolagen har redan börjat rusta för regeringens förslag om nya skatteregler som är planerade att införas 2019. För Fastighetssverige berättar Balder, NP3 och Kungsleden hur de ser på den kommande reformen och vad den kommer att innebära för deras bolag.


Studioförvärvet i Malmö är andra gången på kort tid som Kungsleden köper stort av Skanska.

Därför gillar Kungsleden Skanska

Bolag På bara ett par veckor har Kungsleden miljardköpt nyproducerade kontorsfastigheter från Skanska – två gånger om. Nu berättar köparens transaktionschef, Henrik Gerdin, om samarbetet med byggjätten.

Kungsleden miljardköper av Skanska – igen

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Studio på Universitetsholmen, Malmö, för cirka en miljard kronor. Köpare är Kungsleden.


Kungsleden miljardköper av Skanska – igen

Transaktioner Skanska har sålt kontorsfastigheten Studio på Universitetsholmen, Malmö, för cirka en miljard kronor. Köpare är Kungsleden.


Kungsleden förlänger avtal med SMHI – så mycket höjs hyran

Uthyrning Kungsleden förlänger hyresavtalet med SMHI i Norrköping. Det nya kontraktet är skrivet på tio år.


Vice vd:n lämnar Kungsleden

Karriär Anders Kvist har beslutat att efter nästan sex år på Kungsleden lämna sin tjänst som CFO och vice vd för att efter sommaren tillträda en anställning på Finansinspektionen som senior rådgivare till Generaldirektören.


Två nya ansikten i Kungsledens styrelse – som får ny ordförande

Bolag Kungsledens valberedning föreslår inför årsstämman 2018 att Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren väljs till nya styrelseledamöter. Dessutom föreslås Charlotte Axelsson bli ny ordförande.


Ulf Nilsson.

Ulf Nilsson: "Kungsleden är undervärderat"

Karriär Efter att ha föreslagits ta plats i Kungsledens styrelse berättar Ulf Nilsson om framtidsplanerna: "Blir inget mer direkt operativt jobb för min del".

Två nya ansikten i Kungsledens styrelse – som får ny ordförande

Bolag Kungsledens valberedning föreslår inför årsstämman 2018 att Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren väljs till nya styrelseledamöter. Dessutom föreslås Charlotte Axelsson bli ny ordförande.


Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

"Det har varit en hektisk vecka"

Fredagsprofilen Vilken är den bästa affären Biljana Pehrsson har gjort? Varför ska hon inte till Mipim? Och hur kommer det sig att hon kan så mycket om Kungstornen? Det och mycket mer berättar Kungsledens vd i veckans Fredagsprofilen.


Kungsleden: Något högre förvaltningsresultat, höjd utdelning

Bolag Trots en mindre fastighetsportfölj levererar Kungsleden förvaltningsresultat i linje med föregående år. Utdelningen höjs till 2,20 kronor (2,00), med kvartalsvis utdelning.


Kungsleden om den hemliga affären

Transaktioner För 555 miljoner kronor sålde Kungsleden en kyl- och frysanläggning i Helsingborg till en anonym köpare. För Fastighetssverige berättar bolagets transaktionschef lite mer om den gåtfulla affären.


Kungsleden halvmiljardsäljer i Helsingborg

Transaktioner Kungsleden säljer 62 000 kvadratmeter kyl- och fryslager i Helsingborg.


"Det är ett drömförvärv för Kungsleden"

Transaktioner För Fastighetssverige berättar Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden, mer om arbetet med miljardförvärvet i Göteborg. "Har varit på jakt länge".

Kungsleden miljardköper i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper två nyuppförda kontorsfastigheter samt en fastighet bebyggd med ett parkeringsgarage från Skanska för cirka en miljard kronor.


Kungsleden miljardköper i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper två nyuppförda kontorsfastigheter samt en fastighet bebyggd med ett parkeringsgarage från Skanska för cirka en miljard kronor.


Kungsleden säljer mark i Eskilstuna

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal med Eskilstuna kommun om en försäljning av fastigheten Skiftinge 1:3 i Eskilstuna. Fastigheten utgörs för närvarande av mark med en pågående detaljplan för externhandel.


Kungsleden emitterar obligationslån om 850 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en löptid på 3 år respektive 18 månader på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 850 miljoner kronor.


Kungsleden lämnar Enköping

Transaktioner Kungsleden säljer fastighet till Fortifikationsverket och lämnar Enköping.


Kungsleden tecknar stora hyresavtal i Östersund

Uthyrning Kungsleden tecknar nytt avtal med Kriminalvården och förlänger hyresavtalet med Försäkringskassan i Östersund.


Tobin halvmiljardsäljer på Kungsholmen

Transaktioner Tobin Properties och Fridhem Fastighetsutveckling säljer fastigheterna Gladan 5, 6 och 7 på Kungsholmen, Stockholm, till Kungsleden för 485 miljoner kronor.


Kungsleden hyr ut 1 400 kvadratmeter i Kista One

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Sandvik Coromant om 1 400 kvadratmeter i profilfastigheten Kista One.


Så bildades superkonsortiet

Bolag Tillsammans med fastighetsjättar som bland annat Balder, Klövern, Kungsleden och Wallenstam startar Croisette investeringsbolaget SF Invest. För Fastighetssverige berättar Per Svensson, vd på Croisette, hur supersatsningen kom till och hur planerna ser ut framöver. ”Ska tvinga branschen att bli bättre”.

Storbolag bildar SF Invest

Bolag Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag bildas för att bidra till branschens utveckling.


Storbolag bildar SF Invest

Bolag Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag bildas för att bidra till branschens utveckling.


Kungsleden välkomnar nya hyresgäster till Gärdet

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal om 5 400 kvadratmeter med HD Resources i fastigheten Rotterdam 1 och ett hyresavtal om 400 kvadratmeter med Infozone i fastigheten Tegeludden 13 på Gärdet/Frihamnen.


Regio och Kungsleden utvecklar i nya Veddesta

Bygg/Arkitektur Järfälla kommun har skrivit överenskommelser med Regio och Kungsleden om att utveckla och bygga flera kvarter med bostäder, verksamheter och förskola i nya Veddesta.


Kungsleden: Stark finansiell ställning och Ba1-rating

Bolag Kungsleden ökade sitt resultat under från januari fram till september, dessutom har man stärkt sin finansiella position genom att instifta ett MTN-program och erhöll Ba1-rating från Moody's.


Kungsleden emitterar obligationslån om 1,35 miljarder

Bolag Kungsleden har under det nyupprättade MTN-programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en fyraårig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.


Fastighetsmarknadsdagen Mälardalen
Per Brogren, Marcus Olofsson och Mats Eriksson.

Hur är framtiden i Mälardalen?

Fastighetsmarknadsdagen Mälardalen Tre lokala branschprofiler diskuterar läget på marknaderna i Örebro, Västerås och Eskilstuna på Fastighetsmarknadsdagen Mälardalen nästa torsdag. Nu är det hög tid att anmäla sig – i morgon stängs anmälningsfunktionen.


Så ser nye vd:ns planer ut för CA Fastigheter

Bolag CA Fastigheters nye vd Fredrik Alvarsson om att gå från doldis till profil, framtidsvisionerna för bolaget och vad som fick honom på kroken.

Här är CA Fastigheters nye vd

Karriär Fredrik Alvarsson, närmast från Hemsö, blir ny vd i CA Fastigheter AB efter Johan Damne som, vilket tidigare meddelats, skall fokusera på sin roll som vd för moderbolaget Claesson & Anderzén AB.


Kungsleden får kreditbetyg och upprättar MTN-program

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har för första gången erhållit ett omdöme från ratinginstitutet Moody´s - Ba1 med ”Positive Outlook”. Bolaget upprättar ett MTN-program med rambelopp om fem miljarder kronor.


Kungsledens ledning får köpa för 60 kronor

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson och bolagets ledningsgrupp köper aktieoptioner av de stora aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén. Lösenpriset är 60 kronor per aktie och slutdagen för optionsprogrammet är 13 september 2020.


Lista: Här är storsäljarna 2017

Ekonomi/Finansiering Vilken fastighetsjätte har egentligen sålt för mest pengar när man ser tillbaka på första halvan av 2017? Fastighetssverige har granskat bolagens delårsrapporter och hittat ett par anmärkningsvärda siffror.


H1: Ökat resultat för Kungsleden

Bolag Kungsleden presenterar ett ökat resultat för årets första sex månader.


Kungsleden bygger för trampolinpark i Umeå

Uthyrning Kungsleden bygger en drygt 3 000 kvadratmeter stor byggnad åt trampolinparksföretaget Jump på fastigheten Laven 6 i Umeå.


Kungsleden säljer fastighet i Örebro

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Målaren 17 i Örebro. Avyttringen är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kvist om den nya strategin

Ekonomi/Finansiering Oro? Eller en reaktion på det senaste politiska utspelet? Därför justerar Kungsleden belåningsgraden.


Kungsleden förstärker inom ekonomi, HR och IT

Karriär Kungsleden har under de senaste månaderna rekryterat ett antal nyckelmedarbetare inom ekonomi, HR och IT.


Gemensam vision för Värtahamnen undertecknad

Bygg/Arkitektur Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. Fyra fastighetsägare har nu gått samman med Stockholms Stad och Stockholms Hamnar för att arbeta fram en gemensam vision.


Kungsleden hyr ut i Södertälje

Uthyrning Kungsleden hyr ut 1 000 kvadratmeter till Kronofogden och 235 kvadratmeter till teknikkonsulten Structor i fastigheten Enen 10 i Södertälje.


Europeisk fond gör första förvärvet i Sverige

Transaktioner Kungsleden säljer 18 industri- och lagerfastigheter i 13 kommuner för 882 miljoner kronor (före avdrag för latent skatt) till Kildare Partners, som gör sitt första kända förvärv i Sverige.


Fastighetskvinnan

Börs-vd:arna – tätt inpå!

Fastighetskvinnan Att samtliga kvinnliga börs-vd:ar samlas på samma scen är något av seminariet Fastighetskvinnans signum – så har det varit sedan starten 2014. Den här gången ser punkten dock helt annorlunda ut!
Och förresten – glöm inte att nominera till tävlingen som lyfter fram kvinnorna som kanske blir börs-vd:ar i framtiden. Sista dagen att nominera din favorit till Årets Unga Fastighetskvinna är i morgon, fredag!


