Image

Brinova

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-listan.
Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Skrivet om Brinova

Per Johansson, vd Brinova.

Brinovas modell framåt: Konvertering av kontorsytor till bostäder

Bolag Per Johansson, vd för Brinova, är nöjd med bolagets bokslutskommuniké och rapporten för fjärde kvartalet 2023. Satsningen på bostäder fortsätter framåt för Brinova.
– Det är vår bedömning att efterfrågan på hyresbostäder kommer att öka, med tanke på att det inte tillförs så många nya bostäder.


Per Johansson.

Brinovas förvaltningsresultat minskade

Bolag Brinovas delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 visar på ett förvaltningsresultat som minskat med 14 procent, medan driftöverskottet ökade med 17 procent.
– 2023 var ett utmanande år med den geopolitiska utvecklingen, ränteutvecklingen, konjunkturen, hushållens ekonomi och inflationen, skriver Per Johansson i vd-ordet.


Malin Rosén är CFO och vice vd på Brinova och Stefan Dahlbo är vd för Fabege.

Bolagsanalysen: "Kan bli obekvämt att investera i samhällsfastigheter"

Bolag Sist ut när Fastighetssverige sammanfattar bolagsanalyserna som presenterades under Kapitalmarknadsdagarna i Båstad tidigare i juli är Fabege och Brinova. Aktieanalytikerna gav då sin syn på några av fastighetsbranschens största bolag, där de listade bolagens styrkor och utmaningar. Samtidigt fick bolagens vd:ar ge svar på tal.


Per Johansson.

Brinova nedåt i andra kvartalet

Bolag Brinova redovisar ett förvaltningsresultat för det andra kvartalet 2023 på 34 miljoner kronor, vilket är en minskning från förra årets 42,3 miljoner.
– Brinova uppvisar ett fortsatt stabilt läge med en underliggande verksamhet som går starkt, säger Per Johansson, vd för Brinova, i sin kommentar till delårsrapporten.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova minskar förvaltningsresultatet – föreslår ingen utdelning

Bolag Brinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Johansson.

Brinova ökar sina hyresintäkter

Bolag Brinova släppte sin halvårsrapport under gårdagen.


Per Johansson.

Brinova köper i Karlskrona – emitterar på 37,74 kronor

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av sex fastigheter i Karlskrona, Sheldon 4, Vakteln 8–11 och Clerk 28. Fastigheterna består främst av hyresbostäder. Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova, motsvarande ett totalt kapitalbelopp om tolv miljoner kronor.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultatet upp 27 procent

Bolag Brinova ökar hyresintäkter, driftsöverskott och förvaltningsresultat med 27–28 procent för helåret.


Brinova gör strategiska uthyrningar i Kristianstad och Karlskrona.

Brinova gör strategiska uthyrningar i Kristianstad och Karlskrona

Uthyrning Brinova har i dagarna tecknat nya gröna hyresavtal med bland annat Försäkringskassan och Region Skåne.


Per Johansson.

Brinova förvärvar bostäder i Staffanstorp

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet, Hjärup 4:306. En fastighet av hög kvalitet både avseende energiklass, materialval, utrustning och utemiljö samt belägen på absolut bästa läge i Hjärup nära allmänna kommunikationer till Lund och Malmö.


Per Johansson.

Brinova får bygglov för kontorshus i Karlskrona

Bygg/Arkitektur Brinova har fått bygglov för en ny byggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö.


Brinova förvärvar en bostadsfastighet i Borstahusen i Landskrona.

Brinova förvärvar bostadsfastighet i Landskrona

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet med 76 hyresbostäder i attraktiva Borstahusen i Landskrona.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultat upp 28 procent

Bolag Brinova redovisar intäkter, driftnetto och förvaltningsresultat som ökar nästan 30 procent.


Per Johansson.

Brinova köper tre samhällsfastigheter i Malmö

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter, Malmö Dekoratören 21, Åkertisteln 1 och Ask 1. Fastigheterna ligger på attraktiva lägen i Husie, Kulladal och Hyllie och består av en förskola, LSS-boende samt offentliga kontor, gym samt förrådshotell. Tillträde sker den 1 december.


Brinova har förvärvat anrika cityfastigheter i Helsingborg för över 400 miljoner kronor.

Brinova förvärvar anrika cityfastigheter i Helsingborg

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av fyra anrika cityfastigheter, Helsingborg Göta 1, Fiskaren 27, Magnus Stenbock 8 och Norden 9. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Helsingborg och består främst av vård, kontor, utbildning och hyresbostäder. Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultat upp 26 procent

Bolag Vd Per Johansson: "Visar styrkan i vår affärsmodell."


Per Johansson.

Brinova genomför nyemission på 266 miljoner kronor

Bolag Brinova har genomfört en riktad nyemissionen på 8,2 miljoner B-aktier som kommer tillföra bolaget cirka 266 miljoner kronor.


