Image

Creo Advokater

Vår idé – Vi gör det enkelt

Det är lätt att gå vilse i skogen av fakta och fastna i det juridiska snåret. För att nå fram till målet behöver man se klart. Vårt arbete kännetecknas av förmåga att hitta målet så enkelt som möjligt. Vi löser dina problem med klarsyn, kompetens och god människokännedom.

Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över större delen av det civilrättsliga området. Vi löser tvister, inom eller utanför rätten. Vår processvana ger god förmåga att utforma praktiska lösningar och avtal som håller.

Tvistelösning
Vi hjälper er till bästa möjliga utgång vid tvist i domstol. Vår processvana och förmåga att bedöma styrkan i både argument och bevisning ger goda förutsättningar att hamna rätt i både domstol och förlikning.

Affärsjuridik
Vi hjälper småföretag med den löpande verksamheten innefattande bl.a. rådgivning och avtalskrivning (t.ex. med en entreprenör) och i tvister.
Ring oss för effektiv bollplankning vid frågor om utformning, tolkning och tillämpning av avtal.

Entreprenad
Vi hjälper dig som är näringsidkare eller konsument med frågor rörande kommersiella projekt och entreprenader. Vi löser problemen vad de än kan vara och skapar praktiska lösningar som håller.

Familjerätt
Vi hjälper dig bland annat med frågor kring generationsväxling i företag, bodelning, arv och familjerättsliga avtal såsom t.ex. äktenskapsförord. Vi upprättar nödvändiga handlingar och företräder vid behov i domstol samt hanterar internationell familjerätt.

Bostadsrättsfrågor
Vi hjälper både bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare med samtliga problem som kan uppstå. Det gäller allt från föreningsfrågor, ändringar i lägenheter till fel i bostadsrätt.

Hyresfrågor
Vi hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och fastighetsförvaltare med den löpande verksamheten och vid tvister med hyresgäster. Ring oss för effektiv bollplankning vid frågor om till exempel, lokalhyresavtal, förverkande, störningar, andrahandsupplåtelser och obetalda hyror.

Skrivet om Creo Advokater

Stora Bostadsdagen
Jörn Liljeström, advokat på Creo Advokater.

Stora Bostadsdagen: Hur bindande är förhandsavtalen?

Stora Bostadsdagen I takt med att nyproduktionsmarknaden har gått ner har tvisterna mellan förhandsköpare och utvecklingsbolagen blivit allt fler. Advokat Jörn Liljeström på Creo Advokater företräder ett stort antal köpare som inte vill gå vidare och köpa nyproduktion.


Advokat till attack mot flera bostadsutvecklare: "Oseriösa och hänsynslösa"

Juridik I kölvattnet av den inbromsade bostadsmarknaden har ett flertal nyproduktionsprojekt försenats ordentligt. Och medan de pressade bostadsutvecklarna skyller på yttre omständigheter menar allt fler jurister att köparna har rätt att häva sina avtal: "Infernaliskt ohederligt".

Kartläggning: bostadsutvecklarnas uppskjutna projekt

Bostäder Fastighetssverige har kartlagt de pressade bostadsutvecklarnas senaste rapporter och kan konstatera att så väl förväntade avslut som säljstarter skjutits upp på flera håll. Och att ett projekt helt lagts på is.


KontaktUppgifter

Creo Advokater

Adress
Styrmansgatan 2 Stockholm

KONTAKT

Jörn Liljeström
08-562 403 40

creo@creoadvokater.se

Branschkategorier