Kungsleden gör ny satsning i Hyllie

Bygg/Arkitektur Efter att ha köpt Emporia fortsätter Kungsleden att satsa i Hyllie. Som ett led i bolagets klusterstrategi för att öka närvaron i utvalda områden har man tecknat avtal med Malmö kommun om markanvisning med byggrätt på totalt 8 400 kvadratmeter kontor.


Kungsleden säljer fastighet i Umeå

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheten Aspgärdan 18 i Umeå i två separata transaktioner. Försäljningarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kungsleden säljer i Uppsala och Botkyrka

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Flogsta 22:3 i Uppsala samt de obebyggda fastigheterna Tumba 7:231 och 7:237 i Botkyrka i två separata transaktioner. Avyttringarna är i linje med Kungsledens strategi att sälja fastigheter med bostadsutvecklingspotential.


Kungsleden tecknar flera avtal i Göteborg

Uthyrning Kungsleden har tecknat flera nya och omförhandlat befintliga hyresavtal på totalt 1 681 kvadratmeter i Göteborg.


Visionsbild för affärshuset Tegnér.

Kungsleden hyr ut 3 000 kvadratmeter till H&M

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett nytt hyresavtal med H&M om 3 000 kvadratmeter i fastigheten Tegnér 15 i Växjö. Det blev startskottet för ombyggnaden och moderniseringen av affärshuset Tegnér. H&M beräknas öppna i slutet av november 2017.  


Lägre förvaltningsresultat för mindre Kungsleden

Bolag Ett mindre bestånd leder till lägre siffror för Kungsleden. Men värdeförändringar lyfter resultatet på sista raden.


Kungsleden hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden moderniserar Gallerian i Eskilstuna och tecknar nya hyresavtal med ankarhyresgästerna Systembolaget och Hemköp.


Kungsleden: Kritiska ägare minskar

Bolag Flera institutionella ägare som var kritiska till Kungsledens nyemission minskade sina innehav i bolaget i mars.


Kungsleden i flera uthyrningar

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lidl Sveriges fastighetskontor om 400 kvadratmeter kontor i den nyligen tillträdda fastigheten Emporia Office i Hyllie i Malmö. Dessutom hyr de ut 900 kvadratmeter i Göteborg till gymnasieskolan Magelungen.


Slutligt utfall i Kungsledens nyemission

Bolag Kungsleden nyemission är fulltecknad och bolaget tillförs en emissionslikvid om cirka 1 638 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.


Kungsleden förstärker med två nya marknadsområdeschefer

Bolag Kungsleden förstärker sin position i Mälardalen och rekryterar Thomas Lundin och Catarina Lundén som marknadsområdeschefer för klustren Västerås City respektive Finnslätten i Västerås.


Kungsleden hyr ut i Göteborg

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Mölndals Däckservice om 3 450 kvadratmeter i fastigheten Tingshuset 2 i Göteborg.


Kungsleden förlänger avtal med Hotel Plaza i Västerås

Uthyrning Kungsleden har förlängt hyresavtalet med Hotell Plaza i Västerås med 15 år. Avtalet omfattar 11 440 kvadratmeter i fastigheten Lorens 14, även kallad Skrapan.


Därför röstade storägaren mot nyemissionen

Ekonomi/Finansiering Stor oenighet på Kungsledens extra bolagsstämma, när företrädesemissionen i går röstades igenom. Bland annat röstade näst största aktieägaren Länsförsäkringar Fondförvaltning nej. Fastighetssverige har fått ta del av hela utlåtandet. ”De har varit på krigsstigen”.


Kritik mot Kungsledens nyemission – villkoren klara

Bolag Kungsleden offentliggör villkoren för den planerade nyemissionen. Samtidigt riktas det kritik från ägarhåll mot emissionen.


Kungsleden storsäljer till Hemfosa- och Sagax-JV

Transaktioner Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 miljoner kronor till Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 102 000 kvadratmeter.


Kungsleden hyr ut till Kanal 75

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal om 1 200 kvadratmeter med mediabolaget Kanal 75 i den expansiva stadsdelen Gärdet/Frihamnen.


”Det är den här vägen jag har valt”

Sverige Tidigare Atrium Ljungberg-vd:n Ingalill Berglund berättar för Fastighetssverige om vägen tillbaka från sjukdomen, hennes nya liv – och vad som lockade med styrelseplatsen i Kungsleden.


Ingalill Berglund till Kungsledens styrelse

Bolag Ingalill Berglund, före detta vd för Atrium Ljungberg, föreslås ta plats i Kungsledens styrelse.


Kungsleden: Stark nyuthyrning – hyrorna upp 8,8 procent

Bolag Kungsleden redovisar stora positiva värdeförändringar och en stark nyuthyrning. Utdelningen lämnas oförändrad.


Kungsleden emitterar – tar in 1,6 miljarder

Bolag Kungsleden planerar att emittera stamaktier för 1,6 miljarder kronor. Emissionen är fullt garanterad av Kungsledens största aktieägare, Gösta Welandson.


Kungsleden hyr ut 4 000 kvadratmeter i Veddesta

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med nystartade trampolinparken Jump Yard avseende 4 000 kvadratmeter i fastigheten Veddesta 2:65 i Veddesta väster om Stockholm.


Kungsleden omorganiserar och anställer ny fastighetschef

Bolag Kungsleden koncentrerar sin förvaltningsorganisation till tre jämnstora övergripande förvaltningsområden; Stockholm, Göteborg/Malmö och Mälardalen. Samtidigt rekryteras Ulrica Sjöswärd som fastighetschef för det nyinrättade förvaltningsområdet Göteborg/Malmö.


Steen & Ström säljer Emporia Office

Transaktioner Steen & Ström säljer kontorsdelarna – drygt 10 000 kvadratmeter – i köpcentrumet Emporia i Hyllie, Malmö.


Kungsleden säljer i Göteborg

Transaktioner Kungsleden säljer sex fastigheter i Göteborg och Kungälv för 79,5 miljoner kronor.


Kungsleden säljer mark för bostäder till JM

Transaktioner Kungsleden säljer en obebyggd del av en fastighet i Mölndal till JM som planerar att bygga 140 lägenheter.


Ikano köper fastigheter och mark

Transaktioner Ikano köper fastigheter i Göteborg av Kungsleden, samtidigt köper man mark i Sköndal i Stockholm.


Vill utmana mossig bild av fastighetsbranschen

Bolag Kungsledens vice vd Ylva Sarby Westman om jämställdhetsarbetet som gav pris: ”Lagt den frågan bakom oss.” Nu vill hon utmana resten av branschen.


LISTA: Topparnas bolagsengagemang

Event En har engagerat sig i handbolls-EM, en annan satsar på naturenergi. Fastighetssverige har kartlagt fastighetshöjdarnas insyn i olika företag – och branscher.


”Har varit en gubbig bransch”

Sverige Kungsleden utnämndes förra veckan till börsens mest jämställda bolag. Totalt sett är fastighetsbranschen den mest jämställda på börsen. Så har man jobbat för att ligga i framkant. ”Fastighetsbranschen sticker verkligen ut”.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Kungsleden utsett till börsens mest jämställda bolag

Bolag Kungsleden har utsetts till vinnare av Allbrights jämställdhetspris. Stiftelsen Allbright delar årligen ut ett pris till det börsnoterade bolag som gått i bräschen för jämställdhet under det gångna året.


”Det var inte självklart”

Karriär Efter sommarens uppståndelse när Chalmersfastigheters vd fick gå: Den nytillträdde vd:n Nicklas Arfvidsson om det som varit, svårigheten med att lämna Kungsleden och varför vd-rollen lockade.


Kungsleden anställer ny projektchef

Karriär Kungsleden förstärker sin projektorganisation genom att rekrytera Sophie Löfving som projektchef.


Ny vd för Chalmersfastigheter

Karriär Chalmersfastigheters nye vd kommer senast från en tjänst på Kungsleden.


Kungsleden-medarbetare tar plats i Kista Science City

Bolag Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef på Kungsleden, tar plats som ordförande i styrelsen för Kista Science City AB. Samtidigt blir Sven Stork, regionchef Stockholm på Kungsleden, ordförande för föreningen Kista Science City Fastighetsägare.


Kungsleden får avslag av Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag Kungsleden har erhållit besked att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit ansökan om prövningstillstånd avseende de domar från kammarrätten som erhölls den 16 december 2015. Eftersom prövningstillstånd inte har beviljats har de erhållna domarna från kammarrätten vunnit laga kraft.


LISTA: Han äger flest bilar

Event En innehar tre Ferraribilar, en annan kör Tesla och en äger en traktor. Fastighetssverige har kartlagt fastighetstopparnas fordonsinnehav.


Kungsleden refinansierar lån

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har refinansierat banklån om 1 340 miljoner kronor genom att uppta ett långfristigt lån via Realkredit Danmark som är ett helägt dotterbolag till Danske Bank.


Stark nyuthyrning hos Kungsleden

Bolag Kungsledens nyuthyrning ökade till 45 miljoner under Q3 (29).
Även förvaltningsresultat och värdeförändringar pekar åt rätt håll.
Bolaget har även en ny strategi gällande bostadsbyggrätter.


Kungsleden hyr ut 4 600 kvadratmeter i Stockholm

Uthyrning Kungsleden har tecknat avtal om uthyrningar i Stockholm. Dels hyr man ut cirka 2 600 kvadratmeter i Danderyd till Incoord och samt cirka 2 000 kvadratmeter på Kungsholmen till tre olika hyresgäster.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Vd-intervju med Biljana Pehrsson

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Biljana Pehrsson kommer till Fastighetsmarknadsdagen Öresund den 28 november. Där intervjuas hon om sin väg till vd-posten på Kungsleden, sin syn på Öresundsmarknaden – och mycket mer.


Kungsleden hyr ut i Kungälv

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Göteborgs Lackcenter AB om 890 kvadratmeter verkstad och kontor i fastigheten Kylaren 4 i Kungälv norr om Göteborg.


Kungsleden utser ny finanschef

Karriär Kungsleden har utnämnt Fredrik Sandell till finanschef. Han började på företaget som finansanalytiker 2011 och har successivt axlat det operativa ansvaret för finansområdet inom Kungsleden sedan 2013.


