Image

Ihus

AB Uppsala kommuns Industrihus, eller som vi kallar oss, Ihus, är ett fristående aktiebolag som ingår i Uppsala kommun. Bolaget grundades 1972 och ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB.

Ihus syfte är att skapa tillväxt och utveckling för Uppsala kommun genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Vi erbjuder klimatsmarta, innovativa och dynamiska fastighetslösningar till företag och offentlig verksamhet som växer och utvecklas inom Uppsala.

Skrivet om Ihus

Uppsalahem väljer Cykelfabriken för sin flytt till nya och moderna lokaler i Uppsala.

Ihus hyr ut till Uppsalahem i Cykelfabriken

Uthyrning Uppsalahem väljer Cykelfabriken för sin flytt till nya och moderna lokaler i Uppsala. Totalt omfattar den nya uthyrningen omkring 1 500 kvadratmeter kontorsyta. I och med detta är Uppsalahem Cykelfabrikens första hyresgäst.


Planer på nytt kontorskluster i Uppsala

Bygg/Arkitektur Uppsala kommuns industrihus har planer på att omvandla ett industriområde om 72 000 kvadratmeter till kontor, handel, labb och vårdmottagning.


1 500 bostäder till norra Uppsala

Bostäder I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1 500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts.


Ihus blir koldioxidneutralt

Bolag Ihus i Uppsala försörjer nu sina fastigheter enbart med koldioxidneutral fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget strävar efter att bli helt fossiloberoende.


KontaktUppgifter

Ihus

Adress
Salagatan 18A Uppsala

KONTAKT
Ahmanda Kastenholm
018-56 29 95

ahmanda.kastenholm@ihus.nu

Branschkategorier