Per Johansson.

Stärkt resultat för Brinova

Bolag 2020 var ett stabilt år för Brinova som ökade sina hyresintäkter med elva procent till 311,4 miljoner kronor (280,0) och förvaltningsresultatet steg med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.


Här är största affärerna 2020

Transaktioner Ett turbulent 2020 kan läggas till handlingarna och när den svenska transaktionsmarknaden ska sammanfattas kan man konstatera att den innehöll både coronastopp och en sen ketchupeffekt. I slutändan blev transaktionsåret 2020 ett av de starkaste någonsin och Fastighetssverige har kartlagt årets största affärer, här är hela listan.


Per Johansson.

Per Johansson: "Det finns mycket att titta på"

Bolag Fastighetssverige diskuterar med branschveteranen Per Johansson som sedan 2016 är vd för Brinova. Här tittar de på förvärv och så här ser han på läget för bostäder och samhällsfastigheter just nu.


Per Johansson, Peter Strand och Jakob Fyrberg.

Norama säljer hela portföljen i affär för två miljarder

Transaktioner Tre köpare – Brinova, SLP och Emilshus – delar på Norama Real Estate Funds 49 kommersiella fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 170 000 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till 2 014 miljoner kronor.


Per Johansson.

Per Johansson: "Erik Selin är oerhört engagerad i Brinova"

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Brinovas vd Per Johansson efter den starka delårsrapporten. Det här skapar en bas för att växa vidare. Vi frågar också om det är aktuellt med ytterligare en riktad emission.


Per Johansson.

Stabila siffror från Brinova

Bolag Brinova ökar förvaltningsresultatet för niomånadersperioden med 15 procent.


Brinova utvecklar i Karlskrona.

Brinova utvecklar Skeppsbrokajen i Karlskrona

Transaktioner Brinova har tecknat avtal om förvärv av en fastighet med planlagd mark för att uppföra en byggnad i tre plan. Investeringen beräknas sammanlagt till 45 miljoner kronor.


Willys öppnar hos Brinova i Kristianstad.

Brinova tecknar nytt hyresavtal med Willys

Uthyrning Brinova tecknar hyresavtal med Willys i Kristianstad.


Brogården 3.

Brinova tecknar avtal om uppförande av nytt omsorgsboende i Bromölla

Bolag Brinova har tecknat 25-årigt hyresavtal med Bromölla kommun för ett nytt omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.


Per Johansson.

Brinova bygger padelhall i Kristianstad

Uthyrning Brinova har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Padel of Sweden för en padelhall med fyra banor i fastighetsområdet Björkhem i Kristianstad, som till största delen består av offentliga kontor och vård.


Brinova gör en satsning på förrådshotell.

Brinova öppnar förrådshotell i Kristianstad – ska rullas ut på övriga orter

Bolag Brinova Bolagret i Kristianstad omfattar cirka 160 förråd med hög säkerhet, belägna på området Sjöhem i Kristianstad.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova hyr ut i Kristianstad

Uthyrning Brinova har tecknat nya gröna hyresavtal med bland annat Kristianstad kommun och Region Skåne.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova tar in 143 miljoner genom riktad emission

Bolag Som tredje bolag på två dagar genomförde Brinova i går kväll en riktad nyemission av stamaktier genom ett accelererat book building-förfarande. Bolaget tar in 143 miljoner kronor till en teckningskurs om 29,50 kronor per aktie.


Peab säljer sina andelar i Nya Bara Utveckling till Brinova.

Brinova köper bostads- och samhällsfastigheter för 475 miljoner

Transaktioner Peab avyttrar sitt 50-procentiga ägande i Nya Bara Utvecklings AB till Brinova. Nya Bara Utvecklings AB har varit samägt med Volito Fastigheter och har de senaste åren utvecklat fastigheter omkring Bara Centrum, strax öster om Malmö.


Per Johansson.

Brinova: Konkurrensen på bostäder har blivit stenhård

Bolag Brinova rapporterade nyligen ett starkt andra kvartal med en ökning av förvaltningsresultatet med 19 procent. Företagets vd Per Johansson beskriver för Fastighetssverige hur de upplever marknaden och var de nu ökar takten.


Palettens Förskola Översikt.

Brinova tecknar ett 25-årigt hyresavtal med Kristianstad kommun

Bolag Brinova utvecklar kvarteret Bajonetten med nya bostäder, livsmedelsbutik och förskola.


Brinovas vd Per Johansson.

Brinova ökar förvaltningsresultatet med 19 procent

Bolag "Ett andra kvartal där hela samhället präglats av Covid-19", säger Brinovas vd Per Johansson.


Brinova köper i Karlskrona.

Brinova köper i Karlskrona

Transaktioner Brinova köper en bostadsfastighet och en samhällsfastighet i Karlskrona för 42 miljoner kronor.


