Image

Forum Fastighetsekonomi

Forum Fastighetsekonomi AB är specialiserade på fastighetsekonomi, fastighetsvärderingar, marknadsanalyser, fastighetsutveckling och rättsekonomi samt bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Inom vår organisation finns specialister på bostadsrättsföreningar såsom ombildningar, friköp och kapitaltillskott mm. Forum Fastighetsekonomi är partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Antal kontor uppgår till nio stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Inom vår organisation finns för närvarande drygt 25 auktoriserade fastighetsvärderare av 35 konsulter. För att upprätthålla kvalitet och kompetens bland företagets medarbetare sker inom organisationen regelbundet relevant utbildning i såväl intern som extern regi. Som exempel på interna kurser kan nämnas kredithanteringssystem, miljöfrågor och byggnadsekonomi. Hos oss kan du förvänta dig stor integritet och hög kvalitet.

Skrivet om Forum Fastighetsekonomi

Mia Gorusanovic och Patrick Hertz.

Forum växer i Göteborg

Karriär Forum Fastighetsekonomi anställer två fastighetsvärderare till Göteborgskontoret; Mia Gorusanovic och Patrick Hertz.


Rickard Hellström och Camilla Backman.

Forum Fastighetsekonomi anställer och öppnar kontor i Sundsvall

Karriär Forum rekryterar Rickard Hellström och har öppnat kontor i Sundsvall.


Forum Fastighetsekonomi anställer trio

Bolag Forum har anställt tre fastighetsvärderare; Sofie Edh, Daniel Valmila och Casper Dudarenko.


Ny samarbetsorganisation av europeiska värderingsföretag

Bolag Sammanlagt åtta europeiska fristående värderingsföretag, bland andra svenska Forum Fastighetsekonomi, har gått samman och bildat en gemensam samarbetsorganisation med namnet European Valuers’ Alliance – EVA.


NP3 värderas upp

Bolag Forum Fastighetsekonomi har värderat NP3:s bestånd och kommer fram till ett högre värde än i bolagets interna värdering.


Forum rekryterar två

Bolag Forum Fastighetsekonomi har anställt Filippa Lundahl Wibelius och Madelene Gustafsson. De är placerade i Göteborg från hösten 2017.


Lorentzon fastigheter säljer till hyresgäster

Transaktioner Lorentzon Bostad har sålt en centralt belägen fastighet i Skövde till sina hyresgäster. Alla hyresgästerna har valt att teckna bostadsrätt.


BRA Bygg har nu sålt en del av Knarrholmen till den nybildade bostadsrättsföreningen Tältstaden.

BRA Bygg säljer del av
Knarrholmen till nybildad BRF

Transaktioner BRA Bygg köpte genom koncernbolag Knarrholmen av fackföreningarna Handels och IF Metall, våren 2014. Nu har man sålt en del av Knarrholmen till den nybildade bostadsrättsföreningen Tältstaden.


Forum rekryterar från CBRE

Karriär Forum Fastighetsekonomi har rekryterat Marcus Persson, närmast från CBRE, till Stockholmskontoret där han kommer att jobba med fastighetsvärdering och affärsutvecklingsfrågor.


Ombildning för 105 miljoner i Malmö

Transaktioner Fastigheterna Malmö Rosenborg 1 & 2, med totalt 72 lägenheter, har förvärvats av bostadsrättsföreningen Rosenborg. Affären är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor, vilket gör försäljningen till en av de större ombildningarna i Malmö på senare år.


Ombildning i Bandhagen

Transaktioner Nockteglet i Stockholm KB har sålt tomträtten till fastigheten Nockteglet 2 till en i fastigheten bildad bostadsrättsförening.


Navet rekryterar från Forum

Karriär Navet har anställt Dan Hansson med placering vid bolagets Malmökontor i Börshuset. Han kommer närmast från Forum Fastighetsekonomi.


Forum: Fortsatt stabilt, men hur länge?

Sverige Forum Fastigheters P-O Skoog konstaterar att fastighetsvärdena håller sig stabila, men att det finns orosmoln på marknaden.


Fastighetsgirot rullar igen – från Stockholm

Sverige Förra året genomfördes Fastighetsgirot i Nyköping. I år körs girot i Stockholm.


Fastighetsgirot genomfört

Event Nu har premiärloppet för fastighetsbranschens eget cykellopp Fastighetsgirot genomförts.
Loppet, som var en 77 km lång gruppkörning, genomfördes i soldränkt sörmländsk vårnatur.


KontaktUppgifter

Forum Fastighetsekonomi

Adress
Kungsgatan 29 Stockholm

KONTAKT

Magnus Stenback
08 696 95 50

magnus.stenback@fforum.se

Branschkategorier