Serneke bygger glassfabrik åt Kungsleden

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Kungsleden uppför Serneke en ny glassfabrik för varumärket Lejonet & Björnen. Projektet är en totalentreprenad och omfattar nybyggnation av kontor, lager och produktionslokal. Ordervärdet är cirka 32 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för 200 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer åtta fastigheter på olika orter till två olika köpare.


Kungsleden hyr ut i Nyköping

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Granngården om drygt 2 000 kvadratmeter i Nyköping.


Kungsleden emitterar nytt låneinstrument

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterade under gårdagen de första certifikaten under sitt företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 880 miljoner kronor till en genomsnittlig räntekostnad på 0,37 procent.


Kungsleden i flera uthyrningar i Västerås

Uthyrning Kungsleden har tecknat hyresavtal med tre olika hyresgäster i Västerås om totalt cirka 5 400 kvadratmeter.


Kungsleden hyr ut i Högsbo

Uthyrning Kungsleden hyr ut till Ironworks Health & Fitness Center i fastigheten Högsbo 13:4.


Fastigheten Järnbrott 168:1.

Göteborgs stad hyr av Kungsleden

Uthyrning Kungsleden hyr ut 2 000 kvadratmeter i Högsbo till Göteborgs stad.


Förbättrat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 24 procent till 250 miljoner kronor (202), enligt delårsrapporten.


Bergudden 8, Danderyd Kontor.

Kungsleden hyr ut mer till Tobii i Danderyd

Uthyrning Kungsleden gör en tilläggsuthyrning om 1 000 kvadratmeter till det snabbväxande teknikbolaget Tobii i klustret Danderyd Kontor. Hyresavtalet omfattar efter tilläggsuthyrningen totalt 6 000 kvadratmeter.


Fastighetskvinnan
Christina Hambäck, Anna Kullendorff och Ylva Sarby Westman diskuterar transaktionstrender på seminariet Fastighetskvinnan.

De diskuterar transaktionstrender på Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan Hur ser transaktionsmarknaden ut i dag och framöver?
Tre experter diskuterar på seminariet Fastighetskvinnan den 1 september.


Kungsleden hyr ut 3 400 kvadratmeter i Västerås

Uthyrning Kungsleden hyr ut drygt 3 400 kvadratmeter i Västerås i tre separata uthyrningar.


Kungsleden och Nobis utökar avtal om designhotell i Vasastan

Uthyrning Kungsleden och Nobis har tecknat avtal om ytterligare ytor för det designhotell som Nobis ska öppna i fastigheten Blästern 14 på Gävlegatan i Stockholm. Avtalet omfattar en påbyggnad av gårdshuset med två våningar och en takterrass samt ytterligare ytor i gathuset, totalt cirka 1 600 kvadratmeter.


Kungsleden hyr ut i Göteborg

Uthyrning Kungsleden har tecknat hyresavtal med fibernätsföretaget IP-Only om drygt 1 200 kvadratmeter i Hisings Backa, samt med IT-Högskolan som hyr 450 kvadratmeter i Krokslätt.


Redito köper Willysfastigheten i Kristianstad.

Redito köper av Kungsleden i Kristianstad

Transaktioner Redito/Trophi köper en handelsfastighet i Kristianstad av Kungsleden, som därmed lämnar staden.


Stor hyresgäst stannar hos Kungsleden

Uthyrning Kungsleden har omförhandlat och tecknat ett nytt femårigt hyresavtal med Jobman i fastigheten Njursta 1:21 i Upplands Väsby. Jobman har sedan 2007 hyrt samtliga 13 500 kvadratmeter i fastigheten.


Kungsleden emitterar obligationslån om 600 miljoner

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterar ett treårigt, icke-säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 600 miljoner kronor inom en låneram om en miljard kronor och har slutligt förfallodatum i juni 2019.


Kungsleden hyr ut i Västberga

Uthyrning Kungsleden hyr ut 1 000 kvadratmeter till Umia Stockholm i fastigheten Nattskiftet 15 i Västberga industriområde.


Kungsleden säljer allt i Vänersborg och Mariestad

Transaktioner Kungsleden avyttrar de icke strategiska kontorsfastigheterna Poppeln 7 i Vänersborg och Länsstyrelsen 1 i Mariestad samt de obebyggda fastigheterna Pilen 2-7 i Vänersborg.


Fastighetsmarknadsdagen Västerås
Biljana Pehrsson, moderatorn Alexandra Pascalidou och expertkommentatorn Bo Liffner.

”Vi måste vänja marknaden vid en ny prisnivå”

Fastighetsmarknadsdagen Västerås På Fastighetsmarknadsdagen i Västerås förklarade Kungsledens vd Biljana Pehrsson varför staden är en av de fyra som Kungsleden satsar hårdast på.


Kungsleden säljer två bostadsprojekt i Göteborg till Prime Living.

Kungsleden säljer i Göteborg

Transaktioner Kungsleden avyttrar två bostadsprojektfastigheter i Ruddalen, Göteborg, till Prime Living för 66 miljoner kronor.


Kungsleden: Värdena upp över 500 miljoner

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökade med 35 procent och fastighetsvärdena med 524 miljoner kronor under Q1.


Kungsleden tecknar långt hyresavtal med hotell i Kista

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med hotelloperatören Kista Hotel Apartments för ett lägenhetshotell i fastigheten Holar 1 i Kista. Uthyrningen omfattar hela fastigheten med en total yta om 6 000 kvadratmeter.


Hemfosa rekryterar från Hemsö

Bolag Hemfosa förstärker transaktionsavdelningen med ytterligare en erfaren medarbetare.


Kungsleden har fyllt Isblocket

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med MKS Instruments i den nya fastigheten Vagnslidret 1, även kallat Isblocket. Avtalet är på fem år och innebär att Kungsleden nu fyllt samtliga kontorslokaler i Isblocket i Malmö.


Forsen leder hotellbygge i nya Hagastaden

Bygg/Arkitektur 242 rum, restauranger, konferensanläggning och kanske ett bageri. Kungsleden och Nobis skapar en ny destination och mötesplats i den framväxande Hagastaden.


Genova köper för 100 miljoner

Transaktioner Genova Property Group köper två fastigheter i Norrtälje av Kungsleden – och en fastighet i ett spanskt turistparadis.


Kungsleden säljer i Köping.

Sterner köper av Kungsleden

Transaktioner Sterner Stenhus köper handels- och kontorsfastigheten Midgård 12 i centrala Köping av Kungsleden.


Kungsleden hyr ut i Växjö

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Knock 'em Down som ska bedriva bowling- och restaurangverksamhet i centrala Växjö.


Kungsleden hyr ut i Malmö

Uthyrning Kungsleden hyr ut 2 300 kvadratmeter till Team Sportia i Jägersro Center, utanför Malmö. Sportbutiken väntas öppna i april.


Kungsleden utvecklar designhotell i Hagastaden – tecknar 20-årigt avtal

Bygg/Arkitektur Kungsleden har skrivit ett 20-årigt hyresavtal med Nobis för ett nytt designhotell på Gävlegatan i Hagastaden. Byggnaden rymmer i dag kontor och garage.


Kungsleden: Nya finansiella mål och vision inför 2020

Bolag Omstruktureringen av Kungsledens fastighetsportfölj är nu genomförd och bolaget tar nu sikte på 2020, och presenterar nya finansiella mål.


Kungsleden dubblar förvaltningsresultatet

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat per aktie uppgick till 1,73 kronor under Q4, jämfört med 0,90 kronor för motsvarande period förra året.
Utdelningen höjs till 2,00 kronor per aktie (1,50).

Kungsleden: Nya finansiella mål och vision inför 2020

Bolag Omstruktureringen av Kungsledens fastighetsportfölj är nu genomförd och bolaget tar nu sikte på 2020, och presenterar nya finansiella mål.


Kungsleden hyr ut stort i Kista

Uthyrning Under nio månader har Kungsleden hyrt ut totalt 9 000 kvadratmeter lokalyta i Kista till femton olika hyresgäster.


Kungsleden säljer för 207 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheterna Valfisken 1 i Kalmar, Pipdånen 5 och 6 i Visby samt Magneten 4 i Motala. Det totala försäljningspriset uppgår till 207 miljoner kronor. Försäljningarna sker i tre separata transaktioner.


Kungsleden moderniserar gamla kommunhuset i Södertälje.

Kungsleden utvecklar gamla kommunhuset i Södertälje

Bygg/Arkitektur Kungsleden satsar 125 miljoner kronor på att modernisera det gamla kommunhuset i Södertälje. Avtal är tecknade för 50 procent av ytorna.


Brinova köper av Kungsleden i Karlskrona

Transaktioner Kungsleden avyttrar två icke-strategiska fastigheter i Karlskrona och lämnar därmed kommunen. Försäljningspriset uppgår till 75 miljoner kronor och köpare är Brinova, som därmed etablerar sig i regionen.


Kungsleden hyr ut till Regus i Kista

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Regus i fastigheten Färöarna 3 i Kista. Avtalet innebär att Regus etablerar sitt första kontorshotell i Kista.


Hypergene växer i fastighetssektorn

Bolag Kungsleden och Stena Fastigheter är nya kunder till Hypergene. Kungsleden valde Hypergene i december och har nu tecknat avtal om en beslutsstödslösning. Hypergene har sedan tidigare ett antal både större och mindre fastighetsbolag som kunder.


Kungsleden hämtar transaktionschef från Niam

Karriär Kungsleden rekryterar en transaktionschef, som nu lämnar Niam efter åtta år.


Kungsleden hyr ut till Lernia i Kista

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lernia Utbildning AB i fastigheten Keflavik 1 i Kista.


Kungsleden säljer tre fastigheter

Transaktioner Kungsleden avyttrar fastigheter i Norrköping, Hudiksvall och Högsby, och uppnår samtidigt sitt långsiktiga strategiska mål om att minska sin geografiska närvaro till 70 kommuner eller färre.
Det sammanlagda värdet i affärerna ligger på knappt 100 miljoner kronor.


Kungsledens ränterisk minskar

Bolag Kungsleden har strukturerat om sin ränteswapportfölj. Den genomsnittliga räntebindningstiden för lån och ränteswappar är nu 3,8 år och bolagets snittränta sjunker till 2,8 procent.


Kungsleden reserverar 1 315 miljoner

Bolag Till följd av onsdagens, för Kungsleden, negativa dom i kammarrätten reserverar bolaget 1 315 miljoner kronor i Q4 för skatteärendena.


