Image

Advokatfirman Schjodt

Schjødt är en ledande Advokatbyrå i både Sverige och Norge med fullserviceerbjudande till privata och offentliga aktörer med verksamheter eller intressen i Sverige och Norge. Byrån är en av Skandinavens största affärsjuridiska advokatbyråer med cirka 250 jurister och kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, och London.

Fastighetsgruppen rådger ett stort antal inhemska och internationella klienter inom fastighetsbranschen, exempelvis investerare, fastighetsägare och kommersiella hyresgäster. Fokus för gruppens verksamhet är fastighetstransaktioner, men Schjødt tillhandahåller även löpande rådgivning till fastighetsägare under hela livscykeln för en fastighet. Från förvärv till utveckling och eventuell exploatering av fastigheten, i förhandling och kontraktsskrivning med hyresgäster, i tvister i domstol och hyresnämnd, och slutligen, försäljning av fastighet eller fastighetsägande bolag.

Sammanfattningsvis tillhandhåller Schjødt råd inom följande fastighetsrelaterade områden::
- Fastighetstransaktioner, framförallt med inriktning på bostäder, retail och kontor
- Fastighetsfinansiering
- Kapitalanskaffning för fastighetsbolag
- Ägarstrukturer för fastighetsbolag
- Due diligence av fastigheter och fastighetsbolag
- Exploaterings- och markanvisningsavtal med kommuner
- Utvecklingsprojekt - Bostadspaketeringar
- Joint ventures mellan fastighetsägare och utvecklare
- Kommersiell hyresrätt
- Tvister i hyresnämnd och domstol i fastighetsrättsliga frågor
- Entreprenadrätt
- Fastighetsförvaltningsavtal

Juristerna i verksamhetsgruppen har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i såväl nationella som gränsöverskridande komplexa fastighetstransaktioner. Det norska fastighetsteamet är Norges största och verksamhetsgruppens jurister samarbetar över landsgränserna samt med firmans övriga verksamhetsgrupper.

Verksamhetsgruppen har etablerade kontakter med ledande skatterättsliga rådgivare och andra rådgivare inom fastighetsbranschen, exempelvis värderingsfirmor och tekniska konsulter, vilket gör att Schjødt tillsammans med dessa rådgivare kan biträda klienter i komplexa och gränsöverskridande transaktioner och andra ärenden.

Skrivet om Advokatfirman Schjodt

Baard Schumann, koncernchef för Nordr.

Veidekke Eiendom byter ägare – och namn

Bolag Veidekke har slutfört försäljningen av Veidekke Eiendom i Sverige och Norge. Nya ägare är ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS. Tillsammans förvärvar de eiendomsverksamheten för 8,75 miljarder norska kronor. Samtidigt byter företagen namn till Nordr i både Sverige och Norge.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM:s emission fulltecknad

Bolag SSM:s företrädesemission blev fulltecknad och bolaget tillförs cirka 157 miljoner kronor före emissionskostnader.


SPG köper i Strömstad

Transaktioner Scandinavian Property Group köper en 12 900 kvadratmeter byggrätt i Strömstad av VGL Utveckling.


Galjaden säljer två fastigheter

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö till Kvalitena.


Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


Hamilton och Ashurst Stockholm går ihop

Bolag Hamilton förstärks av hela teamet från Ashurst Stockholm. Hamilton kommer efter transaktionen bestå av cirka 80 jurister och 110 medarbetare.

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners.


Foyen förstärker med fastighetsspecialist

Karriär Foyen förstärker med Henrik Ståhlberg, specialist på fastighetstransaktioner. Han kommer närmast från Hamilton.


Wermlands Invest köper 8 500 kvadrat i Karlstad

Transaktioner Wermlands Invest köper fastigheten Fyrklövern 1 i Karlstad, omfattande 8 511 kvadratmeter.


Grönt ljus för Amasten

Bolag Vid gårdagens bolagsstämma i Morphic Technologies godkändes förslaget som gör att Amasten Bostäder AB kan ta ”bakvägen” till börsen.


Bilprovningen säljer sitt huvudkontor

Transaktioner Bilprovningen säljer sitt huvudkontor i Vinsta i västra Stockholm.


Stockholmsk storsatsning
på underjordiska garage

Stockholm Kommunfullmäktige i Stockholm väntas i dag fatta beslut om ett investeringsprogram för parkeringsgarage i innerstaden. I programmet redovisas 24 anläggningar om 5 200 – 6 200 platser, med en bedömd investeringsvolym om 2,4-2,7 miljarder kronor.


KontaktUppgifter

Advokatfirman Schjodt

Adress
Hamngatan 27 Stockholm

KONTAKT

Charles Andersson
08-505 501 00

charles.andersson@schjodt.com

Branschkategorier