Inom det strategiska samarbetet kommer bostäder uppföras i Åhus.

Brinova i strategiskt samarbete med Eksjöhus

Bolag Brinova och Eksjöhus Bostad har inlett ett samarbete med målet att gemensamt bygga upp till femhundra lägenheter de kommande fem åren. Bolagen delar synen att konceptuella byggmetoder ger förutsättningar att bygga kostnadseffektivt utan att behöva ge avkall på långsiktig kvalitet samtidigt som stor hänsyn tas till miljön.


Brinova tillträder en fastighet i Helsingborg.

Brinova tillträder bostadsfastighet i Helsingborg

Transaktioner Brinova tillträder en färdigställd fastighet med 77 bostadslägenheter och ett underjordiskt garage med 65 platser i Helsingborg. Fastigheten tillträds i samband med att byggnaderna är slutbesiktigade. Bostäderna är av hög kvalitet både avseende materialval, utrustning och utemiljö samt belägna på attraktivt läge nära allmänna kommunikationer.


Brinova köper i Lund.

Brinova köper samhällsfastighet i Lund

Transaktioner Brinova köper en samhällsfastighet med LSS-boende i Lund för 25 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd till Lunds kommun.


Ny Brinova

Brinova: Det är svårt att bedöma de långsiktiga effekterna

Bolag Med en exponering på hela 85 procent mot bostäder och samhällsfastigheter står företaget relativt stabilt i corona-krisen. Men Brinovas vd Per Johansson berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med de kommersiella hyresgäster som är direkt påverkade av corona i sin dagliga verksamhet.


Per Johansson.

Brinova: Förvaltningsresultat 20 procent upp

Bolag Brinova ser en marginell påverkan av Covid-19 så här långt och presenterar en stabil Q1-rapport.


Så tänker företagen kring frågan om huruvida de beviljar tjänstledigt för vårdarbete eller inte.

Här är listan på bolagen som ersätter löneskillnaden för vårdanställda

Bolag Peab och Skanska är två exempel på börsnoterade bolag inom bygg- och fastighetsbranschen som ger sina anställda med sjukvårdsutbildning möjlighet att ta tjänstledigt för att kunna jobba inom vården. De har dessutom gått ut med att man ersätter eventuella löneskillnader. Hur flera av de andra noterade bolagen hanterar samma frågor får ni svar på här:


Per Johansson.

Brinova förtätar på olika orter utanför Karlskrona

Bygg/Arkitektur Brinova har tagit fram ett koncept med Eksjöhus och uppför 57 attraktiva bostadslägenheter med hög standard inom befintliga fastigheter i orterna Rödeby, Nättraby och Jämjö strax utanför Karlskrona.


Per Johansson, vd på på Brinova, förklarar varför man konverterar sina kontor till bostäder.

Så ska Brinova ställa om sin portfölj

Bolag Brinova vill få ner sin kommersiella fastighetsportfölj till under tio procent innan årets slut. För att nå dit konverterar bolaget nu delar av sina kontor till bostäder.


Brinova, med Per Johansson som vd genomförde en riktad nyemission under tisdagskvällen.

Brinova tar in 174 miljoner till premiumvärdering

Bolag Brinova genomförde efter börsens stängning på tisdagen en riktad nyemission – genom så kallat accelererat book building-förfarande – och tog in 173,6 miljoner kronor till en kurs om 24 kronor per aktie. Aktien stängde på tisdagen på 23,80 kronor.


Virtuell teknik används bland annat vid möten och konferenser på länk.

Så jobbar några av börsens största bolag med försäljning under krisen

Bolag Under rådande situation i samhället måste man vara uppfinningsrik och anpassningsbar. Hur möter fastighetsbolagen sina kunder och hyresgäster nu när man är rekommenderad att inte ha några fysiska kontakter mer än nödvändigt? Fastighetssverige har ställt frågan till börsens största bolag.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova köper och säljer i Skåne

Transaktioner Brinova förvärvar bostadsfastigheter under produktion i Skurup och säljer fastighet i Hörby.


Per Johansson, vd för Brinova

Brinova lugnar marknaden

Bolag Brinova går ut med information om bolagets verksamhet i de oroliga tiderna, under rubriken; Fortsatta goda utsikter trots en orolig tid.


Andreas Lund.

Så ska Lund sätta avtryck i Malmö

Bolag Andreas Lund, Victoria Parks nya regionchef för Malmö, berättar för Fastighetssverige om det stora karriärssteget och vad han hoppas uppnå i sin nya roll.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova: Förvaltningsresultat upp elva procent

Bolag Brinovas hyresintäkter ökade med 14 procent för helåret och förvaltningsresultatet med elva procent.


Frida Carlsson, Martin Wallin och Stina Trimark.