Kungsleden: Negativa skattedomar

Bolag Kammarrätten går på Förvaltningsrättens linje i skattemål kring Kungsleden-transaktioner från 2006.


Kungsleden hyr ut i Täby

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett fyraårigt hyresavtal med Mips AB i Näsbypark i Täby.


85 procent uthyrt i Kungsledens Isblocket

Uthyrning Kungsleden har nu nästan fyllt upp sin nybyggda fastighet Isblocket i Hyllie sedan fem nya hyreskontrakt har tecknats.


Kungsleden säljer resterande andel av NMG

Transaktioner Kungsleden säljer sin resterande andel av Nordic Modular Group, motsvarande 34,5 procent av aktierna i bolaget, till Inter Ikea Investments till ett pris som motsvarar en värdering av hela bolaget om 1,45 miljarder kronor.


Kungsleden tillträder inte fastighet i Kista

Transaktioner Kungsleden AB har kommit överens med Areim om att inte fullfölja köpet och tillträdet av fastigheten Borgarfjord 3 i Kista.


Kungsleden säljer i Kungsbacka

Transaktioner Kungsleden säljer en vakant industri- och lagerfastighet i Kungsbacka för 95 miljoner kronor.


Maria Sandell blir hållbarhetschef på Kungsleden

Bolag Kungsledens miljöchef Maria Sandell får nu en ny roll som hållbarhetschef på bolaget. Kungsleden tar därmed ett samlat grepp om hållbarhetsarbetet.


Hon blir ny uthyrningschef på Kungsleden

Bolag Den nya uthyrningschefen kommer att ansvara för den långsiktiga och strategiska bearbetningen av beståndet i bland annat storstadsregionerna.


Ser potential i Stockholmsförvärvet

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson ser stora möjligheter i beståndet som nyligen förvärvades från Djurgårdsstadens Fastigheter.
- I dagsläget ligger hyrorna i de förvärvade fastigheterna under marknadshyrorna i området, skriver hon i Q3-rapportens vd-ord.


Kungsleden sänker avkastningskrav

Bolag Kungsleden redovisar orealiserade värdeförändringar under årets tredje kvartal om 202 miljoner kronor. Detta sedan avkastningskravet sänkts från 6,9 till 6,7 procent.

Ser potential i Stockholmsförvärvet

Bolag Kungsledens vd Biljana Pehrsson ser stora möjligheter i beståndet som nyligen förvärvades från Djurgårdsstadens Fastigheter. - I dagsläget ligger hyrorna i de förvärvade fastigheterna under marknadshyrorna i området, skriver hon i Q3-rapportens vd-ord.Ny förvaltningsorganisation på Kungsleden – Eskil Lindnér lämnar

Bolag Tillsammans med vd Biljana Pehrsson har Eskil Lindnér som bolagets fastighetschef länge arbetat med att få på plats en stark organisation inom förvaltningen. I och med att alla regionchefer nu är på plats har Eskil Lindnér bestämt sig för att efter sexton år på Kungsleden lämna bolaget för nya utmaningar.


CBRE Global Investors förstärker i Norden

Karriär CBRE Global Investors förstärker med tre nya krafter till sin Nordiska verksamhet. Bland annat tar man sin nya nordiska investeringschef från Kungsleden.


Sarby Westman klättrar inom Kungsleden

Karriär Ylva Sarby Westman har utsetts till vice vd och Chief Investment Officer i Kungsleden. Hon kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för Kungsledens transaktionsverksamhet och får dessutom ansvaret för att utveckla företagets organisation, medarbetare och affärsverksamhet.


Kungsleden köper Electra Building i Kista av Nordika för 750 miljoner kronor.

Kungsleden köper Electra Building i Kista

Transaktioner Kungsleden köper den 25 000 kvadratmeter stora kontorsfastigheten av Nordika för 750 miljoner kronor.


Svagt uppåt för Kungsleden

Bolag Kungsleden presenterar en stabil rapport för årets andra kvartal.


Kungsleden: Fullt uthyrt i Uddevalla

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Andino Design i fastigheten Thorild 12, även kallad Gallionen i Uddevalla. Avtalet innebär att Gallionen är i princip fullt uthyrd.


Kungsleden hyr ut i Vänersborg

Uthyrning Socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Vänersborgs kommun har beslutat att hyra 2 100 kvadratmeter kontor av Kungsleden i fastigheten Poppeln 7. Hyresavtalet sträcker sig fem år.


Kungsleden hyr ut i Danderyd och på Kungsholmen

Uthyrning Kungsleden har tecknat nya hyresavtal i Danderyd och på Västra Kungsholmen dit man också flyttar huvudkontoret i höst.


Kungsleden hyr ut till Försäkringskassan i Karlskrona

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett femårigt hyresavtal om 2 100 kvadratmeter med Försäkringskassan i fastigheten Lindblad 10 i Karlskrona.


Kungsleden köper för 385 miljoner

Transaktioner Kungsleden köper fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö av Alecta för 385 miljoner kronor.


Kungsleden köper av Humlegården

Transaktioner Kungsleden köper kontorsfastigheten Terminalen 2 i Sollentuna av Humlegården för 285 miljoner kronor.


Kungsleden river Rondellen i Eskilstuna

Bolag Kungsleden har beslutat att riva fastigheten som tidigare huserade köpcentrumet Rondellen i Eskilstuna. Fastigheten har stått tom i många år.


Kungsleden köper i Malmö

Transaktioner Kungsleden köper lager- och kontorsfastigheten Dubbelknappen 20 i Fosie, där bolaget sedan tidigare äger tio fastigheter. Förvärvspriset uppgår till 63 miljoner kronor.


Kungsleden emitterar obligationslån om 375 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterar ett tvåårigt, icke-säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 375 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i maj 2017.


Kungsleden öppnar för preferensaktieemission

Bolag Kungsleden öppnar i Q1-rapporten för att en preferensaktieemission kan vara aktuell.


Eklandia rekryterar från Kungsleden

Karriär Eklandia rekryterar en fastighetschef som får ansvaret för bolagets förvaltningsområde Hisingen. Han kommer närmast från Kungsleden.


Kungsleden köper Skrapan i Västerås

Transaktioner Kungsleden köper Skrapan i Västerås för 465 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper fyra fastigheter av Platzer i södra Högsbo, Göteborg, för 162 miljoner kronor.


Genesta säljer Hornafjord 1 i Kista till Kungsleden.

Genesta säljer Hornafjord 1

Transaktioner Genesta säljer fastigheten Hornafjord 1 i Kista till Kungsleden för 514 miljoner kronor.
Cushman & Wakefields nya team var rådgivare åt säljaren Genesta.


Kungsleden säljer för drygt en halv miljard

Transaktioner Kungsleden säljer 29 fastigheter i södra och mellersta Sverige för 536 miljoner kronor.


Kungsleden hyr ut 4 200 kvadratmeter i Uddevalla

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Svensk Cater om 4 200 kvadratmeter i fastigheten Varvet 3 i Uddevalla.


Kungsleden tecknar nytt med ABB – totalt 234 000 kvadratmeter

Uthyrning Kungsleden har kommit överens med sin största hyresgäst ABB om att omstrukturera hyresavtalsförhållandet i Västerås. Det gamla Master lease-avtalet ersätts av 17 nya hyresavtal om 234 000 kvadratmeter till ett totalt hyresvärde om 214 miljoner kronor per år och med väsentligt längre löptid.


Kungsleden förstärker
inom fastighetsutveckling

Karriär Kungsleden rekryterar Joakim Nilsson till den nya rollen som projektchef på Utvecklingsavdelningen. Han kommer närmast från Forsen Projekt.


Kungsleden hyr ut i Högsbo

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett sexårigt avtal med Brammer Sweden som hyr 3 900 kvadratmeter lager och kontor i Högsbo i södra Göteborg.


Sex fastighetsbolag har jämställda ledningsgrupper

Sverige Stiftelsen Allbright som arbetar för ett mer jämställt näringsliv har kommit med en ny rapport om jämställdhet hos börsbolagen. Av de 27 bolag som platsar på den så kallade Vita listan (bolag som har jämställda ledningsgrupper) är sex fastighetsbolag.


Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 66 procent

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat steg med en krona per aktie under 2014. Utdelningen höjs med 25 öre till 1,50 kronor.


Kungsleden köper i Högsbo.

Kungsleden köper i Högsbo

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet i Högsbo, Göteborg, av ett norskt investeringsbolag för 130 miljoner kronor.


Här är Erséus nya uppdrag

Karriär Kungsledens förre vd Thomas Erséus påbörjade i måndags ett nytt operativt uppdrag.
- Det känns otroligt spännande, säger han till Fastighetssverige.


Kungsledens försäljning av Nordic Modular Group slutförd

Bolag Kungsledens försäljning av 65 procent av Nordic Modular Group till Inter IKEA Investments är efter godkännande av Konkurrensverket nu slutförd.


Kungsleden köper Isblocket i Hyllie

Transaktioner Kungsleden köper kontorsfastigheten Vagnslidret 1 – ”Isblocket” – i Hyllie, Malmö för 165 miljoner kronor.


Kungsleden rekryterar från Newsec

Karriär Kungsleden rekryterar en ny regionchef för Mälardalen. Han kommer närmast från Newsec.


Kungsleden förstärker inom transaktion och värdering

Karriär Kungsleden AB rekryterar Johan Denell och Jacob Holmquist samt utser Andreas Norberg till Senior Investment Manager.


Sveriges mest spektakulära pepparkakshus samlar in pengar till Musikhjälpen

Bolag I det gemensamma projektet Houses of Dreams samlar Newsec, Kungsleden och White in pengar till Musikhjälpen genom att hyra ut lokaler i Sveriges mest spektakulära och smakfulla pepparkakshus.


Areim säljer sin Kistaportfölj för två miljarder

Transaktioner Areim säljer fyra fastigheter i Kista för cirka två miljarder kronor.


CBRE rekryterar uthyrningschef för kontor

Karriär CBRE har rekryterat en uthyrningschef för kontor i Sverige. Hon kommer närmast från Kungsleden.


Kungsleden använder nanoteknik i miljöarbetet

Energi/miljö Kungsleden genomför just nu Sveriges största solfilmsprojekt baserad på nanoteknik och testar samtidigt nya takmaterial. Båda projekten genomförs i Västerås och syftar till att förbättra klimatet i Kungsledens fastigheter. Gemensamt för projekten är valet av nya tekniklösningar.


