Image

Creo Advokater

Vår idé –
Vi gör det enkelt

Det är lätt att gå vilse i skogen av fakta och fastna i det juridiska snåret. För att nå fram till målet behöver man se klart. Vårt arbete kännetecknas av förmåga att hitta målet så enkelt som möjligt. Vi löser dina problem med klarsyn, kompetens och god människokännedom.

Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över större delen av det civilrättsliga området. Vi löser tvister, inom eller utanför rätten. Vår processvana ger god förmåga att utforma praktiska lösningar och avtal som håller.

Tvistelösning
Vi hjälper er till bästa möjliga utgång vid tvist i domstol. Vår processvana och förmåga att bedöma styrkan i både argument och bevisning ger goda förutsättningar att hamna rätt i både domstol och förlikning.

Fastighetsrätt
Vi hjälper dig med frågor rörande kommersiella lokaler, problem vid ombyggnad eller löpande förvaltning. Vi löser problemen vad de än kan vara och skapar praktiska lösningar som håller.

Skadeståndsrätt
När någon orsakar skada, t ex. vattenskada eller förskingrar pengar, hjälper vi er att driva er sak för att hämta ersättning från skadevållande eller från ert försäkringsbolag.

Affärsjuridik
Vi hjälper er vid verksamhetsstart, med samarbeten och i tvister. Ring oss för effektiv bollplankning vid frågor om utformning, tolkning och tillämpning av avtal.

Associationsrätt
Vi har stor erfarenhet av alla möjliga bolags- och föreningsrättsliga frågor rörande löpande verksamheten och dagsaktuella problem. Vi hjälper förenings- och bolagsstyrelser att hamna rätt.

Familjerätt
Vi hjälper dig bland annat med frågor kring generationsväxling i företag, bodelning, arv och familjerättsliga avtal såsom t.ex. äktenskapsförord. Vi upprättar nödvändiga handlingar och företräder vid behov i domstol samt hanterar internationell familjerätt.

Skrivet om Creo Advokater

Stora Bostadsdagen
Jörn Liljeström, advokat på Creo Advokater.

Stora Bostadsdagen: Hur bindande är förhandsavtalen?

Stora Bostadsdagen I takt med att nyproduktionsmarknaden har gått ner har tvisterna mellan förhandsköpare och utvecklingsbolagen blivit allt fler. Advokat Jörn Liljeström på Creo Advokater företräder ett stort antal köpare som inte vill gå vidare och köpa nyproduktion.


Advokat till attack mot flera bostadsutvecklare: "Oseriösa och hänsynslösa"

Juridik I kölvattnet av den inbromsade bostadsmarknaden har ett flertal nyproduktionsprojekt försenats ordentligt. Och medan de pressade bostadsutvecklarna skyller på yttre omständigheter menar allt fler jurister att köparna har rätt att häva sina avtal: "Infernaliskt ohederligt".

Kartläggning: bostadsutvecklarnas uppskjutna projekt

Bostäder Fastighetssverige har kartlagt de pressade bostadsutvecklarnas senaste rapporter och kan konstatera att så väl förväntade avslut som säljstarter skjutits upp på flera håll. Och att ett projekt helt lagts på is.


KontaktUppgifter

Creo Advokater

Adress
Styrmansgatan 2 Stockholm

KONTAKT

Jörn Liljeström
08-562 403 40

creo@creoadvokater.se

Branschkategorier