Brinova förändrar i ledningsgruppen

Bolag Brinova har beslutat för att effektivt bedriva bolagets egen projektutveckling utse Stina Trimark till projektutvecklingschef för hela bolaget. Förändringen genomförs omedelbart.


Här är branschens bästa aktier – november

Ekonomi/Finansiering K-Fastigheter rusade raka vägen upp i topp på november månads aktielista genom den starka börsstarten under fredagen, men hur gick det för övriga branschen i november? Här är hela listan.


Brinova köper i Landskrona.

Brinova kompletterar i Landskrona

Transaktioner Brinova köper en bostadsfastighet med 16 lägenheter i Landskrona. Fastigheten är fullt uthyrd.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinovas förvaltningsresultat upp tio procent

Bolag Brinovas förvaltningsresultat ökar med tio procent för niomånadersperioden.


Nackstycket 8:9, en av tre fastigheter som Brinova köper.

Brinova köper i Helsingborg

Transaktioner Brinova köper tre samhällsfastigheter med förskole-, skol- och daglig verksamhet.
Fastigheterna är uthyrda till Helsingborgs kommun respektive en privat aktör.


Här är månadens bästa branschaktier

Bolag Fastighetssverige har kartlagt vilka av de noterade bygg- och fastighetsbolagen som presterade bäst – och sämst – på börsen under årets nionde månad. Här är hela listan.


Per Johansson.

Ökade hyresintäkter och driftöverskott för Brinova

Bolag Brinova ökade sina hyresintäkter och sitt driftöverskott under första halvåret av 2019.


Per Johansson, vd för Brinova.

Brinova tecknar gröna avtal

Uthyrning Brinova har tecknat två nya gröna hyresavtal med Trafikverket respektive Försäkringskassan.


Brinova köper i Kristianstad.

Brinova köper i Kristianstad

Transaktioner Brinova köper en bostadsfastighet i Kristianstad, Bajonetten 5.


Per Johanssson siktar på att nå ett fastighetsvärde om 6 miljarder inom tre år.

Allt fler bolag vill in på Skånemarknaden

Bolag Per Johansson, vd på Brinova, berättar varför Skåne är Sveriges kanske bekvämaste fastighetsmarknad och strategin när allt fler bolag trängs i södra Sverige.


Per Johansson, vd för Brinova.

Derivatvärderingar sänker Brinovas resultat

Bolag Brinova redovisar fem procent högre förvaltningsresultat. Negativa orealiserade värdeförändringar på derivat innebär dock att resultatet efter skatt är lägre än förra året.


Per Johansson.

Brinova köper projektfastigheter i Kristianstad

Transaktioner Brinova köper två fastigheter, Kristianstad Bajonetten 3 och 6. Fastigheterna som förvärvas som projektfastigheter för bostäder, förskola och livsmedelsbutik, är centralt belägen med ett attraktivt bostadsläge.


Brinova Arena Karlskrona.

Brinova ger namn till den nya arenan i Karlskrona

Bolag Brinovas arena i Karlskrona kommer att heta Brinova Arena Karlskrona.


Per Johansson.

Brinovas tillväxtmål nått

Bolag Brinovas fastighetsvärde uppgick vid årsskiftet till 3 759 miljoner kronor, men med förvärv och projekt som färdigställs under 2019 har bolaget nått sitt tillväxtmål om fyra miljarder kronor.


Malin Rosén.

Brinova tillsätter vice vd

Karriär Malin Rosén, CFO på Brinova, blir även vice vd med omedelbart tillträde.


Brinova: Stabil uppgång i förvaltningsresultatet

Bolag Brinova ökar hyresintäkterna med 26 procent och förvaltningsresultatet med 21 procent för niomånadersperioden. Exklusive kostnader för byte av noteringslista, som uppgick till 3,2 miljoner kronor, ökade förvaltningsresultatet med 27 procent.


Brinova köper pågående bostadsprojekt

Transaktioner Brinova köper två bostadsfastigheter under produktion, i Bjuv och Helsingborg.


Brinova hyr ut mer till Trafikverket

Uthyrning Brinova tecknar ett nytt, grönt, hyresavtal med Trafikverket i Kristianstad om cirka 3 700 kvadratmeter, varav 1 200 kvadratmeter är utökad yta, löpande på sex år, som börjar löpa 1 april 2019.


Brinova köper bostäder i Bjärred

Transaktioner Brinova förvärvar en fastighet, byggd 2007, med en uthyrbar yta om cirka 1 700 kvadratmeter i Bjärred, som ligger i Lomma kommun, med 15 hyresbostäder och ett gruppboende.


Brinova köper samhällsfastighet i Lund

Transaktioner Brinova förvärvar en fastighet i Lund med Lunds kommun som hyresgäst.