Kungsleden hyr ut i Västberga

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett treårigt avtal med Docu Solution om att hyra en kontors- och lagerlokal om 791 kvadratmeter i fastigheten Nattskiftet 15 i Västberga.


Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular

Transaktioner Kungsleden säljer 65 procent av Nordic Modular Group till Inter Ikea Investments. Priset motsvarar en värdering av hela bolaget till 1,3 miljarder kronor.


Kungsleden säljer sista utlandsfastigheten

Transaktioner Kungsleden säljer sin sista utlandsfastighet, en industrifastighet i tyska Bergkamen, för drygt åtta miljoner euro, motsvarande 75 miljoner kronor.


Kungsleden hyr ut 1 600 kvadratmeter i Lund

Uthyrning Kungsleden hyr ut 1 600 kvadratmeter i fastigheten Studentkåren 7 i Lund till Lunds universitet som behöver logi till sina studenter.


Kraftigt ökat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för det tredje kvartalet ökade med 46 procent till 217 miljoner kronor (149), vilket motsvarar 1,81 kronor per aktie (1,31).


Kungsleden säljer sista hotellfastigheten

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i Täby för 130 miljoner kronor och fortsätter därmed att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med den lagda strategin och säljplanen. I och med försäljningen lämnar man helt hotellsegmentet.


Kungsleden hyr ut i Växjö

Uthyrning Landstinget i Kronoberg utökar sina lokaler i Kungsledens fastighet Dockan 9 i Växjö.


Flexator tar fram nytt typhus för gruppboende

Bolag Flexator, en del av Nordic Modular som ägs av Kungsleden, har tagit fram ett nytt typhus – gruppboendet Dalhem.


Kungsledens nya huvudkontor på Kungsholmen.

Kungsleden flyttar till egenägd fastighet

Bolag Kungsleden har beslutat att flytta sitt huvudkontor till egna lokaler på Warfvinges väg 29-33 på västra Kungsholmen i Stockholm. Flytten beräknas ske i augusti/september 2015.


Sveaplan Centrum.

Kungsleden hyr ut i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 15-årigt avtal om cirka 1 870 kvadratmeter till Södermanlands läns landsting i Sveaplan Centrum i Eskilstuna.


Kungsleden köper fullt uthyrt i Malmö

Transaktioner Kungsleden startar sin köpoffensiv genom att köpa fastigheten Julius 1 i centrala Malmö för 65 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Lidköping och Alvesta

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och säljer fastigheterna Valhall 8 i Lidköping samt Alvesta 13:28 i Alvesta. Den totala köpeskillingen uppgår till knappt 62 miljoner kronor, vilket är i nivå med de bokförda värdena.


Kungsleden förlorar skatteprocess slutgiltigt

Bolag Högsta förvaltningsdomstolen avslår Kungsledens ansökan om prövningstillstånd för de domar i kammarrätten som erhölls den 1 april 2014. Eftersom prövningstillstånd inte beviljas har de erhållna domarna nu vunnit laga kraft.


Här är årets mest intressanta affärer

Fastighetskvinnan NAI Svefas analyschef Åsa Henninge kommer på seminariet Fastighetskvinnan att analysera de tre, i hennes tycke, mest intressanta transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden det senaste året – redan nu kan vi avslöja vilka affärer det rör sig om.
Seminariet hålls på Grand Hotel i Stockholm på onsdag om en vecka – sista anmälningsdag är i morgon.


NCC får bygguppdraget av Kungsleden

Bygg/Arkitektur Det blir NCC som får bygga om de 5 300 kvadratmeterna företagslokaler på Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 miljoner kronor.


Internationella Engelska Skolan i Umeå.

Kungsleden hyr ut 5 300 kvadratmeter i Umeå

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett 16-årigt hyresavtal om cirka 5 300 kvadratmeter med Internationella Engelska skolan i Umeå.

NCC får bygguppdraget av Kungsleden

Bygg/Arkitektur Det blir NCC som får bygga om de 5 300 kvadratmeterna företagslokaler på Teg söder om centrum till en modern skola som öppnar höstterminen 2015. Kungsledens order är värd 48 miljoner kronor.


Kungsleden vill sälja Nordic Modular

Bolag Kungsleden har under sommaren inlett en process som syftar till försäljning av dotterbolaget Nordic Modular Group.


Kungsleden tar in 1,5 miljarder i emission

Ekonomi/Finansiering Kungsleden tar in 1,5 miljarder kronor i en företrädesemission. Pengarna ska användas för att realisera bolagets tillväxtplaner.


Kungsleden: Förbättrat förvaltningsresultat – stort minus efter skattedomar

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för andra kvartalet halvåret uppgår till 215 miljoner kronor (133), motsvarande 1,58 kronor per aktie.
Resultatet påverkas kraftigt av de negativa skattedomarna. En reservering om 1 640 miljoner leder till att resultatet landar på -1 465 miljoner kronor (261).


NP3 köper stort av Kungsleden

Transaktioner NP 3 köper 38 fastigheter av Kungsleden för 760 miljoner kronor.
Kungsleden lämnar därmed tio orter i Norrland och siktar nu på att bli en aktiv köpare igen.


Kungsleden lämnar Skövde

Transaktioner Kungsleden säljer tre mindre fastigheter i Skövde för 20 miljoner kronor, och lämnar därmed orten.


Kungsleden säljer till Aros Bostad på Gärdet

Transaktioner Kungsleden säljer fastigheten Tegeludden 16 på Gärdet till Aros Bostadsutveckling AB för 162 miljoner kronor. Fastigheten ingick i förvärvet från GE Capital Real Estate och försäljningen ger en vinst för Kungsleden på cirka 18 miljoner kronor.

Kungsleden lämnar Skövde

Transaktioner Kungsleden säljer tre mindre fastigheter i Skövde för 20 miljoner kronor, och lämnar därmed orten.


Kungsleden säljer hotell i Malmö

Transaktioner Kungsleden säljer en hotellfastighet i Malmö till Jägersro Förvaltnings AB för 91,5 miljoner kronor.


Kristina Sawjani, Anna Kullendorff, Johanna Skogestig och Ylva Sarby Westman diskuterar trender på transaktionsmarknaden på seminariet Fastighetskvinnan 2014.

Fastighetskvinnan: Fokus på transaktioner

Fastighetskvinnan En panel, bestående av tre transaktionschefer och en konsult, kommer att diskutera transaktionsmarknaden på seminariet Fastighetskvinnan 2014.


Kungsleden genomför stor energibesparing i Kista

Energi/miljö Kungsleden största fastighet i Kista kommer från och med hösten 2014 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi genom en skräddarsydd bergvärmeanläggning. Projektet görs i samarbete med energibolaget Eco2 Energy. Bedömd energibesparing gör att fastigheten kvalificerar sig för Green Building-certifiering.


Flexator bygger 25 studentbostäder i Linköping.

Flexator uppför industriella studentbostäder i Linköping

Bygg/Arkitektur Stadsdelen Ryd i Linköping kommer snart att få 25 stycken nya studentbostäder som byggs med industriell byggteknik i Småland. Byggföretaget Flexator som har fått i uppdrag att bygga dessa lägenheter som ska stå klara redan under 2014.


Kungsleden har mottagit negativa skattedomar

Ekonomi/Finansiering Kungsleden har mottagit negativa domar från förvaltningsrätten avseende skattemål där bolaget är part. Den beräknade resultateffekten vid ett eventuellt negativt slutligt utfall beräknas uppgå till drygt 1,3 miljarder kronor. Kungsleden bestrider domarna och avser att överklaga till kammarrätten.


Sigillet köper ur Kungsledens GE-portfölj

Transaktioner Sigillet köper två fastigheter ur Kungsledens GE-portfölj. Värdet i affären uppgår till totalt 222 miljoner kronor.


Kungsleden rekryterar från Newsec

Karriär Kungsleden rekryterar en ny regionchef i Stockholm. Han kommer närmast från Newsec.


Kungsleden säljer två fastigheter i centrala Göteborg, bland annat Inom Vallgraven 16:21.

Kungsleden säljer ur GE-portföljen i Göteborg

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i centrala Göteborg. Fastigheterna ingår i den portfölj man köpte av GE Capital Real Estate i höstas. Den totala köpeskillingen uppgår till 157 miljoner kronor.


Kungsleden rekryterar områdeschef i Västerås

Karriär Kungsleden rekryterar Areli Rundqvist till den nyinrättade tjänsten som områdeschef i Västerås.


Kungsleden hyr ut 6 200 kvadratmeter i Tyresö

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett tioårigt avtal om cirka 6 200 kvadratmeter med Internationella Engelska Skolan i fastigheten Järnet 6 i Tyresö.


Rödkallen 11 i Malmö.

Kungsleden köper av Profi i Malmö

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter av Profi i Malmö för 66 miljoner kronor.


Henån 1:303 på Orust är en av fem handelsfastigheter som Kungsleden säljer till Redito.

Kungsleden säljer fem fastigheter och lämnar tre orter

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla och optimera sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och avyttrar fem mindre handelsfastigheter i fem kommuner. I och med affärerna lämnar Kungsleden helt tre orter. Försäljningspriset uppgår till 112 miljoner kronor.


Ökat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat förbättrades och uppgick till 195 miljoner kronor (88), motsvarande 1,43 kronor (0,64) per aktie under årets första kvartal.


Gårda 19:10 och Järnbrott 168:1.

Kungsleden hyr ut i Göteborg

Uthyrning Kungsleden hyr ut i fastigheter som ingick i GE-beståndet i Göteborg.


Kungsleden hyr ut 7 900 kvadratmeter i Karlstad

Uthyrning Kungsleden hyr ut sammanlagt 7 900 kvadratmeter i Karlstads största industri- och logistikområde Örsholmen.


Kungsleden säljer ur GE-beståndet

Transaktioner Kungsleden fortsätter att renodla sitt bestånd och säljer tre fastigheter i Växjö för 185 miljoner kronor.


Åhléns blir gym i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden hyr ut 3 000 kvadratmeter i Åhléns tidigare lokaler i Gallerian i Eskilstuna till friskvårdskedjan Nordic Wellness.


Negativa skattedomar för Kungsleden

Juridik Kammarrätten har kommit med negativa skattedomar. Bolaget kommer att överklaga och effekten på eget kapital och likviditet vid ett negativt utslag även i Högsta Förvaltningsdomstolen ligger i linje med vad Kungsleden har kommunicerat tidigare angående de maximala negativa effekter av processerna.


Kungsleden hyr ut 4 000 kvadratmeter i Gävle

Uthyrning Kungsleden tecknar ett nytt femårigt avtal med Nilar Svenska AB som utökar sin verksamhet med ytterligare 4 000 kvadratmeter till 5 265 kvadratmeter i fastigheten Fredriksskans 15:16 i Gävle.


NCC köper bostadsutvecklingsprojekt av Kungsleden

Transaktioner Kungsleden säljer en tomställd kontorsfastighet om 6 000 kvadratmeter i Sköndal till NCC, som planerar att riva byggnaden och i stället uppföra 110 bostadsrätter.


Vacse köper av Kungsleden

Transaktioner Vacse köper fastigheten Visborg 1:15 i Visby av Kungsleden för 396 miljoner kronor.


Eva Landén, Biljana Pehrsson och Ingalill Berglund

Fastighetskvinnan 2014 – ett affärsseminarium som gör skillnad

Fastighetskvinnan Fastighetssverige lanserar nu Fastighetskvinnan 2014 – ett unikt seminarium där alla talarna är kvinnor. Eventet äger rum på Grand Hotel i Stockholm den 3 september.


Kungsleden får kvinnlig dominans i styrelsen

Bolag Kungsleden föreslås välja in två kvinnor i styrelsen, medan två män har avböjt omval. Bolagets nya styrelse består av tre män och fyra kvinnor.


Kungsleden höjer utdelningen

Bolag Kungsleden redovisar ett kraftigt ökat förvaltningsresultat för fjärde kvartalet, 149 miljoner kronor (89).
Bolaget höjer utdelningen till 1,25 kronor (1,00).


Kungsleden tar huvudkontor till Malmö

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Heatex som hyr cirka 4 300 kvadratmeter i industrifastigheten Holkyxan 6 i Malmö.


Kungsleden rekryterar ny marknads- och kommunikationschef

Karriär Kungsleden rekryterar Marie Mannholt som ny marknads- och kommunikationschef och medlem i affärsledningen.


Kungsleden emitterar obligationslån om 700 miljoner kronor

Ekonomi/Finansiering Kungsleden emitterar ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånet uppgår till 700 miljoner kronor inom en låneram om en miljard kronor och har slutligt förfallodatum i december 2016.


Kungsleden köper av Wallexia i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper två lager- och butiksfastigheter i Högsbo, Göteborg.
Säljare är Wallexia och köpeskillingen är cirka 56 miljoner kronor.


Väderholmen tar ny vd från Kungsleden

Karriär Fastighets AB Väderholmen har rekryterat en ny vd. Han kommer närmast från en tjänst som regionchef på Kungsleden.


Kungsleden vände minus till plus

Ekonomi/Finansiering Kungsleden levererar en stark rapport för årets tredje kvartal. Bland annat ökade man resultatet från minus 13 miljoner kronor för motsvarande period förra året till ett plusresultat om 214 miljoner kronor i år.


Lustgården 12.

Kungsledens femmiljardersaffär klar

Transaktioner Affären där Kungsleden köper en portfölj för 5,5 miljarder kronor av GE Capital Real Estate är nu klar.


De nya i Kungsledens ledning: Frida Stannow Lind, Gert Ternström, Nicklas Arfvidsson, Nina de Besche och Kjell Bergman.

Här är Kungsledens nya ledning

Bolag Kungsleden inrättar en ny affärsledning som ersätter den tidigare koncernledningen. Nya i affärsledningen blir regioncheferna samt utvecklingschefen.
Syftet är att öka fokus på kärnverksamheten.


Kungsleden sparar snabbare än väntat

Bolag Kungsledens besparingsplaner löper snabbare än väntat, och väntas vara genomförda under fjärde kvartalet i år, i stället för under nästa år.


Kungsleden hyr ut 5 500 kvadratmeter i Norrköping

Uthyrning Kungsleden har tecknat två nya hyresavtal i fastigheten Oxelbergen 1:2 i centrala Norrköping. Sammanlagt rör det sig om 5 500 kvadratmeter.


Förvaltaren rekryterar Kungsledens finanschef

Karriär Förvaltaren i Sundbyberg rekryterar Linda Eriksson som ny fastighets- och finansanalytiker. Hon kommer närmast från en tjänst som finanschef på Kungsleden.


Förbättrat förvaltningsresultat för Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat för Q2 ökade från 110 till 133 miljoner kronor.


Kungsleden köper för 5,5 miljarder

Transaktioner Kungsleden har tecknat avtal om att köpa 84 kommersiella fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5,5 miljarder kronor. Beståndet är till största del beläget i Stockholm och Göteborg och merparten utgörs av kontorsfastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 567 000 kvadratmeter.


Kungsleden köper handelsfastighet i Halmstad

Transaktioner Kungsleden köper en handelsfastighet, med Willys som hyresgäst, i Flygstaden i Halmstad för en total köpeskilling om cirka 42 miljoner kronor.


Ståhl säljer till Kungsleden

Transaktioner Henry Ståhl säljer fyra lagerfastigheter i Norrköping och Örebro till Kungsleden för 87,1 miljoner kronor.


Studentkåren 1 i Lund.

Kungsleden köper Sparta i Lund

Transaktioner Kungsleden köper den kommersiella delen av fastigheten Studentkåren 1, även kallad Sparta, i Lund för 173 miljoner kronor.


Kungsleden säljer i Tyskland

Transaktioner Kungsleden säljer en äldreboendefastighet i Tyskland för en total köpeskilling om cirka 93 miljoner kronor.


Kungsleden köper i Göteborg

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter i Göteborg för 70 miljoner kronor.
- Med dessa fastighetsköp börjar vi implementeringen av Kungsledens investeringsprogram som är en av hörnstenarna i vår nya affärsstrategi, säger Anders Kvist, tillförordnad vd för Kungsleden.


Sagax in i Hemsö

Bolag Sagax köper 15 procent av Hemsö. Investeringen ligger på 285 miljoner kronor, och betalningen sker med stamaktier i Sagax genom en riktad nyemission.

Sagax emitterar obligationslån

Ekonomi/Finansiering Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor.Sveaplans Centrum.

Kungsleden tecknar 15-årigt kontrakt i Eskilstuna

Uthyrning Kungsleden skriver ett 15-årigt hyresavtal med Friskis & Svettis om ett totalt kontraktsvärde på cirka 60 miljoner kronor. Fastigheten Sveaplans Centrum är en handelsfastighet i centrala Eskilstuna och lokalerna som Friskis och Svettis hyr är på 3 900 kvadratmeter.


Minskat resultat för mindre Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat minskade till 88 miljoner kronor (117) för årets första kvartal, beroende på ett minskat bestånd.


Kungsleden siktar på investeringar för 5-6 miljarder

Bolag Kungsleden siktar på att investera 5-6 miljarder kronor över en horisont på ett par år. Detta enligt Kungsledens Q1-rapport.

Minskat resultat för mindre Kungsleden

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat minskade till 88 miljoner kronor (117) för årets första kvartal, beroende på ett minskat bestånd.


Svalner rekryterar från Kungsleden

Karriär Skatterådgivaren Svalner rekryterar Anna Persson. Hon kommer närmast från Kungsleden.


HSB rekryterar från Savills

Karriär HSB Stockholm har rekryterat en ny chef för affärsområdet kommersiella lokaler inom HSB Stockholm. Han kommer närmast från Savills.


Tillförordnad vd för Kungsleden utsedd

Bolag Thomas Erséus lämnar vd-posten på Kungsleden i samband med årsstämman på torsdag.
I väntan på en permanent lösning har en tillförordnad vd utsetts.


Sprututbyten i modulbyggnader

Uthyrning Modulhusuthyrarna Temporent står för byggnaden när sprututbytesprogrammet för narkotikamissbrukare startar i Stockholm. Sprututbytena kommer ske i modulbyggnader på St Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Temporent har levererat moduler av modellen Kubik till programmet.


Gannedahl lämnar Kungsleden

Karriär Kungsledens HR och Kommunikationsdirektör Cecilia Gannedahl går vidare för att bli vd för kommunikationsbyrån Springtime.


Kungsleden-fastighet Green Building-certifierad

Energi/miljö Kungsledens fastighet Plattan 4 i Kristianstad har certifierats enligt Green Building.


Kungsleden riskerar skattesmäll om 1,5 miljarder

Bolag Kungsleden har tagit emot en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen har funnit att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid externa förvärv för taxeringsåren 2006-2008. Ärendena har stora likheter med det så kallade ”Steen och Ström-fallet” där Förvaltningsrätten i Stockholm också avslog yrkat avdrag medan Kammarrätten i Stockholm senare medgav avdrag.


Tre nya i Kungsledens styrelse

Karriär På årsstämman den 18 april utser Kungsleden tre nya ledamöter i styrelsen.


Bryngelson lämnar - här är Kungsledens nya styrelse

Karriär Kungsledens ordförande Håkan Bryngelson har meddelat att han inte ställer upp för omval. Här är hans ersättare.


Hessius ny ordförande i Hemsö

Bolag I och med att AP 3 nu är ensam ägare till Hemsö lämnar de som har representerat Kungsleden Hemsös styrelse.


Kungsleden ger en krona i utdelning

Bolag Tidigare har Kungsleden gått ut med att man slopar årets utdelning till följd av de omfattande skatteriskerna. Nu blir det ändå en krona i utdelning. Förklaringen ligger i försäljningen av hälftenägandet i Hemsö.


Avkastningskrav på 10-12 procent

Bolag Kungsleden menar i sin kommuniké att räntabilitetsmålet på 15 procent är svåruppnåeligt. Avkastningskravet på eget kapital bedöms under nuvarande marknadsförhållanden inte understiga 10-12 procent.Flexator tar tillbaka varsel

Bolag Hustillverkaren Flexator i Anneberg tar tillbaka huvuddelen av ett stort varsel som meddelades i oktober 2012. Detta beroende på en stark orderingång i januari.


Steen & Ström vinner
skattedom i Kammarrätten

Ekonomi/Finansiering Norska Steen & Ström har vunnit ett skatteärende mot Skatteverket. Fallet är identiskt med flera av de processer som Skatteverket driver mot Kungsleden.


Fastpartner köper av Kungsleden

Transaktioner Fastpartner köper en fastighet i Sollentuna av Kungsleden för knappt 39 miljoner kronor.