Brinova: Förvaltningsresultat upp 32 procent

Bolag Brinova närmar sig sitt tillväxtmål, ett bestånd om fyra miljarder vid årets utgång.


Tunga namn ersätter Paulsson

Bolag Anders Jarl och Anneli Jansson förslås ta plats i Brinovas styrelse när Erik Paulsson och Johan Edenström lämnar.


Brinova: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Bolag Brinova ökade under Q4 intäkterna med 60 procent och förvaltningsresultatet med 71 procent.


Brinova köper samhällsfastigheter i Karlskrona

Transaktioner Brinova köper fyra fastigheter i Karlskrona. Hyresgäst är bland annat Karlskrona kommun.


Brinova köper samhällsfastigheter i Malmö

Transaktioner Brinova köper fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 4 000 kvadratmeter med vård- och förskoleverksamhet i Malmö. 


Peab bygger åt Brinova

Bygg/Arkitektur Brinova anlitar Peab för att bygga bostäder i Hammar, Kristianstad.


Brinova tecknar nytt avtal med H&M

Uthyrning Brinova har tecknat ett nytt hyresavtal med H&M i Landskrona med en utökad butiksyta där H&M kommande vår ska etablera sitt inredningskoncept H&M Home. Samtidigt ska hela butiken byggas om helt.  


Säljer allt i Brinova

Bolag Acrinova, noterat på Aktietorget, säljer hela sitt innehav, knappt 1,5 miljoner aktier, i Brinova.


Erik Paulsson.

Så påverkar Paulssons exit bolagen

Bolag Erik Paulssons farväl lämnar en handfull stolar tomma i de svenska styrelserummen. För Fastighetssverige reder analytikerna ut hur de olika bolagen påverkas – och hur svår giganten egentligen är att ersätta.

Erik Paulsson lämnar sina uppdrag

Bolag Fastighetskungen Erik Paulsson lämnar sina styrelseuppdrag vid årsstämmorna i vår. – Jag har sagt till valberedningarna att yngre krafter ska få ta över, säger Paulsson, 75.


Brinova köper fem fastigheter

Transaktioner Brinova köper fem fastigheter i Kristianstads kommun för 135 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda till Sparbanken Skåne.


”Påverkas av att vi är en liten aktör”

Bolag Brinovas vd Per Johansson om den starka rapporten, strategier i höst, utmaningar på marknaden – och den fortsatta nedgången på börsen.


Fördubblade intäkter för Brinova

Bolag Brinova redovisar en positiv utveckling under årets första halva.


Brinova köper i Eslöv och Kävlinge

Transaktioner Brinova köper i Eslöv och Kävlinge. Säljare är HSB Skåne.


Brinova Q1: Resultat 40 öre per aktie

Bolag Brinovas ackumulerade resultat för Q1 uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kronor (0,1). Eget kapital per aktie är uppe i 15,9 kronor.


Brinova rekryterar för etablering i Eslöv

Bolag Brinova har anställt Carina Sjöholm som enhetschef till bolagets förvaltningsenhet i Eslöv.


Brinova säljer i Hässleholm och köper i Eslöv

Transaktioner Brinova säljer samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Beståndet i Hässleholm är projektfastigheter och består i princip av byggrätter, cirka 38 000 kvadratmeter. Samtidigt köper Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter.


Sju bolag bygger nytt bostadsområde i Kristianstad

Bygg/Arkitektur Sju byggföretag har valts ut för att bygga ett nytt bostadsområde i Hammar, i utkanten av Kristianstad. Byggstart kan ske hösten 2017.


Brinova bygger förskola i Helsingborg

Bygg/Arkitektur Brinova har vunnit en markanvisningstävling och tecknat avtal med Helsingborgs kommun om att förvärva en fastighet i Ödåkra på cirka 2 800 kvadratmeter för cirka 2,9 miljoner kronor. Brinova kommer att bygga en förskola på fastigheten med plats för cirka 100 elever.


Brinova vill fortsätta växa

Bolag Vd:n Per Johansson om börsnoteringen, utmaningarna i bostadsbranschen och vikten av att ha starka ägare i ryggen.


Brinova räntesäkrar

Ekonomi/Finansiering Brinova har räntesäkrat 200 miljoner kronor av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med hjälp av ränteswapar om vardera 100 miljoner kronor på åtta respektive tio år till en genomsnittlig ränta om 0,96 procent.


Brinova köper för 960 miljoner

Transaktioner Brinova köper sju fastigheter i tre separata affärer för 960 miljoner kronor.
Bolaget tar in 210 miljoner kronor genom nyemissioner.


Brinova hyr ut till Malmö stad

Uthyrning Brinova har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Malmö stad för ett LSS-boende i Oxie centrum.