Welandson tar makten i Kungsleden

Bolag Affärsmannen Gösta Welandson har ökat sitt ägande i Kungsleden från 7,17 miljoner aktier till 17,86 miljoner aktier. Därmed är han nu den enskilt störste ägaren i bolaget.


Kungsleden säljer för 50 miljoner

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter. En i Kungsbacka och en i Bollnäs. Köpeskillingen uppgår till totalt 50 miljoner kronor.


Kungsleden säljer Hemsö

Transaktioner Kungsleden säljer nu sitt hälftenägande i Hemsö. Aktien steg i fredags kraftigt på Stockholmsbörsen.


...och miljardköper av Hemsö

Transaktioner I samband med aktieaffären tecknar Kungsleden och Hemsö ett avtal om att Kungsleden köper 15 samhällsfastigheter för 1 600 miljoner kronor.


Kungsledens skattesituation bättre än ”worst case”

Bolag Nya besked från Skatteverket innebär att effekt av eventuella negativa slutgiltiga domar kring Kungsledens skattetvister inte blir lika allvarliga som det ”worst case”-scenario som Kungsleden målade upp i Q3-rapporten.


Hessius efterlyser större affärer

Bolag Tredje AP-Fondens vd Kerstin Hessius vill öka i fastigheter.
- Problemet är att hitta en tillräckligt stor exponering, säger hon.


De har börsens bästa ledning

Bolag I Leimdörfers rapport The rental peak – promise or peril ger 76 asset managers sin syn på de börsnoterade fastighetsbolagens management. Här är hela rankinglistan.


Welandson och insynspersoner ökar i Kungsleden

Bolag Gösta Welandson har ökat sitt innehav i Kungsleden efter nedgången och äger därmed mer än fem procent av kapitalet i bolaget.
Ytterligare tre insynspersoner har följt ordförandes och vd:s exempel och köpt på sig Kungsledenaktier.


Kungsleden-ordförande ökar sitt innehav

Bolag Kungsledens ordförande Håkan Bryngelson har, liksom vd Thomas Erséus, köpt Kungsledenaktier efter att aktien rasat på börsen.


Erséus tankar Kungsledenaktier

Bolag Kungsleden föll stort på börsen i förra veckan. Nu har vd Thomas Erséus fyllt på sin egen portfölj med 40 000 aktier.


Erséus: Renodling och försäljning av Hemsö

Bolag Kungsleden ska fokusera på helägda kommersiella fastigheter. När rätt tillfälle ges kommer bolaget att sälja sin del av Hemsö, enligt vd Thomas Erséus.


Kungsleden faller tungt

Bolag Kungsledens aktie faller med 25 procent på torsdagsmorgonen efter att bolaget presenterat sin delårsrapport, där man meddelar risker för ytterligare skattesmällar och har tagit bort utdelningen.


Peab köper mark och bygger lägenheter

Transaktioner Peab köper mark i Västerås av Kungsleden för 28 miljoner kronor och bygger 160 nya bostads- och hyresrätter.


Kungsleden säljer i Sollentuna

Transaktioner Kungsleden säljer en kommersiell fastighet i Sollentuna. Köpare är en privat investerare.


Kungsleden tecknar 21-årigt kontrakt

Uthyrning Kungsleden tecknar två hyreskontrakt i Västerås, det ena förlängs med 21 år.


Kungsleden säljer i Norrköping

Transaktioner Kungsleden säljer en industrifastighet i Norrköping.


Erséus avförs från HQ-utredningen

Juridik Kungsledens vd Thomas Erséus har tillsammans med fyra andra misstänkta avförts från utredningen kring HQ-kraschen.


Fastighetsbolag hänvisar till EU-princip

Juridik Fastighetsbolagen som riskerar miljardskattesmällar till följd av Cyperndomen hänvisar nu till rättsutlåtanden som innebär att beslutet att tillämpa skatteflyktslagen strider mot EU:s princip om fri rörlighet av varor och tjänster och mot etableringsfriheten.
Förutom Fabege och Kungsleden riskerar bland andra Atrium Ljungberg, Nordea och Home Properties skattesmällar till följd av Cyperndomen.


Kungsleden hyr ut 1 300 kvadrat i Gävle

Uthyrning Kungsleden har tecknat ett sexårigt hyresavtal med BIBAB, Bryggeritransporter i Bergslagen AB, som sköter all transport och distributionsverksamhet åt Spendrups. Bibab flyttar sin verksamhet från Uppsala till Gävle.


”Obligationer kan stå för 10-20 procent av finansieringen framöver”

Bolag I Fastighetssveriges senaste nummer görs en stor genomgång av de börsnoterade bolagens finansieringsstrategier.
Catellas finansieringsexperter uttalar sig om de rådande trenderna.
- Framöver kan obligationsmarknaden mycket väl stå för 10-20 procent av fastighetsfinansieringen i Sverige, säger Anders Palmgren, ansvarig för Catellas corporate finance-verksamhet.


Kungsleden förstärker i Göteborg

Karriär Kungsleden har anställt Tommy Leckborn som förvaltare med fokus på uthyrning och utveckling i Göteborgsregionen.


Kungsleden: Kan komma att sälja Hemsö

Bolag Det är, enligt vd Thomas Erséus, inte osannolikt att Kungsleden säljer sina 50 procent av Hemsö när det femåriga aktieägaravtalet med Tredje AP-fonden löper ut.


Planerad 900-miljonersaffär i hamn

Transaktioner Kungsleden säljer 38 publika fastigheter till Hemsö för 912 miljoner kronor.


Kungsledens prognos kvarstår

Bolag Kungsleden redovisar ett kraftigt minusresultat till följd av de reserveringar som gjorts för eventuella skattebetalningar. Resultatet efter skatt uppgick till -671 miljoner kronor (102).
Prognosen för det utdelningsgrundande resultatet är kvar på 300 miljoner kronor, efter att tidigare ha sänkts från 600 miljoner kronor till följd av reserveringarna.


Kammarrätten tar upp fler Kungsledenaffärer

Juridik Kungsleden fick i juli besked om att Skatteverket yrkar att förvaltningsrätten ska pröva om lagen om skatteflykt är tillämplig på ytterligare transaktioner som Kungsleden gjorde 2006 och 2007.


Kungsleden säljer i Polen

Transaktioner Kungsleden säljer två fastigheter i Polen för 104 miljoner kronor, och lämnar därmed landet.


Kungsleden hyr ut i Malmö

Uthyrning Kungsleden hyr ut en hel fastighet, en före detta skola på 1 500 kvadratmeter, till Inspecta i Malmö.


Kungsleden reserverar
342 miljoner kronor till

Juridik Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i mål där Kungsleden är part. Domstolen fann att Kungsleden inte ska medges avdrag för nedskrivning av lagerandelar vid tillämpningen av övergångsbestämmelserna vid 2009 års taxering. Kammarrätten har utan egen motivering fastställt förvaltningsrättens dom mot bolaget. Domen gör att Kungsleden väljer att justera prognosen med 100 miljoner kronor och reserverar ytterligare 342 miljoner kronor.


Kungsledens skattesmäll kan bli 1,4 miljarder kronor

Juridik Vid negativa utfall i samtliga skattemål Kungsleden är inblandat i blir den totala likviditetseffekten 1 390 miljoner kronor.


Efter domen: Kungsleden sänker vinstprognos

Juridik Efter onsdagens Cyperndom tar Kungsleden höjd och reserverar 330 miljoner kronor för sina pågående mål, gällande Hollandslösningen.


Dom kan leda till miljardskattesmällar

Juridik Högsta Förvaltningsdomstolen fastställde i går att skatteflyktslagen är tillämplig i det så kallade Cypernärendet, som har stora likheter med den så kallade Hollandslösningen.
Beskedet kan leda till stora skattesmällar för svenska fastighetsbolag som har använt liknande lösningar, bland andra Fabege.
Läs delar av den aktuella domen här.


Risberg lämnar efter meningsskiljaktigheter

Karriär Kungsledens CFO och vice vd Johan Risberg lämnar bolaget efter 16 år.
- Man måste ha samsyn i vissa viktiga frågor och det hade vi inte. Därför har vi kommit överens om att gå skilda vägar, säger Johan Risberg till Fastighetssverige.


Han ersätter Risberg

Karriär Johan Risberg ersätts som vice vd och CFO av en rekrytering från SEB.


Kungsledens räntekostnad 6,7 procent

Bolag Kungsledens räntekostnad har i snitt ökat till 6,7 procent efter stora refinansieringar i början av året. Det sade vd Thomas Erséus på bolagets kapitalmarknadsdag i går.


Kungsledenförsäljning avbryts – ex-politiker får inte finansiering

Transaktioner Kungsledens försäljning av fem fastigheter för 151 miljoner kronor måste sannolikt avbrytas, då köparen – ett bolag som styrs av två före detta toppolitiker – inte lyckats säkerställa sin finansiering.


Hemsö emitterar obligationslån

Bolag Hemsö emitterar ett treårigt obligationslån om 750 miljoner kronor.


Skatter och Hemsö-värden tynger Kungsleden

Bolag Kungsledens resultat efter skatt uppgick till 113 miljoner kronor (406) för årets första kvartal. Minskningen beror till största del på reserveringen för skattekostnader för de nyligen komna skattedomarna och lägre resultat från Hemsö som redovisade lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter.


Han tjänar mest av börs-vd:arna

Bolag 7,1 miljoner kronor tjänade den bäst avlönade fastighets-vd:n på börsen förra året.
Här är listan över de tio vd:ar som tjänar mest.


Kungsleden sänker sin vinstprognos

Juridik Kungsleden har förlorat två skattemål i kammarrätten och årets skattekostnad väntas öka med 260 miljoner kronor som effekt av domarna.
Kungsleden sänker nu sin vinstprognos från 600 till 550 miljoner kronor för helåret 2012.


Nya skattekrav mot Kungsleden

Juridik Kungsleden riskerar ytterligare skattekrav, den här gången handlar det om 340 miljoner kronor.
Frågan gäller en transaktion 2008, och Skatteverket hävdar att den bryter mot skatteflyktslagen.


Här är branschens bästa arbetsplatser

Event För tionde året i rad listar Great place to work Sveriges bästa arbetsplatser. Tre branschbolag kniper fina placeringar i listorna.


Kungsleden säljer sju fastigheter

Transaktioner Kungsleden säljer, i två separata affärer, sju fastigheter för 226 miljoner kronor.


Erséus om styrelseavhoppet

Bolag Kungsledens vd Thomas Erséus lämnar bolagets styrelse.
Här förklarar han varför – och ger sin syn på anklagelserna mot honom i HQ-härvan.


Minskat resultat för Kungsleden

Bolag Kungsleden redovisar ett minskat resultat för årets fjärde kvartal.


Bryngelson om Erséus-affären

Juridik I går berättade vi att Kungsledens vd Thomas Erséus delgivits misstanke om brott i samband med HQ-härvan. Här berättar hans ordförande, Håkan Bryngelson, om sin syn på situationen.
- Jag har fullt förtroende för Thomas, säger Håkan Bryngelson till Fastighetssverige.


Börs-vd brottsmisstänks – riskerar fängelse

Juridik En vd för ett börsnoterat fastighetsbolag har förhörts och delgivits misstanke om brott.
Det handlar om grovt svindleri, grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman, brott som kan ge upp till sex års fängelse vid fällande dom.


Förvaltningsrätten slår fast skattedom mot Kungsleden

Juridik Förvaltningsrätten går på Skatteverkets linje i ett skattemål mot Kungsleden, som får ett skattekrav på 120 miljoner kronor.


Tomt i tio år – nu uthyrt

Uthyrning Kungsleden tecknar ett tioårigt avtal om 14 000 kvadratmeter – ytor som har varit vakanta i tio år.


Nytt joint venture köper gamla Botvidsgymnasiet

Transaktioner Kungsleden säljer gamla Botvidsgymnasiet vid Slagsta Strand i norra Botkyrka för 215 miljoner kronor.
- De här fastigheterna har haft flera användningsområden, vi har idéer som inte har provats tidigare, säger vd:n för ett av köparbolagen till Fastighetssverige.
Ett hyreskontrakt om 15 000 kvadratmeter har nyligen tecknats.


Kungsleden säljer till Lumaf

Transaktioner Kungsleden säljer en industrifastighet i Umeå till Lumaf Förvaltning AB för 82 miljoner kronor.


Kungsleden säljer för 385 miljoner kronor

Transaktioner Kungsleden säljer en fastighet i Karlskrona. Köpeskillingen uppgår till 385 miljoner kronor.


Klartecken för Kungsleden-försäljning

Transaktioner Som vi berättade här i nyhetsbrevet den 12 september i år skulle Kungsleden genomföra en försäljning av två kommersiella fastigheter för en total köpeskilling om 279 miljoner kronor till St Erik Markutveckling, ett helägt bolag till Stockholms stad. Försäljningen har varit villkorad av godkännande i Stockholm Stads kommunfullmäktige. Affären är nu ovillkorad och kan därmed slutföras.


Hemsö köper i Täby

Transaktioner Hemsö köper tre vårdfastigheter i Täby av Besqab för 52 miljoner kronor.


Hemsö köper för 71 miljoner kronor

Transaktioner Hemsö köper en skolbyggnad i Krokslätt strax söder om centrala Göteborg, för 71 miljoner kronor.


Kungsleden: Bästa bruttot hittills

Bolag Kungsledens bruttoresultat för tredje kvartalet på 548 miljoner kronor är Kungsledens högsta kvartalsresultat någonsin.
Samtidigt tyngs rapporten av negativa värdeförändringar i de finansiella instrumenten. Resultatet efter skatt landar på -173 miljoner kronor (180).


Fredagslunk på Kefrenauktionen

Transaktioner KEFREN Fredagen var en relativt lugn dag på Kefren-auktionen då fastigheter för drygt 140 miljoner kronor såldes. Av de 140 miljonerna stod Hemfosas affärer för drygt 81.


Kefren: ”Vi har haft en ohållbar situation”

Transaktioner KEFREN Ramirent köpte fastigheten där det egna huvudkontoret ligger, i Kärra, Göteborg.
Köpeskillingen var långt över värderingen.
- Vi har haft en ohållbar situation med hyresvärden och kände att vi måste få kontroll över fastigheten, säger Ramirents vd Peter Dahlsten till Fastighetssverige.
Här har ni alla gårdagens affärer – Hemfosa dominerade också i går – och de fastigheter som ropas ut i dag.


Erséus: ”Hade hoppats på några fler”

Transaktioner KEFREN Kungsleden köpte den högst värderade fastigheten på gårdagens Kefren-auktion, för 132 miljoner kronor.
- Vi hade hoppats på några fler, säger vd Thomas Erséus till Fastighetssverige.


Fastighetsbolag har bästa ir-webben och delårsrapporten

Event Aktiespararna och Kanton har utsett de bästa årsredovisningarna och ir-webbplatserna.
Ett fastighetsbolag var i topp på båda listorna.
Se fastighetsbolagens placeringar här.


Stockholms stad köper för 279 miljoner

Transaktioner St Eriks Markutveckling, ett helägt dotterbolag till Stockholms stad, köper två kommersiella fastigheter av Kungsleden för 279 miljoner kronor.


Kungsleden i storuthyrning i Slagsta

Uthyrning Kungsleden hyr ut 15 000 kvadratmeter vid Slagsta Strand. Hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor.


Hemsö utnyttjar option i Väsby

Transaktioner Hemsö köper Peabs andel i joint venture-bolaget som har uppfört en gymnasieskola i Upplands Väsby.
Hemsö har haft en option på affären sedan den gjordes upp i maj 2009, och utnyttjar nu optionen.


Svagt uppåt för Kungsleden

Bolag Kungsleden resultat ökar något för årets andra kvartal.


Hemsö köper av Kungsleden

Transaktioner Hemsö köper tre fastigheter av Kungsleden, som äger 50 procent av Hemsö. Det underliggande värdet är 152 miljoner kronor.


”Mallen för en fastighet med många möjligheter”

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet för 194 miljoner kronor.
- En fastighet som torde vara mallen för en fastighet med många möjligheter, kommenterar vd Thomas Erséus.


Kungsleden köper till elva
procents direktavkastning

Transaktioner Kungsleden köper en kommersiell fastighet i Motala. Köpeskillingen uppgår till 52 miljoner kronor och direktavkastningen landar på elva procent.


Värdeförändringar höjer Kungsledens resultat

Bolag Kungsleden redovisar ett resultat före skatt på 551 miljoner kronor för årets första kvartal (36). Efter skatt landade resultatet på 406 miljoner kronor (58), motsvarande tre kronor (0,40) per aktie.
Den kraftigt ökade vinsten förklaras främst av värdeökningar på fastigheter på 192,9 miljoner kronor (12,1) och finansiella instrument på 262,2 miljoner kronor (-92,3).


Kungsleden köper av Brinova

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet i Upplands Väsby av Brinova för 97 miljoner kronor.
Direktavkastningen uppgår till 7,4 procent.


Miljardbolag i konkurs

Bolag Ett företag med svenska fastigheter för fem miljarder kronor har begärts i konkurs.


Peab drar igång projektet Kokpunkten

Bygg I går berättade vi att Kungsleden säljer sin del i Kokpunkten i Västerås till Peab.
Nu går Peab ut med sina planer för det gamla ångkraftverket.
- Detta är ett av Sveriges mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt, säger Tomas Anderson, vd för Peab Bostad.


Kungsleden i bytesaffär med Peab

Transaktioner Peab blir ensam ägare till fastighetsbolaget Kokpunkten när man köper Kungsledens hälft. Samtidigt köper Kungsleden tre publika fastigheter av Peab.


Fastighetsbolag bland
de bästa arbetsplatserna

Bolag Great Place to Work Institute presenterade i går kväll sin årliga ranking över Sveriges bästa arbetsplatser.
Flera fastighetsrelaterade företag är med på listorna.


Lämnar Kungsleden efter 13 år

Karriär En medlem i Kungsledens koncernledning lämnar bolaget för att bli affärschef inom ett utvecklingsbolag.


Kungsleden köper i Kista

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet på totalt 7 300 kvadratmeter i Kista. Köpeskillingen är 148 miljoner kronor.


Almér till Stockholm Corporate Finance

Karriär Mats Almér har knutits till Stockholm Corporate Finance som senior adviser.


Kungsleden tar in
ytterligare 600 miljoner

Bolag För tredje gången inom ett år tar Kungsleden in pengar via obligationslån. Denna gången rör det sig om 600 miljoner kronor. Syftet är att öka utrymmet för förvärv och investeringar.


Kungsleden sänker utdelningen

Bolag Kungsleden sänker utdelningen från 3,75 till 2,00 kronor.
Nettoomsättning och bruttoresultat för 2010 minskade till följd av Hemsö-affären och ökade kostnader för den kalla vintern.


Kungsledens jätteaffär slutförd

Transaktioner Kungsleden slutför nu affären där man köper nästan hela NR Nordic & Russias svenska portfölj för 3,6 miljarder kronor.


NR Nordic & Russia säljer allt i Danmark

Transaktioner NR Nordic & Russia sålde nyligen sitt svenska bestånd till Kungsleden. Nu är också det danska beståndet sålt.


Kungsleden säljer
stort till Hemsö

Transaktioner Kungsleden miljardsäljer till Hemsö, som Kungsleden äger tillsammans med Tredje AP-fonden.


Hemfosa köper av Kungsleden

Transaktioner Hemfosa köper en kontorsfastighet i Sollentuna av Kungsleden. Köpeskillingen är 107 miljoner kronor.


Kungsleden köper för 435 miljoner

Transaktioner Kungsleden köper sex kommersiella fastigheter för 435 miljoner kronor. Direktavkastningen är cirka 7,1 procent.


Akademiska Hus säljer allt i Skara

Transaktioner Akademiska Hus säljer sina fastigheter i Skara. För de elva fastigheterna får man 71 miljoner kronor.


NR Nordic & Russias bestånd sålt för 4,4 miljarder

Transaktioner Nu har merparten av fastigheterna i NR Nordic & Russia sålts. Affärens underliggande fastighetsvärde är 4,4 miljarder kronor.


Kungsleden köper för 177 miljoner kronor

Transaktioner Kungsleden köper två fastigheter, i Tumba och Kristianstad. Säljare är ett danskt bolag och köpeskillingen ligger på 177 miljoner kronor.


KontaktUppgifter

Kungsleden

Adress
Warfvinges väg 31 Stockholm

KONTAKT
08-503 052 00

lotta.lagerstedt@kungsleden.se

Branschkategorier