LISTA: De är störst på sociala medier

Event Fastighetssverige har kartlagt vilka börsnoterade bolag i branschen som har flest följare på sociala medier.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Vd:n om nynoterade Brinovas start

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Brinova, skapat av Erik Selin och Erik Paulsson, noterades på Nasdaq OMX Stockholm för bara några veckor sedan, i slutet av september. Bolaget är inriktat på samhällsfastigheter och hyresbostäder i södra Sverige. Hur ser bolagets vd Per Johansson på den turbulenta starten och möjligheterna framöver? Svaret ges den 28 november på Quality Hotel View i Malmö.


Acrinova fortsätter sälja Brinova

Bolag Acrinova,en av Brinovas största ägare, har den senaste veckan sålt 138 418 Brinovaaktier. Detta motsvarar cirka 4,5 procent av bolagets ursprungliga innehav.


Brinova bakom arenaprojekt i Karlskrona

Bygg/Arkitektur Brinova bygger en ny idrotts- och eventarena i Karlskrona. Kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal värt 300 miljoner kronor.


Storägare gjorde snabb Brinova-vinst

Bolag Acrinova, som är Brinovas fjärde största ägare, passade på att sälja 15 procent av sitt innehav under Brinovas turbulenta första tid på First North.


Turbulent inledning för Brinova

Bolag Direkt efter klockan nio handlades aktien för som högst 60 kronor – sedan sjönk Brinova-aktien, som på fredagen gjorde sin första dag på First North, ner till drygt 20 kronor
Vd Per Johansson kommenterar utvecklingen här.


Brinova noteras på fredag

Bolag Nya Brinova Fastigheter, skapat av Erik Selin och Erik Paulsson, noteras på First North Premier på fredag.


Brinova köper samhällsfastigheter av Svenska Hus

Transaktioner Brinova köper fem samhällsfastigheter, 8 000 kvadratmeter, i Malmö av Svenska hus.


Brinova köper 145 lägenheter i Skåne

Transaktioner Brinova köper sex fastigheter med totalt 145 lägenheter på sammanlagt 8 959 kvadratmeter av Stigborg Förvaltning i Skåne.


Brinova köper av Kungsleden i Karlskrona

Transaktioner Kungsleden avyttrar två icke-strategiska fastigheter i Karlskrona och lämnar därmed kommunen. Försäljningspriset uppgår till 75 miljoner kronor och köpare är Brinova, som därmed etablerar sig i regionen.


Veidekke och Brinova bygger vårdboende i Vellinge

Bygg/Arkitektur Vårdboendet, som byggs åt Attendo, kommer att inrymma 54 platser med inriktning mot Attendos sport och spa. Första spadtag sker efter sommaren och boendet beräknas stå klart till årsskiftet 2016/2017.


Brinova minskar i Diös

Bolag Brinova har sålt 1,1 miljoner aktier i Diös.


Här är Catenas nya ledningsgrupp

Bolag Catena har nu tagit över Brinova Logistik och presenterar nu en ny ledningsgrupp.


Gustaf Hermelin tillträder som vd för Catena

Bolag Catena AB tillträdde på fredagen aktierna i Brinova Logistik AB och i samband med detta tillträder Gustaf Hermelin som vd för Catena.


Catena tar över 2,6 miljarder i lån

Bolag Ytterligare ett formellt steg har tagits i Catena/Brinova-affären. Externa kreditgivare har nu lämnat sitt medgivande och en due diligence har inte föranlett någon justering av affärens innehåll.
Catena tar i och med förvärvet över lån på 2654 miljoner kronor.


Här är Catenas nya styrelse

Bolag Brinova är på väg att ta över Catena genom ett omvänt förvärv. Nu har Catena valberedning kommit med sitt förslag till ny styrelse i Catena.


Brinova hyr ut i Göteborg

Uthyrning Infratek lämnar i februari 2014 sina två tidigare lokaler i Kungsbacka och Mölndal och samlokaliserar i 760 kvadratmeter i Pripps gamla fabriker i Högsbo.


Omvänt förvärv tar Brinova till börsen

Transaktioner Erik Paulssons och Gustaf Hermelins Brinova är på väg tillbaka till börsen. Detta genom ett omvänt förvärv – Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor och betalar med nyemitterade aktier. Gustaf Hermelin föreslås som vd för nya Catena.
Affären innebär att Brinova tar bakvägen till börsen och Catena får möjlighet att utveckla sitt Solnaprojekt i egen regi.

Ska fördubbla bolagets storlek

Bolag Målet är att nya Catena ska växa aggressivt framöver. - Visionen är att bli minst dubbelt så stora på sikt och bygga upp ett fastighetsbestånd på runt tio miljarder kronor, säger Gustaf Hermelin, Brinovas vd som föreslås bli ny vd för Catena.


Sveareal rekryterar från Brinova

Karriär Sveareal rekryterar en ny förvaltningschef. Han kommer närmast från Brinova.


Brinova köper för 140 miljoner

Transaktioner Brinova köper en terminal i Hallsberg för 140 miljoner kronor.


Brinova i äldreboendesatsning

Transaktioner Brinova köper Graninge Stiftsgård av Stockholms stift för att tillsammans med Silver Life utveckla nya äldreboenden.


Dalkia får uppdrag av Lönnbacken

Bolag Dalkia har vid en upphandling tilldelats förvaltningsansvaret för fem äldreboenden i södra Sverige. Fastigheterna är lokaliserade i området Helsingborg-Malmö-Trelleborg och tre av dessa övertogs nyligen i en affär mellan Lönnbacken och Brinova Fastigheter AB. Den tillkommande ytan är cirka 16 000 kvadratmeter.


Brinova säljer för drygt 400 miljoner

Transaktioner Brinova säljer bolagets samtliga omsorgsfastigheter för drygt 400 miljoner kronor.


Brinova avnoteras nästa fredag

Bolag Brinova ansöker nu om avnotering från Stockholmsbörsen. Preliminär sista handelsdag blir 21 september.


Backahill kallar till extrasträmma för avnotering av Brinova

Bolag Backahill har nu kallat till en extra bolagsstämma i Brinova, där beslutet om avnotering av Brinova-aktien från Stockholmsbörsen.


Brinova på väg bort från börsen

Bolag Aktiespararna sa nej till budet – men av allt att döma lyckas Backahill Holding AB ta över Brinova, som därmed försvinner från börsen.


Saabfastigheten såld igen

Transaktioner Det japansk-kinesiska elbilskonsortiet Nevs, som tar över Saabs verksamhet i Trollhättan, köper också den 483 000 kvadratmeter stora fastigheten av konsortiet, som leds av Hemfosa.
- Vi är nöjda med att kliva av här, samtidigt som vi tjänar en slant på det, säger Hemfosas vd Jens Engwall.


Backahill uppe i 88,9 procent av rösterna i Brinova

Bolag Backahill kontrollerar nu 83,9 procent av kapitalet och 88,9 procent av rösterna i Brinova, detta efter att bland annat förvärvat aktier utanför erbjudandet som bolaget kom med i maj.


Brinova säljer i Klövern och köper i Fabege

Bolag Brinova säljer aktier i Klövern till ett värde om cirka 158 miljoner kronor. Samtidigt köper men för cirka 75 miljoner kronor i Fabege.


Peab accepterar Brinovabudet

Bolag Peab avser att acceptera Backahills budpliktsbud på 105 kronor per aktie i Brinova.


Omviktning i Paulsson-familjen

Bolag Bakom Backahills budpliktsbud på Brinova ligger en omviktning av familjen Paulssons innehav.
Erik Paulssons ägande i Brinova ökar, medan hans bror och barn ökar ägandet i Peab.


Backahill köper stort i Brinova – lämnar budpliktsbud

Bolag Backahill har köpt till aktier i Brinova så att bolaget nu äger aktier motsvarande 53,3 procent av kapitalet och 67,7 procent av rösterna i bolaget.
Bolaget överskrider därmed budpliktsgränsen och lämnar ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Brinova.
Bakom budet ligger interna aktietransaktioner inom Paulsson-familjen plus att Brinovas vd Gustaf Hermelin har knutits ännu tätare till Erik Paulsson.


Stabilt från Brinova

Bolag Brinovas resultat för det första kvartalet ökade till 49,1 miljoner kronor (32,2) följd av värdeförändringar, som uppgick till 25,9 miljoner kronor (3,2).


Brinova hyr ut i Kista

Uthyrning Brinova hyr ut 5 500 kvadratmeter till e-handelsföretaget Footway Group AB i fastigheten Vanda 1 i Kista.


Två nya i Brinovas styrelse

Bolag Brinovas nye vd Gustaf Hermelin och Sara Karlsson – dotter till Erik Paulsson – föreslås ta plats i Brinovas styrelse.


Stabilt från Brinova

Bolag Brinova presenterar en stabil helårsrapport för förra året.


Anders Silverbåge har avlidit

Sverige Den kände fastighetsprofilen Anders Silverbåge har avlidit, 49 år gammal.


Brinova i storuthyrning i Örebro

Uthyrning Brinova hyr ut en hel fastighet om 12 089 kvadratmeter i Örebro.


Börskvartett bildar finansbolag

Bolag Med avsikt att hitta alternativ till traditionell bankfinansiering bildar fyra börsnoterade bolag ett gemensamt finansbolag.


Brinova säljer för 102 miljoner

Transaktioner Brinova säljer en fastighet i Kungälv till ett fastighetsvärde om 102 miljoner kronor.


Andersson tf vd i väntan på Hermelin

Karriär Anders Silverbåge lämnar Brinova vid månadssskiftet. Efterträdaren Gustaf Hermelin tillträder under första kvartalet 2012. I mellanperioden fungerar nuvarande ekonomi- och finansdirektör Peter Andersson som tillförordnad vd.


Platzer tar in 150 miljoner

Bolag Platzers huvudägare går, genom en nyemission, in med 150 miljoner kronor i Platzer.


Platzer vill bredda ägandet – siktar på börsen

Bolag Platzer kommer nästa år att gå ut och söka efter nytt kapital. Målet är att bolaget ska fördubblas i storlek jämfört med i dag, och noteras på börsen någon gång mellan 2013 och 2015.


Steen & Ström köper två
fastigheter i Kristianstad

Transaktioner I och med Steen & Ströms två senaste fastighetsköp i Kristianstad är man nu startklara för miljardprojektet Östra Centrum om cirka 62 000 kvadratmeter.


Hemfosa-konsortiet tar över hela Saab-fastigheten vid konkurs

Juridik Om Saab Automobile går i konkurs tar konsortiet som köpte drygt 50 procent av aktierna i Saabs fastighetsbolag över resten av aktierna. Detta eftersom Saabs kvarvarande andel av aktierna har satts i pant för det 15-åriga hyresavtalet som Saab har tecknat. Det uppger källor till Dagens Industri.


Brinova värvar vd
från börskonkurrent

Karriär Nu är Anders Silverbåges efterträdare som vd på Brinova utsedd. Det blir – en annan börs-vd.


Specialfastigheter köper av Brinova

Transaktioner Specialfastigheter Sverige AB köper fastigheten Åstorp Bulten 2 i Åstorp av Brinova för 78 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd till Migrationsverket.


Här är Hemfosas Saab-partners

Transaktioner Det är sex, sju olika intressenter som ligger bakom köpet av Saabs fastighet i Trollhättan.
Utöver Hemfosa är Brinova, Peab och Weland med i konsortiet. Plus ytterligare ”2-3 aktörer”.


Börs-vd avgår - går till Stena

Karriär Vd:n för ett av de största börsbolagen kommer att lämna sin post efter det tredje kvartalet i år.
I stället blir han vd för Stena Fastigheter i Malmö.
- Efter åtta år ser jag fram emot att arbeta affärsinriktat för ett bolag som inte är publikt, säger han till Fastighetssverige.


Brinova investerar och hyr ut i Stockholm

Uthyrning Brinova tecknar ett hyresavtal om 8 600 kvadratmeter i fastigheten Nattskiftet i Stockholm. Samtidigt investerar man 120 miljoner kronor i ny- och ombyggnad i fastigheten.


Svagt uppåt för Brinova

Bolag I Brinovas delårsrapport för årets första kvartal redovisas ett svagt förbättrat resultat.


Kungsleden köper av Brinova

Transaktioner Kungsleden köper en fastighet i Upplands Väsby av Brinova för 97 miljoner kronor.
Direktavkastningen uppgår till 7,4 procent.


Areim och Möller & Partners köper tillsammans

Transaktioner Handelsfastigheter i Sverige III AB, ett bolag som ägs av Areim och Möller & Partners köper tre City Gross-fastigheter för 180 miljoner kronor.


Brinovas aktieportfölj upp 60 procent

Bolag Värdet på Brinovas aktieportfölj ökade med 60 procent under 2010. Värdeökningen motsvarar 1 156 miljoner kronor.
Brinova höjer utdelningen på sin egen aktie till 4,00 kronor (3,50).


Brinova köper i Klövern

Bolag Brinova har köpt 1 830 000 B-aktier i Klövern. Köpeskilling uppgår till 58,3 miljoner kronor.


Brinova säljer i Diös

Bolag Brinova sålde under tisdagen 250 000 B-aktier i Diös.
Köpare är familjen Bengtsson, som bland annat har drivit Dalarnas Tidningar.


Brinova köper logistik i Jönköping

Transaktioner Brinova köper en logistikfastighet i Jönköping av DHL, som kommer att hyra hela fastigheten på ett nioårigt avtal.


Brinova köper två fastigheter

Transaktioner Brinova köper två logistikfastigheter i Södertälje och Luleå. Säljare är Lindab.


Brinova och Peab i logistikprojektaffär

Transaktioner Brinova säljer 50 procent av ett bolag som sysslar med logistikprojektutveckling i Burlöv och Helsingborg.
Köpare är Peab, och det totala projektutvecklingsvärdet uppgår i dag till 95 miljoner kronor.


Brinova hyr ut till Carema Care

Uthyrning Brinova köpte i november en fastighet i Beckomberga, Stockholm för fem miljoner kronor.
Nu har bolaget tecknat ett tolvårigt hyresavtal med Carema Care, och investerar 50 miljoner kronor i att renovera och anpassa fastigheten.


KontaktUppgifter

Brinova

Adress
Landskronavägen 23 Helsingborg

Branschkategorier